Abdurrahman-ı Erzincânî Kimdir ?

Abdurrahman-ı Erzincânî Biyografisi

Abdurrahman-ı Erzincânî Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Abdurrahman-ı Erzincânî : Abdurrahman-ı Erzincânî mutasavvıf
Halvetiyye tarikatının önemli halkalarından biridir. Şeyh Safiyyüddin Erdebilî'nin halifelerindendir. Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba)'nin Şeyh Abdurrahman-ı Erzincânî'nin kızı Necmiye Sultan ile evlendiği rivayet edilmektedir. Yıldırım Beyazıt devri mutasavvıflarındandır. Timur'un Anadolu'yu istila etmesiyle Amasya, Tokat, Kastamonu ve Çankırı civarlarına gelir. Uluviran köyünde, Beğ Mescidi mahallesinde evlatları ve torunları vardır. Somuncu Baba ile Seyyid Abdurrahman-ı Erzincânî arasında, mürşitleri itibariyle manevî bir bağ bulunduğu bilinmektedir. Zira birinin mürşidi Safiyyüddin Erdebilî'dir; diğerininki ise Alaaddin Ali Erdebilî'dir. Her ikisinin de aynı dönemlerde Darende'de bulunduğu kesindir, arşiv belgeleri bunu göstermektedir. Hayatının son dönemlerinde Darende'nin Balaban Kasabasında ikamet etmiş ve burada yaklaşık 1432 (h.835) tarihinde vefat etmiştir.
Abdurrahman-ı Erzincânî'nin büyük bir bilgin olduğu kaynaklarda geçmektedir. Bizans devletinin izniyle İstanbul’un fethinden önce Ayasofya'da tevhidle ilgili bir toplantı düzenlenmiş ve karşılıklı münazara sonunda 40 hristiyan din adamının müslüman olmasına vesile olduğu rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in temiz neslinden gelmektedir.
Cami ve külliyesi
Türbesinin ve caminin bulunduğu mekan, Balaban kasabasındaki külliyesi 1960 yılında başlatılan bir çalışmayla yenilenmiştir. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin başkanlığında kurulan "Şeyh Abdurrahman-ı Erzincani Camii Yaptırma Derneği" maharetiyle yeni ve özel bir proje kapsamında külliye inşaatı yaptırılmıştır. Yüksek Mimar-Mühendis Şerif Ali Akkurt'un hazırlamış olduğu proje, yapı ve teknik itibariyle çok anlamlı ve dikkat çekicidir.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Abdurrahman-ı Erzincânî Özgeçmişi

Abdurrahman-ı Erzincânî Hayatı

Sizde Abdurrahman-I Erzincânî ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Abdurrahman-ı Erzincânî biyografisi 58 defa okunmuştur. [4378]