Ayrılıkçılık Nedir ? Ne Demek ?

Ayrılıkçılık Kelime Anlamı Nedir ?

1-)(Separatısm) Bir
devletin sınırları içerisinde ya-şayan etnik, dinsel veya coğrafi konumu
itibariyle farklılık ar-zeden bir bölgenin sözkonusu devletten koparılarak
bağımsız hale getirilmesi amacını güden siyasal görüş; bu görüşten yola çıkan
hareket.


2-)Bağlı oldukları devletten ayrılıp belirli bir toprak parçası üzerinde ayrı bir siyasal varlık gösteren kişi ya da grubun eylemi, durumu.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Separatism, advocacy of separation, support for segregation or secession.

  • Zaten, demokratik ülkelerin de tamamına yakınının anayasalarında Ayrılıkçılık hakkı tanınmamış, ceza yasalarında da suç olarak kabul edilmiştir.
  • Orada Ayrılıkçılık fikrini savunmak anayasal bir haktır ve suç değildir.

Sizde içinde Ayrılıkçılık kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Paylaş