23 Ağustos 2014, Cumartesi 02:34:48 İyi Geceler !

Reklamlar

Aradığınız kelimeyi giriniz :
Kelimeler ve anlamları
Salon, büyük oda, f. Dört direk üzerine yapılan ve geceleri yatılan yer, iran saray ve evlerinde avluya bakan, üç yanı açık sundurma, HİCARE, FİHR, KAHKAR, SANCE, CERVEL, SUBARE, Kur'anın alfabesinde üçüncü harfin adıdır. Ebcedî değeri 400'dür, iç giysisi dolabı, Tantal elementinin simgesi, Kat, büklüm anlamında eski sözcük, Uzaklık işareti, Dek, değin, kadar veya beri gibi edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatır:"Ta karşıda büyük annenin evine kadar götürdüler." Y. K. Beyatlı,
Bu sayfa üzerinde talar kelime anlamı gösterilmektedir. talar nedir ? talar ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. talar kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.
Kelime Anlamı Rastgele bilgi : ESBAB (kelimesi nedir, anlamı, hakkında, bilmedikleriniz) :
(Sebeb. C.) Sebebler. Bir şeye vâsıta olanlar. Sebeb olanlar. (Evet, izzet ve azamet ister ki; esbab, perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve Celâl ister ki; esbab, ellerini çeksinler te'siri hakikiden. M. N.)(Cenabı Hak, müsebbebatı esbaba bağlamakla, intizamı, temin eden bir nizamı kâinatta vaz'etmiş. Ve her şeyi, o nizama müraat etmeğe ve o nizamla kalmaya tevcih etmiştir. Ve bilhasa insanı da, o dairei esbaba mürâat ve merbutiyet etmeğe mükellef kılmıştır. Her ne kadar dünyada, daire Sebepler; nedenler sebepler, sebep olanlar

 
Sayfa başına dön