hayat Arapça Çevirisi

Kaynak Dil

Çevirilecek Dil

hayat kelimesi anlamı

Fık: Allah (C.C.) kendi Zâtı Ehadiyyetine mahsus bir hayat sıfatı ile muttasıftır. Bu, Hak Teâlâ'nın ilmi ile, irade ve kudret ile ittisafına hâs bir sıfattır. (Bak: Meratibi hayat) (Hayat, şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi.. hem en büyük neticesi.. hem en parlak nuru.. hem en lâtif mâyesi.. hem gayet süzülmüş bir hülâsası.. hem en mükemmel meyvesi.. hem en güzel zineti.. hem sırrı vahdeti.. hem rabıtai ittihadı.. hem en yüksek kemali.. hem en güzel cemali.. hem kem, Dirilik. Canlılık. Yaşama. Sağlık, yaşam, Bir kimsenin tarihî biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi, Canlı varlık; yaşamayı sağlayan şartların bütünü, Meslek ve durum, Avlu, Geçim şartlarının bütünü, Balkon, Yayladaki büyükbaş hayvanların barınağı, iki katlı evlerin giriş bölümü, Eski evlerde salon, Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür, Doğumla ölüm arasında yaşan süre, ömür:"Hayat sahnesinde yetmiş üç yaşın basamaklarındayım." H. F. Ozansoy, Yazgı, kader, Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma, Geçim şartlarının bütünü:"Hayatımı yazılarımla kazanırım." H. E. Adıvar, Durum:"Uzun dualardan sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı." R. N. Güntekin, Yaşamayı sağlayan şartların bütünü, Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi, Yaşam, dirim, Sundurma, lkon, Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı, Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa, canlı, yaşayan,
Not : Türkçe Sözlük web sitesi üzerinden yaptığınız bu aramada hayat kelimesinin sözlük anlamı ve eşanlamı nedir, nasıl okunur hakkında bilgi verilmektedir. Hayat kelimesinin çevirisi veya eşanlamları ile ilgili açıklamalar, anlamlar, deyimler, imla kuralları, dini bilgiler, teknik bilgiler, tıp bilgileri ve diğer bilgileri eksik veya hatalı olabilir. Burada yer alan hayat kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çevirileri, imla klavuzu hatalarını, sözlük hatalarını lütfen bize iletiniz. Türkçe Sözlük ekibi tarafından tespit ettiğiniz hata kontrol edilip düzeltilecektir.