üretim kelime anlamı üretim nedir üretim ne demek üretim sözlük anlamı üretim (Dini Terim)

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

ÜRETİMElde etme, meydana getirme, toplama. Arapça "istihsl" üretim karşılığı olup, tarım veya sanayi ürünlerini elde etmek için yapılan faaliyetleri ifade eder.

Allah Tela yeryüzünü ve gökleri insanın emrine vermiş ve bunlardan yararlanmaya teşvik etmiştir. Kur'anı Kerim'de şöyle buyurulur: "Yeryüzünü size boyun eğebilecek özellikte yaratan O'dur. Yeryüzünün her tarafında gezip dolaşın ve Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan yiyin" (el Mülk, 67/15). Buna göre, yeryüzünde insan varlığına boyun eğmeyecek bir fizik güç yoktur. insanoğlu dünyanın her yerinden, denizlerin derinliklerinden, akarsuların ve rüzgrın gücünden, yanardağların sıcaklığından ve toprağın derinliklerine gömülü bulunan tüm enerji kaynaklarından yararlanabilir.

Dünya dışı varlıklardan yararlanma imknı da vardır. Çünkü aşağıdaki yetler yararlanma kapsamını evrenin derinliklerine kadar yaymaktadır:

"Allah'ın göklerde ve yerde bulunan her şeyi emrine verdiğini ve size açık ve gizli bol bol nimetler bahşettiğini görmez misiniz?" (Lukmn, 31/20); "Görevini sürekli olarak yerine getiren güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyi ve gündüzü emrinize amade kılan yine Allah'tır" (İbrhm,14/33); "Allah geceyi gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize made kılmıştır. Yıldızlar da Allah'ın emrine boyun eğmişlerdir" (enNahll 16/12).

Tarım ürünlerini yetiştirmek için insanoğlu toprağı hazırlar, tohumu eker, gübreleme, ilaçlama ve gerekirse sulama yapar. Üretim için kendine düşen bütün görevleri yaptıktan sonra aşırı sıcak, soğuk, kuraklık, fırtına, sel baskın ve haşere salgım gibi beklenmedik zararlara karşı Allah'a güvenip dayanır. Tarım üreticisi elindeki imkanları kullanır, fakat sonuçta Cenabı Hakk'ın dilediği kadar ürün elde edilir. Diğer yandan insanın çalışması ve çeşitli tedbirleri alabilmesi de Yüce Allah'ın ona verdiği güç ve yetenekleri kullanması sayesinde gerçekleşir. Bu yüzden sonuçta rızkı, ürünleri ve toprak zenginliklerini insana bahşeden Yüce Allah'tır.

Bu gerçek, Kur'anı Kerim'in çeşitli ayetlerinde şöyle dile getirilmiştir: "Gökleri ve yeri yaratan; gökten su indirip onunla size rızık olarak meyveler çıkaran, izniyle denizde seyretmek üzere gemileri hizmetinize veren, ırmakları emrinize made kılan Allah'tır" (İbrahim,14/32). Suyun en önemli fonksiyonları şu yetlerde açıkça belirtilir: "Size semadan su indiren O'dur. Siz, ondan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de o, su ile yetişir. Allah semadan inen su ile ekini, zeytini, hurmayı, üzümleri ve bütün meyve çeşitlerini yetiştirir. şüphesiz ki bunda, düşünen bir millet için, büyük bir ibret vardır" (enNahl 16/10, 11).

Müslüman kendine ait olan, kira ile tuttuğu ya da yarıcı olduğu araziye, yenilmesi veya kullanılması meşr olan verim alabileceği her çeşit ürünü ekip hasat edebilir. Yine her çeşit meyve ve sebzeyi yetiştirebilir. Belki üretimden sonra bu ürünlerin meşr kullanımını da sağlamaya çalışır. Mesel; üzüm üreticisi şarap üretimi yerine yeme, şıralık, sirke, pekmez, kuru üzüm gibi kullanımları tercih eder. Ancak ürün piyasaya arzedildikten sonra satın alan kimselerin bunları meşr olmayan şekilde kullanması üreticiye sorumluluk getirmez; üzümün kaynatılıp şarap yapılması, arpa suyundan bira elde edilmesi gibi... Ancak "anason" "haşhaş" gibi belli bir yörede tamamen sarhoş edici müskirat yapımında kullanıldığı bilinen ürünleri yetiştirmek ve bu amaç için kullanacak olanlara satmak caiz olmaz.

Bir şeyin yenilmesi, içilmesi veya kullanılması meşr değilse, böyle bir maddenin üretimi ve ticaretinin yapılması da meşr olmaz. Ancak mücerret olarak yenilmesi veya içilmesi caiz olmayan bir şey ilaç yapımında veya sanayi kesiminde kullanılma özelliği varsa bunun üretiminde de bir sakınca bulunmaz. Burada üretilen şeyin "yararlanılabilir" nitelikte olup olmadığına bakılır. Mesel; tıpta müsekkin olarak veya anestezide kullanılan morfin, narkoz ve benzeri maddeler ameliyatlarda ya da ağrıların kesilmesinde önemli ilaçlardandır. Bu yüzden bunların hammaddesini gerek tarım ve gerekse sanayi kesiminde üretmek veya alımsatımını yapmak caizdir.

İslm, içkinin içilmesini yasakladığı gibi, üretimini, alıp satılmasını hatta nakliyeciliğinin yapılmasını da yasaklamıştır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Peygamber (s.a.s) içki konusunda on kişiyi lnetlemiştir: Sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşınan, içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan" (Tirmiz, Büy ; 59; İbn Mce, Eşribe, 6). İçki yasağı bildirilen yette; "İçkiden kaçınınız ki kurtuluşa eresiniz" (elMide, 5/90) buyurulur. Bu yetin uygulama şartlarını belirtirken Allah elçisi şöyle buyurmuştu: "Şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır. Bu yeti haber alıp da yanında içki bulunan kimse, ondan içmesin ve satmasın..." (Müslim, Müskt, 67; bk. Buhr, Meğazi, 51, Büy',105,112; Ahmed b. Hanbel, II, 213, 362, 512, III, 217, 324).

Allah'a ve Raslüne iman eden. dünyadaki çalışmalarına hirette bir karşılık verileceğine inanan tarım veya sanayi kesimindeki üreticilerin toplum ihtiyaçlarını karşılamaları ve yüzlerce ailenin geçimlerini sağlamalarına vesile olmaları sebebiyle büyük ecirlere nail olacakları umulur. Diğer yandan sebze, meyve, hububat ve ağaçların yeşilliklerinden kurt, kuş, böcek ve benzeri canlıların yararlanması da kendileri için bir sadakadır. Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse gıda maddelerini toplayıp, günün rayiç fiyatı ile satsa, sanki bunları tasadduk etmiş yani yoksullara ve ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtmış gibi olur" (İbn Mce, Ticrt, 1). Üretimi yapılmış bir maddeyi piyasadan satın alıp, toplumda ihtiyacı olanlara düzenli olarak rayiç fiyatla satan kimselere böyle bir ecir olunca, üretimini yapanlara daha fazla bir ecir verileceği açıktır.

Hamdi DÖNDÜREN
(Productıon) İstihsal.
Belirli girdiler kullanarak belirli çıktılar elde etme faaliyeti. Fayda veya
değer yaratmak, yahut malların çeşitli yollarla miktar ve faydalarını artırmaya
yönelik her türlü etkinlik. Toprağı ekip belirli ürünler yetiştirmeye tarımsal
üretim; sanayi girdileri kullanarak sanayi mamulleri üretmeye sına üretim;
zihin emeği harcayarak bir eser ortaya
çıkarmaya da zihinsel üretim denir.
 • İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal, tüketim karşıtı.
 • Bu etkinlikler sonucu elde edilen nesneler.
 • İnsanın topraktan, doğanın her türlü kaynak ve güçlerinden kendine yararlı ürünler elde etmesi, bunları işleyerek gereksinim duyduğu özdek ve nesneler durumuna koyması, çoğaltması işi.
 • Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve mekn boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her türlü etkinlik.
 • Çıkarma, elde etme, ürünün tüketiciye aktarılan kısmı, istihsal.
 • İngilizcesi :Production.
 • İngilizcesi :Manufacture.
 • İngilizcesi :Output.
 • İngilizcesi :Generation.
 • İngilizcesi :Outturn.
 • İngilizcesi :Procurement.
 • İngilizcesi :Turnout.
 • İngilizcesi :Making.
 • İngilizcesi :Business corporation.
 • İngilizcesi :Manufacturing.
 • İngilizcesi :Marginal analysis.
 • Fransızcası :Production

Kelime Dili

üretim kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

üretim kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen üretim kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde üretim kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde üretim kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde üretim kelime anlamı gösterilmektedir. üretim nedir ? üretim ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. üretim kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.