A Ya Nedir

A Ya Nedir ? A Ya Ne demek ?

1-)Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi Yaprakların düz ve parlak bölümü Ayak tabanı Kabiliyetsiz, kudretsiz Tedavisi mümkün değil, iyileştirilmez Hey, ey!" manasında nida olarak kullanılır. Arapçada başına geldiği kelimenin i'rabını ötre okutur. "YaHalimu, YaRahimu" da olduğu gibi. Ya, terkibli kelimelerin başına gelirse; baştaki kelimeyi "üstün" meftuh okutur. "Ya Rabbel Âlemin" de olduğu gibi."Ya" üç şekilde kullanılır:1 Müennes zamiri olur. Kübra $ Hüsna gibi.2 Harfi inkar olur.3 Harfi tezkar olur. Bu halde elifle olursa "Harfi nida" dır. Bazen te'kid için kullanılır: "Ya Allah, Ya Rabbi denildiği gibi. Bazen teessüf, istimdad ve istig KİDNE SA'NET TIRM Terazi gözü Yaprağın yassı ve genişlemiş olan kısmı Kutsal kimse Hıristiyan ermişlerine verilen san Kar kürümeye yarayan alet Elin iç tarafı Eskiden Hindistan da Yerli oda hizmetçisine verilen ad Eski Hindistan'da yerli oda hizmetçisi Hititlerin akıl ve bilgelik tanrısı Hıristiyan azizlerine verilen ad Bir düşüncede sıra ile yer alan ayrı cins ögelerden biri ötekilerden üstün görüldüğünde, o öge cümle dışına alınır ve başına bir "ya" getirilerek "hele, özellikle" anlamında kullanılır Oturmuşum ya Cevap niteliğinde olan cümlenin sonuna getirildiğinde, asıl yargının arkadan gelen cümle ile anlatılacağını belirtir Birinden birinin olacağı sanılan iki iş için kullanılan bir bağlaç çin mandarinlerinin veya aydınlarının yazdığı şiirlere verilen ad Bazı çekimli zamanlardan sonra gelerek anlamı pekiştirir, kuvvetlendirir: Yediydin ya. Oturmuşum ya Bir şeyi onaylamada "evet" anlamında kullanılır Bir düşüncenin karşıtı düşünülürken kullanılır Soru cümlelerinin başında kullanılır Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır Bazı çekimli zamanlardan sonra gelerek anlamı pekiştirir, kuvvetlendirir: Yediydin ya Gereklik ve onay bildiren cümlelerde yargının onaylandığını bildirir Cevap niteliğinde olan cümlenin sonuna getirildiğinde asıl yargının arkadan gelen cümle ile anlatılacağını belirtir:"Fena oğlan değildir, değildir ya, yalnız bu sarhoşluğu var." M. Ş. Esendal Dilek ve geniş zaman kiplerinde yargıyı güçlendirir Bir düşüncede sıra ile yer alan ayrı cins ögelerden biri ötekilerden üstün görüldüğünde o öge cümle dışına alınır ve başına bir "ya" getirilerek "hele, özellikle" anlamında kullanılır Bilinen, görülen, hatırlanıp anlatılan bir olay dolayısıyla da sorulan başka bir konu için kullanılır (Şüphe ve tereddüt bildiren edat; hayret ve taaccüb, soru ile beraber ümid ifade eder) Acaba. Âya, nasıl oluyor. Hayret, sen bu işi nasıl olur da yaparsın?.. der gibi.(Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Âya, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklid edenler, ittiba değil; belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam edi acaba, nasıl oluyor, hayret' gibi manalara. gelen şaşkınlık bildiren bir edattır


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Sizde içinde A Ya kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

A Ya kelimesi anlamı 24 defa okunmuştur. [899] A Ya kelime anlamı, A Ya nedir, A Ya ne demek, A Ya sözlük anlamı

Paylaş