AVUKAT kelime anlamı AVUKAT nedir AVUKAT ne demek AVUKAT sözlük anlamı AVUKAT

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Alm. Rechtsanwalt (m), Fr. Avocat, İng. Lawyer, Advocate. Kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkemelerde başkalarının hakkını arama ve korumada, dolayısıyla adaletin tecellisinde bir nevi amme hizmeti gören ve bunu kendisine meslek edinen ve kanunun icabettirdiği şartlara haiz kimse.

Önce Eski Yunanda, sonra Romada mahkemeye düşenlerin akraba ve arkadaşlarına, onları yargı organı önünde savunma imkanı verildi. İlk olarak l274te Fransada avukatlık yemini tatbik edildi.

Türkiyede avukatlık, başlangıçta dava vekilliği şeklinde görülmüştür. Dava vekilliği yüz yıl önce, hükumete vekalet şeklinde başlamış, ancak usul hükümlerinin kabulü, davalarda tarafları temsil edenlerin hukuki bilgiye sahip olmaları mecburiyetini doğurunca, meslek haline geldi ve muhamat adıyla anıldı. Dava vekillerine de muhami denildi.

Dava vekillerinin durumu l8 Şevval l292 tarihli nizamname ile düzenlendi. 3499 sayılı kanun ve daha sonra l969 yılında kabul edilen ll36 sayılı Avukatlık Kanunu, avukatların ve dava vekillerinin durumunu açıklığa kavuşturdu.

En az üç avukat ve dava vekili bulunmayan yerlerde, baroda tutulan özel listeye yazılmış ve en az l0 sene mahkemelerde, savcılık ve icra dairelerinde katiplik yapmış olan dava takipçileri davada vekil olabilirler. Dava vekilliği kaldırılmıştır, ancak 1 Aralık l939 tarihinde dava vekaleti ruhsatına sahip olanlar devam edebilmektedir.

Avukatlık mesleği, barolara kayıtlı ve belli vasıfları haiz kimselerin yapabileceği ve kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslektir. Avukat olabilmek için, Hukuk Fakültesi mezunu, barolara kayıtlı, bir sene staj yapmış olmak ve kamu hizmetlerinden yasaklanmamış bulunmak gerekir.
 • Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.
 • Gerekmediği hlde başkasını savunmaya, onun adına konuşmaya kalkışan kimse.
 • Bk. savunman
 • Mahkemede ücret mukabilinde taraflardan birinin müdafaasını ve davasını üzerine alan hukukçu.
 • İngilizcesi :Lawyer.
 • İngilizcesi :Attorney.
 • İngilizcesi :Advocate.
 • İngilizcesi :Barrister.
 • İngilizcesi :Attorney at low.
 • İngilizcesi :Counselor.
 • İngilizcesi :Counsel.
 • İngilizcesi :Solicitor.
 • İngilizcesi :Pleader.
 • İngilizcesi :Mouthpiece.
 • İngilizcesi :Counselloratlaw.
 • İngilizcesi :Counseloratlaw.
 • İngilizcesi :Counsellor.
 • İngilizcesi :Practitioner.
 • İngilizcesi :Attorney at law.
 • İngilizcesi :Articled clerk.
 • İngilizcesi :Public attorney.
 • İngilizcesi :Champion.
 • İngilizcesi :Counsel l or.
 • İngilizcesi :Defender.
 • İngilizcesi :Law agent.
 • İngilizcesi :Solicitor at law.

Kelime Dili

AVUKAT kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

AVUKAT kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen AVUKAT kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde AVUKAT kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde AVUKAT kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde AVUKAT kelime anlamı gösterilmektedir. AVUKAT nedir ? AVUKAT ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. AVUKAT kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.