Asi

Asi Kelime Anlamı Nedir ?

1-)ÂSÎArapça bir kelime olup, isyan eden, itaatsız, başkaldıran, vb. anlamlarına gelir. Eşanlamlısı: serkeş, baği. Ayrıca Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, günahkar, haydut anlamlarındadır. Çoğulu "Usat" olarak gelmektedir. (Mütercim Asım Efendi, Okyanus (Kamus Terc.) Âsi maddesi).

Kur'an-ı Kerim'de bir çok ayette asi kelimesi geçmektedir. Hepsi de Allah'ın emirlerine karşı gelen, ona itaat etmeyen, günahkar, serkeş anlamlarında kullanılmıştır. Hadis-i şeriflerde de durum aynıdır.

Kur'an-ı Kerim'in bu konuyla ilgili birkaç ayeti şöyledir:

"Babacığım! Şeytana tapma, çünkü şeytan, merhametli olan Allah'a baş kaldırmıştır (asi olmuştur)" (el-Meryem, 19/44)

"Kim AIlah'a ve Peygamber'ine karşı isyan eder (baş kaldırır) ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. " (en-Nisa, 4/14)

"Allah ve Resulu bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir kadın ve erkeğe, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. " (el-Ahzab, 33/36)

"(Benim yaptığım) ancak A!!ah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki, ona, (kendi gibilerle) içinde ebedi kalacakları Cehennem ateşi vardır. " (el-Cin, 72/23)

"Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o, bir çok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Küfrü, fısk ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. " (el-Hucurat, 49/7)

Hadis-i şeriflerde de asinin yerildiğini ve Allah Resulu'nun her fırsatta müminleri bundan sakındırdığını görmekteyiz. Mesela müslüman olmuş bir kadının ismi Âsiye idi (isyan eden kadın anlamında) Resulullah (s.a.s.) onun adını Cemile olarak değiştirdi ve ona: "Sen Cemile'sin" dedi. (Darimi, Sünen, İsti'zan, 62; Ahmed b. Hanbel, Müsned II, 18).

"Kim tavla oynarsa şüphesiz o, Allah ve Resulüne isyan etmiştir. " Başka bir rivayette; "Sanki elini bir domuzun kanına ve etine batırmış gibidir. " (Ebu Davud, Edeb, 56; İbn Mace, Edeb, 43; Malik, Muvatta' Rü'ya, 6; Ahmed b. Hanbel, IV, 392) gibi hadislerde "asi" Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi karşı gelen anlamında kullanılmıştır. İslam dini daima insanları bundan sakındırmıştır.

Ayrıca İslam'da Peygambere karşı gelmek Allah'a karşı gelmek olarak telakki edilmiş ve bunun büyük bir suç olduğu açıklanmıştır. Bir hadiste şöyle buyruluyor.

"Bir kere Nebi (s.a.s.) uyurken yanına birtakım melek gelerek bunlardan bazıları: Bu zat uyuyor, ' dedi, bazıları da: Gözü uyuyor, fakat kalbi uyanıktır, ' dedi. Bunun üzerine bu melekler (birbirlerine) bu dostunuzun ali sıfatı vardır (ali menkibe sahibidir) haydi siz de bunun ali mevkiini harici bir örnekle temsil ediniz,' dediler. Fakat bazıları; iyi ama bu zat uyuyor, ' dediler. Bazıları da hayır, onun gözü uyuyor, fakat kalbi uyanıktır, ' dediler. Bunun üzerine melekler; Bu zatın harici benzeri şu bir kimsenin misali gibidir ki, o kimse yeni bir ev yaptırır, o evde bir velime Ziyafeti tertip edip (bu ziyafete) insanları davet etmek için bir davetçi gönderir; bu davetçinin davetine kim icabet ederse, o (mükemmel) eve girer ve (mükellef) ziyafeti yer. Her kim de davetçinin davetine icabet etmezse o eve giremez, ziyafet yemeklerini de yiyemez.' Bunun üzerine melekler yine birbirlerine: Haydi bu temsili bu zata izah ediniz de anlasın,' dediler. Fakat yine bunlardan bazıları, iyi ama bu zat uyuyor, ' dediler. Bazıları da hayır, gözleri uyuyor fakat kalbi uyanıktır,' dediler.

Bunun üzerine melekler (kendi aralarında temsili izah ederek): O ev Cennet'tir, davetçi de Muhammed (s.a.s.)'dir. Her kim O'na itaat ederse Allah'a itaat etmiştir' her kim de O'na asi olursa (baş kaldırırsa) Aziz ve Celil olan Allah'a asi olmuştur. Hz. Muhammed insanların arasını ayırd etmiştir (itaat ve isyan şiarını bildirip inananları, inanmayanları birbirinden ayırd etmiştir.)" (Buhari, İ'tısam, 2; Tedrid-i Sarih XII, 403, 404)

Diğer bir çok hadiste de Resulullah (s.a.s.) Allah ve Resulü'ne isyan konusunda hiç kimseye itaat edilemeyeceğini, Allah'a itaat etmeyene itaat edilemiyeceğini belirtmiştir. (Bkz. İbn Mace, Cihad, 40)

Ahmet YAŞAR

align="left"


2-)1- Allahü tealanın emir ve yasaklarına uymayan, günahkar.

Allahü teala Kur'an-ı kerimde mealen buyurdu ki:

Melekler emrolundukları şeyde Allahü tealaya asi olmazlar ve emr olundukları şeyi yaparlar. (Tahrim suresi: 6)

Ana-babaya iyilik etmek; nafile namaz, oruç ve hac ibadetlerinden daha üstündür. Ana-babasına hizmet edenlerin ömrü bereketli ve uzun olur. Ana-babasına karşı gelip, onlara asi olanların ömürleri bereketsiz ve kısa olur. Ana-babasına asi olan mel'undur. (Hadis-i şerif-Miftah-ul-Cenne)

Îmansız gitmenin sebepleri kırk kadar olup, bunlardan birisi de anaya babaya asi olmak, yani İslamiyet'e uygun olan emirlerini dinlememektir. (Kutbuddin İzniki)

Âsi mü'min tövbe etmezse veya şefaate kavuşmazsa yahut Allahü teala affetmezse, Cehennem'e girip yanar ise de imanı olduğu için Cehennem'de sonsuz kalmaz. (Reyhavi)

2. Hükumete, devlete baş kaldıran. Bagi.

Müslümanlar devlete asi olmaz. Fitneye, isyana karışmaz. Kanunlara karşı gelmez. (Abdülgani Nablüsi)


3-)Başkaldıran, isyan eden.


4-)Hayırsız, dikbaşlı.


5-)çok isyan eden, çok isyancı.


6-)Uygun, elverişli.


7-)Doktor, cerrah, tabib. (Osmanlıca'da yazılışı:asi)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Additional skill identifier.
İngilizcesi İngilizce
Air Speed Indicator Tells you how fast you moving through the air HAZARD THE ASI IS AN ALMOST HYPNOTIC DEVICE IT WILL TRY TO PULL YOUR EYES TOWARDS IT AT EVERY OPPORTUNITY, NORMALLY TO THE DETRIMENT OF YOUR FLYING USE LOOK-OUT AND ATTITUDE FOR SPEED CONTROL THE AFFLICTED SHOULD SEEK IMMEDIATE HELP FROM THEIR NEAREST FRIENDLY INSTRUCTOR.
İngilizcesi İngilizce
Award Status Inquiry.
İngilizcesi İngilizce
Asynchronous Serial Interface.
İngilizcesi İngilizce
Application Service Identifier A string token used in uOne applications signifying functionality offered by the given application Used by TNT for routing/Group Handoff decisions.
İngilizcesi İngilizce
ATM Service Interface.
İngilizcesi İngilizce
Disobedient.
İngilizcesi İngilizce
İnsurgent.
İngilizcesi İngilizce
Rebel.
İngilizcesi İngilizce
Beat.
İngilizcesi İngilizce
Contumacious.
İngilizcesi İngilizce
İnsubordinate.
İngilizcesi İngilizce
İnsurrectional.
İngilizcesi İngilizce
İnsurrectionary.
İngilizcesi İngilizce
Mutinous.
İngilizcesi İngilizce
Rebellious.
İngilizcesi İngilizce
Seditious.
İngilizcesi İngilizce
Ungovernable.
İngilizcesi İngilizce
Unruly.
İngilizcesi İngilizce
Unsubmissive.
İngilizcesi İngilizce
Wayward.
İngilizcesi İngilizce
İnsurrectionist.
İngilizcesi İngilizce
Mugwump.
İngilizcesi İngilizce
Mutineer.
İngilizcesi İngilizce
Rioter.
İngilizcesi İngilizce
Refractory.
İngilizcesi İngilizce
Disaffected.
İngilizcesi İngilizce
Rebellious assembly.
İngilizcesi İngilizce
Stormy petrel.
İngilizcesi İngilizce
Anthesis Silking Interval; the asynchrony between silk emergency and pollen shading at flowering stage in maize.
İngilizcesi İngilizce
Alternate space inversion.

  • Esad'a büyük darbe ! Suriyeli muhalifler Asi nehri üzerinde bulunan ülkenin en büyük barajını ele geçirdi.
  • Bush'a"şeytan"diyerek gündeme gelen Chavez, daha sonra Amerika hakkındaki çıkışlarıyla Asi kimliğini ortaya koydu.

Sizde içinde Asi kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Asi kelimesi anlamı 1712 defa okunmuştur. [241534] Asi kelime anlamı, Asi nedir, Asi ne demek, Asi sözlük anlamı

Paylaş