Abdest Nasıl Alınır Nedir

Abdest Nasıl Alınır Nedir ? Abdest Nasıl Alınır Ne demek ?

1-)

Farz, sünnet ve edeplerini yukarıdaki maddelerde verdiğimiz abdesti tertip ve usulüne göre ancak şöylece alabiliriz:
Abdeste başlarken şu dua yapılmalıdır:

"Bismillahilazim ve'l hamdülillahi ala dini'l Islam" .

"Yüce Allah'ın ismini anarak başlarım. Beni Islam dini ve akidesi üzere yarattığı için hamd ederim."

Abdest almaya niyetlendikten sonra, euzü besmele çekilerek eller bileklere kadar yıkanır. Parmakta yüzük varsa, kımıldatılır. Altına suyun geçmesi sağlanır.

Uzuvların yıkanması sırasında bizden öncekilerden nakledilen şu duaları okumak abdestin edeplerindendir.

A- Mazmaza=Ağıza su verme sırasında: "Allahümme einni ala tilaveti'l Kur'an ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i ibadetike."

"Allah'ım, Kur'an-ı Kerimi okumada, seni zikretme, sana şükretme ve sana güzel şekilde kulluk etmede yardımını istirham ederim."

B- Istinşak = Buruna su verme sırasında: "Allahümme, erihni rayihate'l Cenneti verzukni min neimiha."

"Allah'ım, bana Cennetin kokusunu koklat. Cennet nimetlerinden beni rızıklandır."

C- Yüzü Yıkama Sırasında

"Allahümme, beyyid vechi binurike yevme tebyaddu vücuhun ve tesveddü vücuh."

"Allah'ım, bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise karardığı gün, benim yüzümü nurlandır, ağart."

D- Sağl Eli Yıkama Sırasında

"Allahümme, a'tıni kitabi biyemini ve hasibni hisaben yesira."

"Allah'ım, kitabımı -amel defterimi- sağl elime ver ve hesabımı kolaylaştır."

E- Sol Eli Dirseklere Kadar Yıkama Sırasında

"Allahümme, la tu'tini kitabi bisimali vela min verai zahfi."

"Allah'ım, kitabımı -amel defterimi- sol elimden ve arkamdan verme."

Sonra sıra başı meshetmeye gelir.

Kaplama mesh için, eller ıslatılır, küçük parmakla üç parmak uc uca getirilir. Önden başlayarak başın üstü sıvazlanıp arka ve yan taraflarda böylece meshedilir.

F- Kulakları Yıkarken

"Allahümmec'alni minellezine yestemiune'l-kavle feyettebiune ahseneh."

"Allah'ım, beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline uyanlardan eyle." denilir ve kulaklar yıkanır.

G- Boyuna Mesh Etme Sırasında

"Allahümme a'tik unuki (veya rakabeti) mine'n-nari."

"Allah'ım, boynumu Cehennem ateşinden azad buyur."

H- Ayakları Yıkama Sırasında

"Allahümme, sebbit kademeyye ales'sıratı yevme tezulü Fhi'l-akdam."

"Allah'ım, Sırat köprüsünde ayakların kaydığı günde ayaklarımı kaydırma, sabit eyle..."

Abdest alıp bittikten sonra Rasulullah (s.a.s.)'e salavat getirilmeli ve şu dua okunmalıdır:

"Allahümmec'alni minettevvabine vec'alni mine'l-mütetahhirin."

"Allah'ım, beni, tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle. . ."


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Abdest Nasıl Alınır kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Abdest Nasıl Alınır kelimesi anlamı 29 defa okunmuştur. [243429] Abdest Nasıl Alınır kelime anlamı, Abdest Nasıl Alınır nedir, Abdest Nasıl Alınır ne demek, Abdest Nasıl Alınır sözlük anlamı

Paylaş