Avukat Nedir ? Ne Demek ?

Avukat Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Alm. Rechtsanwalt (m), Fr. Avocat, İng. Lawyer, Advocate. Kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkemelerde başkalarının hakkını arama ve korumada, dolayısıyla adaletin tecellisinde bir nevi amme hizmeti gören ve bunu kendisine meslek edinen ve kanunun icabettirdiği şartlara haiz kimse.

Önce Eski Yunan’da, sonra Roma’da mahkemeye düşenlerin akraba ve arkadaşlarına, onları yargı organı önünde savunma imkanı verildi. İlk olarak l274’te Fransa’da avukatlık yemini tatbik edildi.

Türkiye’de avukatlık, başlangıçta “dava vekilliği” şeklinde görülmüştür. Dava vekilliği yüz yıl önce, hükumete vekalet şeklinde başlamış, ancak usul hükümlerinin kabulü, davalarda tarafları temsil edenlerin hukuki bilgiye sahip olmaları mecburiyetini doğurunca, meslek haline geldi ve “muhamat” adıyla anıldı. Dava vekillerine de “muhami” denildi.

Dava vekillerinin durumu l8 Şevval l292 tarihli nizamname ile düzenlendi. 3499 sayılı kanun ve daha sonra l969 yılında kabul edilen ll36 sayılı Avukatlık Kanunu, avukatların ve dava vekillerinin durumunu açıklığa kavuşturdu.

En az üç avukat ve dava vekili bulunmayan yerlerde, baroda tutulan özel listeye yazılmış ve en az l0 sene mahkemelerde, savcılık ve icra dairelerinde katiplik yapmış olan dava takipçileri davada vekil olabilirler. Dava vekilliği kaldırılmıştır, ancak 1 Aralık l939 tarihinde dava vekaleti ruhsatına sahip olanlar devam edebilmektedir.

Avukatlık mesleği, barolara kayıtlı ve belli vasıfları haiz kimselerin yapabileceği ve kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslektir. Avukat olabilmek için, Hukuk Fakültesi mezunu, barolara kayıtlı, bir sene staj yapmış olmak ve kamu hizmetlerinden yasaklanmamış bulunmak gerekir.


2-)Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.


3-)Gerekmediği hâlde başkasını savunmaya, onun adına konuşmaya kalkışan kimse.


4-)Bk. savunman


5-)Mahkemede ücret mukabilinde taraflardan birinin müdafaasını ve davasını üzerine alan hukukçu.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Lawyer.
İngilizcesi İngilizce
Attorney.
İngilizcesi İngilizce
Advocate.
İngilizcesi İngilizce
Barrister.
İngilizcesi İngilizce
Attorney at low.
İngilizcesi İngilizce
Counselor.
İngilizcesi İngilizce
Counsel.
İngilizcesi İngilizce
Solicitor.
İngilizcesi İngilizce
Pleader.
İngilizcesi İngilizce
Mouthpiece.
İngilizcesi İngilizce
Counsellor-at-law.
İngilizcesi İngilizce
Counselor-at-law.
İngilizcesi İngilizce
Counsellor.
İngilizcesi İngilizce
Practitioner.
İngilizcesi İngilizce
Attorney at law.
İngilizcesi İngilizce
Articled clerk.
İngilizcesi İngilizce
Public attorney.
İngilizcesi İngilizce
Champion.
İngilizcesi İngilizce
Defender.
İngilizcesi İngilizce
Law agent.
İngilizcesi İngilizce
Solicitor at law.

  • Lübnanlı Milletvekili ve Avukat Patris Harab, Suriye muhaberatı ve Hizbullah ' ın, Cibran Tuveyni suikastine karıştığını iddia eden gizli belgeleri gözardı etmeyeceğini belirtti.
  • Üç krallar oteli Yahudiler için neden önemli ? Siyonizm’in kurucusu kabul edilen Macar asıllı bir Yahudi olan Theodor Herzl, Viyana Hukuk Fakültesi mezunu bir Avukat olmasına karşın yazar olarak tanındı.
  • Konu ile ilgili konuşan Avukat Erdal Doğan, bu başvuru ile yetinilmeyeceğini ve BM İnsan Hakları Komisyonu ' na da gidileceğini söyledi.
  • Kanatlı Denizatı Broşunu Avukat getirmiş Türkiye ' nin Kanatlı Denizatı Broşu ' yla ilgili yaptığı hukuki yardım başvurusu sonrası harekete geçen Hagen Savcılığı soruşturma başlattı.
  • Bu baskınlardan kısa süre sonra Kanatlı Denizatı Broşu bir Avukat aracılığı ile polise teslim edildi.
  • Avukat broşun kimler tarafından kendisine verildiği konusunda bir açıklama yapmadı.
  • Avukat olan Lee, başta işçi ve çiftçi kesim olmak üzere ana muhalefet partisi olan Demokat Parti ' nin gayri memnun tabanına da hitap ediyor.
  • Komisyon akademisyen, aktivist, diplomat ve Avukat üyelerden oluşuyor.
  • Avukat SUNUM YAPACAK Toplantıya katılacak olan Pınar Selek ' in Avukatlarından Ayhan Erdoğan, yerel mahkemenin hukuka aykırı olarak nitelenen beraat kararını bozma girişimini ve büyük tepkilere yol açan son duruşmalarda yaşananlara ilişkin bir sunum yapacak.
  • Şam ' da astrolojiyle ilgili her şeyi izlediğini söyleyen 27 yaşındaki bir Avukat Suriyelilerin fala bel bağlama sebeplerini kendinden yola çıkarak ortaya koyuyor.

Sizde içinde Avukat kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Avukat kelimesi anlamı 42 defa okunmuştur. [236033] Avukat kelime anlamı, Avukat nedir, Avukat ne demek, Avukat sözlük anlamı

Kelime Anlamını Paylaş