Kelime Anlamı Bulma

Aradığınız Kelime

su kaynatmak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? su kaynatmak

Kaynamasini saglamak // Kaynak yapmak // Konuşmak, sohbet etmek // Belli etmeden almak; unutturmak

göz uyku kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? göz uyku

Diş uyaranlara karşi bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittigi, tepki gücünün zayifladigi ve her türlü etkinligin büyük ölçüde azaldigi dinlenme durumu // Çevrede olup bitenin farkinda olmama, gaflet, aymazlik // Dogada görülen sükunet durumu

flut kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? flut

Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı

buket buket kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? buket buket

Çiçek demeti

ilgim kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ilgim

Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap

tamam iç kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? tamam iç

Bütün, tüm // Eksiksiz // Yanlış ve yalan olmayan, doğru // Tamamlanmış, bitmiş // Evet, peki, olur! // Taşıtların yola koyulabilecegini anlatir // Begenilmeyen bir iş veya öneri karşisinda söylenir

işil küf kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? işil küf

Isi ile ilgili, termik

iki kelime kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? iki kelime

Anlami olan ses veya ses birligi, söz, sözcük

mahkemelik ev kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? mahkemelik ev

Mahkemede yargilanmasi, çözümlenmesi gereken

baskin kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? baskin

Suç işledigi veya suçlularin bulundugu sanilan bir yere ansizin girme // Kisa süreli, beklenmedik saldiri // (sertlik, zorluk bakimindan) Üstün

özge nur kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? özge nur

Başka

saat 160 kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? saat 160

Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmiş dakikalik zaman dilimi, zaman parçasi // Vakit, zaman // Bir işin yapildigi belli bir zaman // Yürüyerek bir saatte alinan yol // Günün hangi saati oldugunu gösteren alet // Sayaç

adim at kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? adim at

Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri // Bir adımda alınan yol (bu uzunluk 75 cm sayılır) // Girişim, hamle // Bir gösterge ucunun eş olarak ayrilmiş yaylardan biri boyunca aldigi yol // Ayakta temel duruştan, bir ayagin türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer değiştirmesi // Teknolojide iki dişli arasındaki aralık

balikçil kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? balikçil

Balikla beslenen, balik yiyen // Uzun bacaklilardan, boynu ve gagasi uzun, su kiyilarinda yaşayan, balik yiyerek beslenen büyük bir kuş (Ardea cinerea)

armut nar kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? armut nar

Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir agaç (Pirus communis) // Bu agacin rengi saridan yeşile kadar degişebilen tatli, sulu, yumuşak, ufak çekirdekli meyvesi // Fazla bön

özel fon kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? özel fon

Yalniz bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan // Bir kişiyi ilgilendiren veya kişiye ait olan, hususi, zati // Devlete degil, kişiye ait olan, hususi, resmi karşiti // Dikkatle deger, istisnai // Her zaman görülenden, olagandan farkli

pano var kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? pano var

Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kağıtları tutturmak için hazırlanmış levha // Elektrikle çalışan araçların kontrol ve komuta düğmeleri, ekran, sinyal lambası gibi parçalarının bir arada toplandığı bölüm // Ağaç duvar kaplamalarina veya tavanlara süs işin konulan resim // Hafif malzemeden yapilan ve iki yüzü kontrplakla kaplanan levha // Önceden belirlenmiş sinirlar içerisinde çalişan cevher alani

aptal mal kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? aptal mal

Zekası pek gelişmemiş, zeka yoksunu, alık, ahmak // Küçümseme belirten seslenme; azarlama

ters yön kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ters yön

Gerekli olan duruma karşit (olarak) // Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz // Gönül ve cesaret kirici, huysuz, sert // Bir şeyin içe gelen yani,arkasi // Kesici bir aletin kesmeyen yani // Bir şeyin aksi, karşiti

şemsiye al kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? şemsiye al

Bir sapin üzerinde esnek tellere gerilmiş, açilip kapanabilen, yagmur ve güneşten korunmak için kullanilan, su geçirmez kumaştan yapilmiş taşinabilir eşya // Bu biçimde güneşlik // Ayni noktadan çikan eşit uzunluktaki sapçıkların ucunda bulunan şemsiye görünüşündeki çiçek topluluğu
123