Ali Kılcı Kimdir ?

Ali Kılcı Biyografisi

Ali Kılcı Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Ali Kılcı : Ali Kılcı Sanat Tarihi Uzmanı
araştırmacı, yazar
İskilip'te 1951 yılında doğan Ali Kılcı, Ankara İmam Hatip Lisesinde orta okulundan sonra İskilip Lisesinin ilk mezunlarından biri olmuştur. 1971 yılında başladığı yüksek öğrenimini A.Ü. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Bölümünde 1975 yılında tamamlamış, 1992 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Sanat Tarihi Yüksek Lisans Diploması alarak Sanat Tarihi Uzmanlığı unvanını kazanmıştır.
Memuriyet hayatına 1976 yılında başladıktan sonra 1978 yılında askerlik görevini yedek subay olarak tamamlamıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünde 1978 yılından itibaren başladığı görevinde uzman ve arkeolog kadrolarından sonra halen müze araştırmacısı olarak devam etmektedir.

Uzun yıllar boyunca ülkemizdeki vakıf mimari eserlerin envanteri ve tescili, onarım ve korunması konularında çalışmalar yapmaktadır. Başta Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası olmak üzere Türkiye'nin her yanındaki sayısız vakıf mimari eserlerde çalışmalar yürütmüştür.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca 1987-1988 yıllarında dört bölüm halinde hazırlanarak yayınlanan "Yaşayan Geçmiş" isimli belgesel programın danışmanlığını yürütmüştür.
5737 Sayılı Vakıflar Yasasının hazırlanmasında Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan geniş komisyonda görev yapmıştır.
Bir dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği ve kurul başkanlığı yapmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescilli I. Grup Yapılar Koruma Değerlendirme Ön İzin Komisyonunun başlangıçtan sonuna kadar üyeliği yürütmüştür.
Arşivdeki Osmanlıca vakıf kayıtları üzerinde çalışmalar yapmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yayın çalışmalarına katılmıştır.

Yurt dışındaki Türk kültürüne ait vakıf eski eserler konusunda da araştırmalar yapmıştır. İspanya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde mesleki incelemelerde bulunmuştur. Bulgaristan, Bosna –Hersek, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Ürdün, Suriye, Yunanistan, Macaristan, Filistin ve Gürcistan’daki kültür varlıkları ve Osmanlı eserlerini yerinde incelemiştir.
Türk Kültürüne yazılı belgeler kazandırmak gayesi ile araştırma ve incelemeler yapmaktadır. Yayınlanmış kitap çalışmalarının yanında şimdiye kadar yerel, ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslara katılarak sunulmuş ve daha sonra yayınlanmış pek çok bildiri ve makaleleri bulunmaktadır. Yayın listesi ekte bulunmaktadır.
Yabancı dil olarak İngilizceyi görmüş, iyi derecede Osmanlıca bilmektedir.
Ali KILCI evli ve iki çocuk babasıdır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Sanat Tarihi Uzmanı-Müze Araştırmacısı
İş:0312 4155450
Ev:0312 4275778
GSM:05378191144
[email protected]
ALİ KILCI’NIN ÇALIŞMALARI
SEMPOZYUMLARA SUNULAN BİLDİRİLER
1-"Hacı Bayram Döneminde (1300-1453) Günümüze Kalan Vakıf Eserleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bunlar Üzerindeki Yaptığı Çalışmalar", IV. Vakıf Haftası, Ankara, 1987, s.81-139
2-“Hasankeyf’de Vakıf Eserleri”, V.Vakıf Haftası Bildirileri. Ankara 1988.
3-“Bulgaristan’da Günümüze Gelen Osmanlı Eserleri”, IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Van, 2000, s.41-48
4-“Ankara’da Yok Olan Vakıf Yapılardan Abdülhadi Camii ve Tahtakale Hamamı”,V.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, Ankara 2001, s.313-324
5-”İskilip’te Vakıflar ve Ebussuud Efendi Vakfı”,Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler Sempozyumu, Ankara 1998,s.77-108
6-“Ahlat Ekolünden Yünören Köyü Camisi”,Celal Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri Bildirileri, İstanbul 2000, s.205-210
7-“Diyarbakır Arapşeyh Camii ve Türbesi”,VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, 2002 , s.493-503
8-“Hurufat Kayıtlarına Göre 18-19.Yüzyıllarda Develi Vakıfları” Develi Sempozyumu,Develi 2003,. 18-,
9-“Kuşadası Soğucak Köyü Eski Mezarlığı Ve İçindeki Türbesi” VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, 2002 ,.263-272
10-“İskilip’te Yaşayan Hacı Ali Çeşmeleri Vakfı”. IX.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, 2006,s.319-326.
11-“ Ankara Karacabey Camii Ve Türbesinin Onarımı”. X. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 202Cs. 489-504.
12-“Selçuklu Devrinde İskilip Şehri”, Selçuklu Şehirleri ve Medeniyeti Sempozyumu,7-8 Ekim 2008 Konya
13-” Kastamonu Atabey Gazi Türbesi Hakkında Gözlemler”, XII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2010, s. 359-370.
14-” Ankara Saraç Sinan Camisi 2008 Yılı Restorasyonu”, XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Denizli, 2011, s. 319-326.
15- “Merzifon Kara Mustafa Paşa Külliyesinde Yapılan Onarımlar” Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu II (4-6 Kasım 2010 Merzifon)
16-“ Fatihin Hocası Akşemseddin’in İskilip’teki Ahşap Camisi” XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Eskişehir, 2011
17-“Türk Sanatının Gelişmesinde ve Uzman Eleman Yetişmesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün Yeri” Türkiye'de Sanat ve Mimarlık Tarihçiliği Sorunları Sempozyumu (Suzan Bayraktaroğlu – Gökçe Günel- Dr.Zübeyde Cihan Özsayıner ile birlikte) 04 - 06 Nisan 2005 Kayseri.
18-“ Ogüst Mabedi-Ak Medrese Üzerine Notlar” Adnan Menderes Üniversitesinde yapılan 19 ortaçağ Türk Dönemi Kazı ve Araştırma sunulan bildiri.
19- “Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Devrinde İskilip Mahalleleri ve Bu Mahallelerdeki Vakıf Yapılar” Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek Okulunca İskilip’te yapılan sempozyuma Ekim 2015 sunulan bildir.
20-“Germiyanoğulları Devrinde Kütahya Şehirciliği”
ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARA SUNULAN BİLDİRİLER
1-“Erken Devir Osmanlı Baldaken Türbeleri”, XI. Türk Sanatları Kongresine Sunulan Bildiri, Utrecht –Hollanda, 1999,
2-” Kırım hanedanından Devletgiray Han oğlu İslamgiray’a ait 1723 Tarihli Tezhibli Bir En’am-ı Şerif” XII. Türk Sanatları Kongresine Sunulan Bildiri, Amman –Ürdün, 2003
3-“Balkanlarda Osmanlı Baldaken Türbeleri” XIII. Türk Sanatları Kongresine Sunulan Bildiri, 2007, Budapeşte-Macaristan
4-“Selçuklu Devrinde İskilip Şehri”, Selçuklu Şehirleri ve Medeniyeti Sempozyumu,7-8 Ekim 2008, Konya, Konya 202C s. 323-336.
5-“Balkanlarda Osmanlı Vakıfları,” Mehmet Akif ve Balkanlarda Yeniden Yapılanma Sempozyumu 25-26 Mayıs, 202C Novi Pazar- Sırbistan
6-“Osmanlı Dönemi Sonlarında Halep Vakıfları”, Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu, Antep-Halep (21-24 Aralık 2009).
MAKALELER
1-"İskilip Şeyh Yavsi Camii Külliyesi" Rölöve ve Restorasyon Dergisi V. Ankara, 1983, s.47-63
2-“Demirşeyh Türbesi”, Vakıflar Dergisi XIX, Ankara,1985, s. 179-184
3-“Sinaneddin Medresesi”,Vakıflar Dergisi XXV, Ankara, 1995, s.165-196 (Hayati Binler’le)
4-“Hasankeyf ve Rızk Camii “Yapı Dünyası, Haziran 1999,S. 91, s.45-48
5-“Harran Şeyh Hayati Harrani Türbesi”,Yapı Dünyası Şubat 2002,S. 71, s.48-51
6-“Sofya’da Osmanlı Vakıf Eserleri, Vakıf ve Kültür 1,(3), Ankara 1998.S.3, s.50-54
7-“Köstendil’de Osmanlı Eserleri”,Vakıf ve Kültür, Ankara 1999.S.4, s.9-12
8-“Kızıltepe (Koçhisar) Ulu Camisi ve Onarımları, Yapı Dünyası”, Mart 202C S. 156, s.38-48
9-“Erken Devir Osmanlı Baldaken Türbeleri”, Vakıflar Dergisi. Sayı. XXIX, Ankara 2005, s.255-267
10-Vakıflar Genel Müdürlüğünce Canlandırılan İpek yolundaki Anadolu Osmanlı Kervansarayları, Astana, Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı, Ankara, 2010, s. 373- 374.
11-“Şadırvan “maddesi, TDV. İslam Ansiklopedisi, C.39, İstanbul,2010, s.219-221.
12-“Diyarbakır’ın Vakıf Mimari Eserleri ve Vakıfları Üzerine Notlar“, Medeniyetler Mirası -Diyarbakır Mimarisi, Diyarbakır, 2011,Diyarbakır Valiliği-GAP
KİTAPLAR
1- “Ankara’da Tarihi Yapıları”, Altındağ’ın Manevi Coğrafyası, Ankara 1998, s.117-256
2-İskilip’te Suyun Hikayesi Tarihi Sular, Çeşmeler ve Diğer Tesisler, İskilip Kültür ve Eğitim Vakfı Yayını, Ankara 2007.
3- Anadolu Türk Mimarisinde Erken Devir (XIV-XV. Yüzyıl) Baldaken Tarzı Türbeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2007.
4-Tarih İçinde Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara 2007 (K. Erdoğan-G. Günel)
5-Osmanlı’da Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara 2007 (K. Erdoğan-G. Günel)
6-Anadolu’da İpek Yolu, Ankara 2013(Gökçe Günel’le beraber)
7-Turasan Bey Baskı için yayın kurulu incelemesinde

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Ali Kılcı Özgeçmişi

Ali Kılcı Hayatı

Sizde Ali Kılcı ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Ali Kılcı biyografisi 70 defa okunmuştur. [6645]