Adile Sultan Kimdir ?

Adile Sultan Biyografisi

Adile Sultan Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Adile Sultan : Osmanlı hanım sultan ve şairlerinden. Babası Sultan İkinci Mahmud Han, annesi Zernigar Kadın Efendidir. 1825 senesinde doğdu. Küçük yaşta annesini kaybetti. Sultan İkinci Mahmud, kızı Adile Sultanı çocukları yaşamayan başkadın Nevfidan Kadına büyütmek üzere verdi. O da Adile Sultanı kendi evladı gibi büyütüp yetiştirdi. Mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. 1845 senesinde Kaptan-ı derya Mehmed Ali Paşa ile evlendi. Sultan Abdülmecid devrinde bir seneye yakın sadrazamlık yapan Mehmed Ali Paşa 1868 senesinde vefat etti.

Adile Sultan, kocasının arkasından da kızının ölümü üzerine evine çekilmiş, her şeyi bırakarak kendini ibadete vermiş ve fakir fukarayı beslemekle vakit geçirmiştir. Dindar, hassas, hayırseverliğiyle tanınmış ve ömrü boyunca herkesten daima hürmet görmüştür. Mektep ve fukara evlerini tamir ettirip, çocukların okuması için gayret sarfetti. Gelinlik kızlara çeyiz yaptırdı. Kurumuş çeşmelere su getirtti. Adile Sultan hayatının son günlerini Fındıklı’da bugün Güzel Sanatlar Akademisi olan Sahilsaray’da geçirdi ve 1898 senesi Ocak ayında vefat edince, kocası Mehmed Ali Paşanın Eyyub’deki türbesine defnedildi.

Yetmiş üç sene yaşadı ve bu süre zarfında, İkinci Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, Beşinci Murad ve İkinci Abdülhamid’in saltanatını gördü. Başta babası olmak üzere kardeşleri ve yeğenleri tarafından sevilen ve devlet işlerine karışmayan Adile Sultan, aynı zamanda Osmanlı hanedanına mensup divan sahibi tek kadın şairdir. Özellikle Fuzuli ve Şeyh Galib’e nazireler ve Yunus Emre tarzında hece vezniyle şiirler yazmıştır. Şiirleri teknik bakımdan basit ifadeli gibi görünürse de samimidir. O, bu samimi sözleriyle kardeşi sultan Abdülaziz Hanın şehid edilmesine de ışık tutmuştur.

Nasıl yanmam ki ben oldu olanlar Şah-ı devrana,

Bilinmez oldu hali, kıydılar ol zıll-ı Yezdana.

Adile Sultanın bu mısraları Sultan Abdülaziz Hanın intihar etmeyip, öldürüldüğüne dair nice vesika yanısıra kıymetli bir şehadettir. Adile Sultanın basılmamış olan Divan’ının yazma nüshaları Üniversite ve Topkapı Sarayı Kütüphanelerinde mevcuttur. Atası Kanuni Sultan Süleyman Hanın şiirlerini, Divan-ı Muhibbi adıyla, ilk defa yayınlanmasını sağlamıştır.

ADİLE SULTANIN DİVAN'INDAN

Ya Resulallah!

Yüzün Mir’at-ı Zat-ı Kibriyadır ya Resulallah,

Vücudun mazhar-ı nur-ı Hudadır ya Resulallah,


Adile Sultan : Adile Sultan şair
1825 yılında İstanbul’da doğdu. Sultan II. Mahmut ile eşlerinden Zernigar Sultan’ın kızı, Sultan Abdülmecit’in kız kardeşi. II. Mahmut Adli mahlasını kullandığı için kızına da Adile adını verdi. Babasını küçük yaşta kaybettiği için ağabeyi Sultan Abdülmecit tarafından sarayda özel eğitim görerek yetiştirilen Adile Sultan, güçlü bir dil ve edebiyat kültürü edindi. Nakşibendî tarikatına mensup olan şair, yirmi yaşındayken Kaptan-ı Derya ve sonradan Sadrazam olan Mehmet Ali Paşa ile evlendirildi. Önce üç çocuğunu, sonra kocasını ve ardından da genç kızı Hayriye Sultan’ı kaybedince acıya boğuldu.
Şiirleri 1996&
8242;da Adile Sultan Dîvânı adıyla yayımlandı. Şiirleri genellikle çocukları, eşi ve kızı Hayriye Sultan’ın ölümlerinden duyduğu derin üzüntüyü yansıtan manzumelerden oluşur.
Adile Sultan, saray devlete, dine ve devrin kanunlarına bağlı olmayı fazilet saydıklarını belirtmektedir.
Çağdaşı olan Leylâ ve Fıtnat Hanımlardan daha az başarılı bir şair sayılır. Aruzun yanı sıra hece ölçüsüyle de şiirler yazdı.
Kanuni Sultan Süleyman'ın yazdığı Muhibbî Divanı’nın basılmasını sağladı.
Osmanlı hanedanına mensup olup divanı bulunan tek kadın şairdir.
İstanbul’da pek çok hayır eseri bıraktı. Ayrıca babası onun adına birçok eser yaptırdı.
1899 yılında vefat etti. Türbesi İstanbul Eyüp’te Bostan İskelesi yakınındadır.
ENGLISH BIOGRAPHY
Adile Sultan
Adile Sultan, who is the daughter of Mahmud II, is a woman poet of the 19th century. She has a collection containing all her poems. Due to her father's early death, she was brought up by her elder brother Sultan Abdülmecit. She acquired a strong linguistic and literary culture. The poet, who was a member of the Naqshbandi sect, was married to Mehmet Ali Pasha at the age of twenty. Despite her husband’s lecherous behaviours, she remained attached to him all her life. Sultan Adile indicates that being deeply attached to the palace, state, religion and the laws of the era is a virtue.
She is deemed a somewhat lesser poet when compared to her contemporaries Leylâ and Fıtnat Hanım. She wrote poems both in syllabic meter and prosody. Her tomb is by the Bostan Pier in Eyüp, Istanbul. She left behind numerous charitable works in Istanbul. Moreover, her father got many works done in her name. He helped her Muhibbî (Suleiman I - aka the Magnificent) Divan to be published. She is the only woman poet, who is a member of the Ottoman Dynasty and with a "divan."

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Adile Sultan Özgeçmişi

Adile Sultan Hayatı

Sizde Adile Sultan ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Adile Sultan biyografisi 135 defa okunmuştur. [94]