30 Ağustos 2014, Cumartesi 01:21:40 İyi Geceler !

Reklamlar

Aradığınız kelimeyi giriniz :
Kelimeler ve anlamları
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs, Bir nevi dalgalı kumaş ve kâgıt ismi, f. Kaş, Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme, Kaş, Kağıt süslemeciliğinde kitre, kola vs yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kağıda geçirilen süs, Bir tür kağıt süslemeciliği, Boyalı ve yapışkan suyun üzerine kapamak yoluyla kağıda yapılan bir çeşit dalgalı ve kareli süs,
Burun boşluklarını birbirinden ayıran çeperi arkasında bulunan ince uzun kemik
Terazi, ölçü, tartı, Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir, Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama, Sağlama; muhasebe kayıtlarının doğru tutulup tutulmadığını denetlemek için kullanılan cetvel, Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas, Tartı, ölçü aleti, Ölçü, Muhasebede kontrol aracı olarak hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir cetvele toplu halde yazılması, terazi, tartı, ölçü, denge, Tartı, ölçü aleti. Ölçü, Terazi, Sağlama, Bir tüccarın, ticari durumunu, işinin genel sonucunu gösteren, belirli zamanlarda yaptığı hesap özeti,
ezmek geçirmek geçmek yatırmak Yok olmasına, ölmesine sebep olmak Bir iş görmek veya bir şey satın almak için parayı elden çıkarmak, sarf etmek:"İki maaşımı hastalığına harcadığım talebe, sonbaharla beraber ölmüştü." S. F. Abasıyanık Bir şey yapmak için kullanmak, tüketmek Birinin değer ve onurunu kırıcı bir durum yaratmak Manevi yönden kötü duruma düşürmek, feda etmek Bir iş görmek veya bir şey satın almak için parayı elden çıkarmak, sarf etmek Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider masraf
Müslümanlar arasında bir nevi selâmlaşma kelimesi olup, "rahat olunuz, serbest olun, hoş geldiniz" mânasında söylenir Geniş ve mamur yere geldiniz, rahat ediniz!", "günaydın" veya "hoş geldiniz" anlamında bir esenleşme veya selamlaşma sözü:"Merhaba, arkadaş! Merhaba, kardeşim."Sıkı fıkı dostluklarını değil, şöyle uzaktan bile merhabalarını istemiyorum." M. Yesarî Nazımda medholunan kimseye hitâb olarak kullanılır Genişlik, vüs'at Şâdlık, neşeli oluş "Geniş ve mamur yere geldiniz, rahat ediniz!", "günaydın" veya "hoş geldiniz" anlamında bir esenleşme veya selâmlaşma sözü
TERFİL TEMDİT Uzatmak işi, temdit. Ünlülerin uzun söylenişi Eşit sayılarla biten bir elemeli oyunu, kazananın belli olması amacıyla, kurallarına uygun olarak belli bir süre daha sürdürmek Bir ucu kıyıya bağlı durumda denize uzatılıp bırakılarak kullanılan balık ağı Sıhhi tesisatçılıkta kısa boruları uzatmak için kısa boru parçası Oyun içerisindeki duraklama dakikaları iki ucu yivli, boru ekleme parçası Ünlülerin uzun söylenişi Uzatmak işi, temdit Başı, kolları veya bacakları bir yere yöneltmek:"Koğuşun açık duran kapısından hastalar başlarını uzatıp koridordakilere, yerde duran sedyeye bakıyorlar." M. Ş. Esendal TENŞİYE atmak germek MÜMANAT Süreyi artırmak, temdit etmek Konuşmayı sürdürmek Bir şeyi vermek için birine yöneltmek:"Şu köşe rafında toz şeker kutusu var, uzatıver bana." A. Gündüz Uzamasına sebep olmak, uzamasını sağlamak Konuşmayı sürdürmek:"Her iki odadan üçer beşer kişi lakırtıyı uzattılar." M. Ş. Esendal Vermek, göndermek Başı, kolları veya bacakları bir yere yöneltmek Süreyi artırmak, temdit etmek:"Meclis, olağanüstü hâl süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine ... süreyi uzatabilir..." Anayasa Bir şeyi vermek için birine yöneltmek
(Sevb. C.) Sevbler, giyecekler, giyimler
Var olmak, bulunmak
yüzü soğuk Ürküntüye yol açan Ürküntüye yol açan:"Boğukluğu benim kulağıma da ürkütücü gelen bir sesle sordum." R. H. Karay
Kullaşmak işi veya durumu Kul durumuna gelmek
Kelime Anlamı Rastgele bilgi : çorumlu (kelimesi nedir, anlamı, hakkında, bilmedikleriniz) :
çorum ilinde, çomar Deresi üzerinde, sulama ve içme suyu temini amacı ile 19741977 yılları arasında inşa edilmiş bir baraj

 
Sayfa başına dön