Aba Nedir

Aba Nedir ? Aba Ne demek ?

1-)Alm. Aba, Dicker Wollstoff, Fr. Bure, Etoffe de laine, İng. Aba, Stout Coarse Woolen cloth. Yünden dokunan, sonra dövülerek veya tepilerek yapılan, kalın, kaba bir kumaş. Bugün memleketimizde pek rastlanmaz. Bazı yörelerimizde çobanlar tarafından giyilen yünün serilip dövülmesiyle yapılan kalın keçe ise kepenek yapımında kullanılır. Kepenek, sırtta taşınan, başlıklı, kalın, paltoya benzeyen kolsuz bir giyecektir. Soğuk ve yağmur geçirmediği ve sıcak tuttuğu için çobanlar tarafından tercih edilir.

Eskiden abadan cübbe, hırka, çakşır ve terlik gibi giyecek de yapılırdı. Bazı tarikatlarda sabır makamında olan dervişlere aba giydirilirdi. O tarikatın mensupları arasında aba giyen dervişin sırtına el ile vurulurdu. Onu her gördükleri yerde sırtına vururlar, o da hareketlere sabr ederek zamanla olgunlaşır, başına gelen çeşitli sıkıntılara katlanarak, sabrı ve razı olmayı öğrenirdi. Bunun için “vur abalıya” sözü meşhur olmuştur.

Aba, fereci sıkıntılardan kurtulmak için giyilir. Bu durum peygamberlerde de vardır.

Hazret-i İbrahim ateşe, hazret-i Yusuf da kuyuya atılırken gömlek giymişler ve sıkıntıdan kurtulmuşlardır. Buna aba yani fereci denmiştir.


2-)Baba kelimesinin çoğulu. Bu kelime, aynı zamanda bir nesilden gelen kimselerin aralarındaki bağlantıyı da göstermektedir. Baba, oğul ve torun arasındaki ilişki gibi. Bunlar ortak bir asıldan gelmiş oldukları gibi, birbirinden husule gelen kimseler arasındaki birleşme olarak bilinen 'neseb'i de teşkil etmiş olmaktadırlar.

Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin babalarının dinlerine bağlılıklarını kınayan hükümler belirtilirken "aba" tabiri kullanılmaktadır. Bu husustaki hükümler İslam'ın getirdiği akide açısından büyük bir önemi haizdir. Mekkeli müşriklerin, babalarının ve neseblerinin üstünlükleri ve dinlerine bağlılıklarını dile getirmeleri büyük bir cahili ve ilkel anlayış olarak kabul edilmiştir. İslam'ın, babaların din ve yaşayış tarzlarının yanlış olduğunu, Allah'ın din ve nizamına uyulması gerektiğini belirtmesi ve bu husustaki mesajını bildirmesi üzerine müşrikler bu konudaki aba anlayışlarını ortaya koymuş ve bu anlayışlarından dolayı Kur'an-ı Kerim tarafından kınanmışlardır. İslam, babaya ve ecdada saygıyı kabul etmesine rağmen babaların ve ecdadın Allah'ın din ve emirleri dışında yaşaması halinde Allah'a itaatin dışına çıkacaklarını ve dolayısıyla bu isyanları karşısında onlara itaatin haram olduğunu da yine İslam bildirmektedir. Müşriklerin babalarına itaat etmeyi ileri sürmeleri Hz. Peygamber'in getirdiği Allah'a iman, ahiret ve risalet inancını inkar etmek için babalarına itaat etmeyi ileri sürüyorlardı. Aslında bu, kendilerinin sahip oldukları şirk nizamını korumak, kendi dünyevi saltanat ve yönetimlerine zarar gelmesini istemediklerinden kaynaklanıyordu .

İslam, atalara bağlanmayı, onların yolunu körü körüne taklit etmeyi reddederek vahye dayalı yeni bir akide ve medeniyet getirmiş; bu akide ve nizam ile bütün cahili anlayışları kökünden yıkmıştır. Miras ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen aba tabiri için bk. miras mad.

Şamil İA.


3-)Yünden imal edilen kaba bir kumaş. Bu kumaştan dikilen elbise, hırka cinsinden olan giyim eşyalarına da bu ad verilmiştir. Buna "abaye" veyahut "abae" de denmektedir. Oldukça uzun, geniş ve önü açık bir giyecektir. Bu daha çok dervişler ve ilmiye ve dolayısıyla medrese mensuplarının giydikleri, paltoya benzer bir elbise idi. Bu elbisenin özelliği oldukça ucuz ve gösterişsiz olmasıydı. Bu tür elbisenin giyilişinin Hz. Peygamber (s.a.s.) dönemine kadar uzandığından bahsedilir. Aynı zamanda zaruret içinde bulunanların bu tip bir giyimi tercih ettikleri görülmektedir. Zamanla tasavvuf mesleğinin gelişmesi ile aza kanaat edip, sade bir hayatı yaşamaya gayret göstererek Allah'ın rızasına nail olmak arzusu ile bu tür eski ve sade elbise giyimi, sofiler arasında da yayılmıştır. Hz. Peygamber'in de çeşitli hadislerde sade yaşantıyı uygun gördüğü bilinmektedir. (Tirmizi, Zühd, 13). Aynı şekilde Rasulullah'ın keçeden elbise giydiği ve 'aba' cinsinden olan uzun ve geniş bir ihrama büründüğü de nakledilmektedir.

Bütün bunlardan dolayı İslam toplumlarında gösterişsiz giyim, belirli kesimler arasında itibar edilen bir fazilet gibi kabul edilmiştir. Hatta zaman zaman bu durumu kendi menfaatleri için kullanıp; çevrenin gözünü boyamak isteyen riyakar ve açıkgözler türemiştir. Fakat bu davranış, herkes tarafından itibar görmemiş ve güzel kıyafetler içinde yaşayan nice ilim ve gönül adamı, faydalı ve hayırlı çalışmaların yürütücüsü olmuşlardır.

Şamil İA


4-)Abla.


5-)Anne.


6-)Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş.


7-)Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük
Örnek:Abanın kadri yağmurda bilinir. Atasözü


8-)Bu kumaştan yapılmış olan
Örnek:Ayağında bir aba potur vardı. R. N. Güntekin


9-)Dervişlerin giydiği abadan yapılmış, önü açık hırka
Örnek:Aba var, post var, meydanda er yok. Y. K. Beyatlı


10-)Eskiden dervişlerin giydiği yakasız ve bol, uzun üstlük.


11-)Eskiden çeşitli giyeceklerin yapımında kulanılan yünden kaba ve kalın bir tür kumaş.


12-)Ekseriyetle yünden yapılmış, bol giyimli bir libas, elbise. (Peygamber Efendimiz de (A.S.M.) bu libası giyerlerdi.)


13-)Kaba, ahmak kişi.


14-)(Eb. C.) Babalar, pederler. (Osmanlıca'da yazılışı:aba)


15-)Ağırlıklar, yükler, mes'uliyetler. (Osmanlıca'da yazılışı: a'ba)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Coarse woolen cloth.
İngilizcesi İngilizce
Fabric woven from goat and camel hair a loose sleeveless outer garment made from aba cloth; worn by Arabs.
İngilizcesi İngilizce
Silence cloth.
İngilizcesi İngilizce
American Bankers Association.
İngilizcesi İngilizce
American Bus Association.
İngilizcesi İngilizce
American Booksellers Association A trade association of publishers and booksellers.
İngilizcesi İngilizce
See: American Booksellers Association.
İngilizcesi İngilizce
American Bar Association.
İngilizcesi İngilizce
American Bus Association; comprised of bus companies, operators and owners.
İngilizcesi İngilizce
The Australian Broadcasting Authority is a federal regulatory body, which regulates the use of the broadcasting services bands under the Broadcasting Services Act 1992 and the Radiocommunications Act 1992.
İngilizcesi İngilizce
Three-part compositional form in which the second section contrasts with the first section The third section is a restatement of the first section in a condensed, abbreviated, or extended form.
İngilizcesi İngilizce
American Bar Association Headquartered in Chicago, the ABA offers educational programs, publications, and services relating to all facets of the practice of law.
İngilizcesi İngilizce
Application Building Act.
İngilizcesi İngilizce
Australian Broadcasting Authority A Commonwealth regulatory authority responsible for broadcaster licensing and regulating content of broadcasting and narrowcasting services under the Broadcasting Services Act 1992.
İngilizcesi İngilizce
American Bakers Association.
İngilizcesi İngilizce
Digital code used by the American Bankers Association to define a bank.
İngilizcesi İngilizce
Australian Bankers Association.
İngilizcesi İngilizce
İn the US, is a national credential conferred by Accreditation Council for Accountancy and Taxation to professionals who specialize in supporting the financial needs of individuals and small to medium sized businesses ABA is the only nationally recognized alternative to the CPA Most accredited individuals do not perform audits Generally, they are small business owners themselves In addition to general accounting work, CPAs are also heavily schooled in performing audits; however, only a small fraction of America's businesses require an audit In general, a CPA has majored in accounting, passed the CPA examination and is licensed to perform audits An ABA has majored in accounting, passed the ABA comprehensive examination and in most states is not licensed to perform audits.
İngilizcesi İngilizce
An extension of the AB choreographic structure: after the B phrase, the piece returns to an altered version of the A phrase, which can be manipulated by changing the tempo, rhythm, length, or dynamics of the movement, or by fragmenting, repeating, or changing the order of the sequence.
İngilizcesi İngilizce
Acronym for American Bridge Association, one of the governing bodies for organized bridge in America.
İngilizcesi İngilizce
Australian Broadcasting Authority.
İngilizcesi İngilizce
Fabric woven from the hair of camels or goats A loose sleeveless outer garment worn as traditional dress by men in the Middle East If you are not sure where the Middle East is located, you may wish to find a map from our World section.
İngilizcesi İngilizce
Applied Behavior Analysis, a therapeutic intervention for children with autism and other pervasive developmental disorders.
İngilizcesi İngilizce
Loose sleeveless outer garment made from aba cloth; worn by Arabs.
İngilizcesi İngilizce
Fabric woven from goat and camel hair.

  • Aba kentindeki mahkeme, rahibi idama mahkum ederken, yeğeni hakkında ise 10 yıl hapse hükmetmişti.
  • Aba altından sopa gösteren söylemler içindeler.

Sizde içinde Aba kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Aba kelimesi anlamı 400 defa okunmuştur. [235569] Aba kelime anlamı, Aba nedir, Aba ne demek, Aba sözlük anlamı

Paylaş