Basar Nedir ? Ne Demek ?

Basar Kelime Anlamı Nedir ?

1-)BASARAllah'ın sıfatlarından biri. Işık, renk, şekil, miktar ve her türlü davranışın, güzellik ve yanlışlıkların idrak edildiği duyudur.

Kur'an-ı Kerim'de görmek anlamına gelen Basir' sözcüğü 36 ayette geçmektedir. Ayetlerin çoğunda (el-Bakara, 2/96,110, 233, 237; Âli İmran, 3/156, 163; el-Maide, 5/71; el-Enfal, 8/39; Sebe' 34/11; Fussilet, 41/40; el-Hucurat, 49/18; el-Hadid, 57/4; Mümtehine, 60/3; Teğabun, 64/2) basir sözcüğü, a-m-l' fiili ile birlikte "Allah yaptıklarınızı görür, Allah onların yaptıklarını görüyor" biçiminde değişik şekillerde geçmektedir. Bazı ayetlerde (Âli İmran, 3/15, 20; Mü'min, 40/44) basir sözcüğü,kul anlamına gelen İbad sözcüğü ile birlikte "Allah kullarını görür, görmektedir" biçiminde geçmektedir. Bazı ayetlerde (el-İsra,17/1; el-Hacc, 22/61, 75; Lokman, 31/28; Mü min, 40/20, 56; eş-Şura, 42/11; el-Mücadele, 58/1) basir sözcüğü, işitmek anlamına gelen semi sözcüğü ile birlikte geçmektedir. Bazı ayetlerde (el-En'am, 6/50; er-Ra'd 13/16; el-Fatır, 35/19; Mü'min, 40/58) basir sözcüğü, kör anlamına gelen ama sözcüğüyle birlikte geçmektedir. Hud suresinde (11/24) basir sözcüğü, ama sözcüğüyle sağır anlamına gelen esamm' sözcüğü ile birlikte geçmektedir. Mülk suresinde (67/19) Allah'ın her şeyi' gördüğü bildirilmekte, Fatır suresi (35/31) ile Şura suresinde (42/27) basir sözcüğü, haber alan veya haberdar olan anlamına gelen habir sözcüğüyle birlikte geçmektedir.

Allah her şeyi görür. Onun görmesi her şeyi ve her tarafı kuşatır. Hiç bir şey onun görmesine engel olamaz. Hiç bir şey de onun görmesinden gizli kalamaz. Bazı şeyleri görüp, bazılarını görmemesi mümkün değildir. Gizlilik, kapalılık, aydınlık, karanlık onun için söz konusu değildir.

Allah'ın görmesiyle, kulların görmesi arasında bir kıyas yapılamaz. Zira Allah'ın görmesi yaratıklarda olduğu gibi göz aracılığıyla değildir. Allah her türlü maddilikten uzaktır, mahluklara benzemekten münezzehtir. Allah'ın her şeyi görme sıfatına sahip olduğuna iman etmek gerekir. Allah Teala gizli ve açık herkesin ne yaptığını ve ne yapacağını görür, Mesafe, zaman ve karanlıklar Cenab-ı Allah'ın görmesine asla engel değildir.

Cemil ÇİFTÇİ


2-)Allahü tealanın Basar sıfatı ezeli ve ebedidir. Zatı ile kaimdir. O'nun basar sıfatı, göze, herhangi bir alete ve ışığa bağlı değildir. Karanlık bir gecede kara karıncanın siyah bir taş üzerinde yürüdüğünü görür. (İmam-ı Birgivi)


3-)Göz.


4-)İleriyi görme, algılama yetisi.


5-)Merdivenin ayakla basılan yüzeyi.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Bazaar.

  • Siyaset yolları yapar, biz de o yolların üzerinde Basar gaza gideriz.
  • Bir gün yaşadığı kasabayı zombiler Basar ve çok korkmuş olan kasaba halkının ondan başka yardım isteyecek kimsesi yoktur.

Sizde içinde Basar kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Basar kelimesi anlamı 2521 defa okunmuştur. [241582] Basar kelime anlamı, Basar nedir, Basar ne demek, Basar sözlük anlamı

Paylaş