Bakan Nedir

Bakan Nedir ? Bakan Ne demek ?

1-)Alm. Minister, Fr. Ministre, İng. Minister. Memleketin genel işlerinden birini idare etmek üzere ekseriya meclisteki milletvekilleri arasından seçilen ve cumhurbaşkanı tarafından tasdik edildikten sonra göreve başlayan hükumet üyesi. Osmanlılarda bu makamlardaki kimselere nazır denirdi. Cumhuriyet devrinde nazır yerine bir müddet "vekil" kelimesi kullanıldı. l945 yılında anayasa dili sadeleştirilince, vekil yerine "bakan" kelimesi kondu ve günümüze kadar böyle geldi. Bakanlar, meclisteki milletvekilleri arasından veya meclis dışından başbakan tarafından seçilir. Tasdik için cumhurbaşkanına sunulur. Bakanlar Kurulu listesi tasdikten çıktıktan sonra, bakanlar resmen göreve başlamış olurlar.

Kamu yönetimi başında bulunan bakan, o teşkilatın en yüksek amiridir. Amiri olduğu teşkilatında bulunanların her türlü faaliyetlerinden Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludur. Hükumet proğramına ve politikasına uygun hizmetlerin yürütülmesini devamlı takib ve kontrol, bakanların esas görevidir. İhtiyaç duyduğu kanunları, tüzük ve yönetmelikleri hazırlatır.

Bakanlar hakkında mecliste soruşturma açılabilir. Aleyhine netice doğarsa, Anayasa Mahkemesinde yargılanır. Bu durumda bakanın görevi sona erer. Ölüm, hastalık, seyahat, istifa veya başka sebeplerle bakanlıktan ayrılanın yerine başka bir bakan vekalet edebilir. Bir bakan birden fazla vekalet alamaz ve vekalet l5 günden fazla devam etmez. Başbakan, istifa eden veya başka sebeple ayrılan bakanın yerine yenisini seçerek cumhurbaşkanının tasdikine sunar. Bir bakan, başbakanın isteği üzerine cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabilir.


2-)Hükumet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır
Örnek:O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır. F. R. Atay


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Attendant.
İngilizcesi İngilizce
Onlooking.
İngilizcesi İngilizce
Minister.
İngilizcesi İngilizce
Secretary of state.
İngilizcesi İngilizce
Secretary.
İngilizcesi İngilizce
Chancellor.
İngilizcesi İngilizce
State secretary.
İngilizcesi İngilizce
Cabinet officer.
İngilizcesi İngilizce
Officer of state.
İngilizcesi İngilizce
Viewer.

  •          Füle,"Bakan Bağış ve arkadaşları pozitif gündem için gerçekten çok çalıştı.

Sizde içinde Bakan kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bakan kelimesi anlamı 91 defa okunmuştur. [236110] Bakan kelime anlamı, Bakan nedir, Bakan ne demek, Bakan sözlük anlamı

Paylaş