Kelime Anlamı Bulma

Aradığınız Kelime

yadirgamak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? yadirgamak

Kendine yabanci gelen bir kimseye, duruma veya şeye alişamamak, isinamamak

yemek ye kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? yemek ye

Yemek yeme, karin doyurma işi // Yenmek için pişirilip hazirlanmiş yiyecek, aş, taam // Günün belli saatlerinde yenilen besin // Çağrılıları veya konukları yemekle ağırlama

ben türk
 kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ben türk

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse // Asya ve Doğu Avrupa'da yaşayan, Türkçenin çeşitli lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse

ben türk kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ben türk

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse // Asya ve Doğu Avrupa'da yaşayan, Türkçenin çeşitli lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse

emir han kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? emir han

Buyruk, komut // Bir makamdan öbürüne geçerken görevliye verilen belge

sınamekı otu kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? sınamekı otu

Baklagillerden, sicak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia) // Bu bitkinin meyvesi // Bu bitkinin bazi türlerinden elde edilen, hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanilan madde // Mizmiz, sevimsiz, başkalariyla ilişki kurmayan kimse

siga siga kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? siga siga

Bir kondansatörun elektrik yığma sınırı, kapasite

altin yil kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? altin yil

Atom sayisi 79, atom agirligi 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek degerli, paslanmaz element, kisaltmasi Au // Altindan yapilmiş // Altindan yapilmiş sikke // Niteligi iyi olan, üstün nitelikte olan, degerli

hangi dil kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? hangi dil

Iki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanilan soru sifati // Fiili dilek veya şart birleşik zamaninda olan cümlelerde, nesnenin veya cümlenin belirteni durumunda oldugunda nesnedeki kavrami genelleştirir

avize evi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? avize evi

Tavana asilan, şamdanli, lambali, billur, cam veya metal süslü aydınlatma aracı

serhat -ddi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? serhat -ddi

Sinir boyu

hakan 9.1.2000 kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? hakan 9.1.2000

Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan // Osmanlı padişahlarina verilen unvan

Murat
 kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Murat

Istek, dilek // Amaç, erek, gaye

sen kullanmak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? sen kullanmak

Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak // Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çaliştirmak // Işletmek, degerlendirmek // Giymek, takmak // Bir şeye alişmiş olmak, içmek // (kelime için) Yazmak, söylemek // Harcamak, sarf etmek // (birinden veya bir şeyden) Amacina ulaşmak için yararlanmak, onu amacina alet etmek, sömürmek, istismar etmek // Araç veya aleti işletmek, yönetmek

a vitamin kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? a vitamin

Hayvani metabolizma için gerekli olan ve organizmaya besin veya ilaç olarak dışardan sağlanan biyokatalizör madde

kostum kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kostum

Ceket, pantolon ve bazen de yelekten oluşan erkek takim giysisi // Çogunlukla sokakta giyilmek için dikilmiş kadin giysisi

tatsiz kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? tatsiz

Tadi iyi olmayan, lezzetsiz // Hoşa gitmeyen, can sikan // Sohbeti hoş olmayan veya geçimsizlik çikaran (kimse)

durum eki kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? durum eki

Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartlarin hepsi, vaziyet, hal, keyfiyet, mevki, pozisyon // Duruş biçimi, konum // Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri // Isim soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hal

Ali Seymen kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ali Seymen

bk. Segmen

zayıf kız kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? zayıf kız

(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık // Görevini yapacak yeterli gücü olmayan // Sağlamlığı, dayanikliligi olmayan // Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz // Kişilik ve ruhsal yönden geregi kadar güçlü olmayan // Önemli, güvenilir olmayan // Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan
123