Baz

Baz Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Alm. Base, Fr. Base, İng. Base. Kimyada alışılagelmiş olarak, sulu çözeltileri acı tatta, sabunumsu kayganlıkta ve fenoltaleini pembeye dönüştüren, asitleri nötralize eden kimyasal bileşikler. Alkali metal hidroksitleri (potasyumhidroksit ve sodyum hidroksit) ve toprak alkali metalhidroksitleri (kalsiyum hidroksit ve mağnezyum hidroksit) kuvvetli bazlardır. Çünkü bu bileşikler sulu çözeltilerde (hidroksit iyonu ve metal iyonu vererek) hemen hemen tamamen ayrışırlar. Alkali terimi bazın kuvvetli olduğunu belirtmede kullanılır. Zayıf bir baz, mesela amonyum hidroksit (NH4OH), iyonlarına tamamen ayrılmayan bir bazdır.

Periyodik cetvelde soldan sağa gidildikçe bazik karakter azalır. Mesela alkali metal hidroksitleri, toprak alkali metal hidroksitlerinden daha kuvvetli bazlardır. 3A grubu metallerinin hidroksitleri (mesela Al(OH)3) ise zayıf bazdır. Hatta Al(OH)3 hem asit, hem baz karakteri gösterir. Böyle bazlara “amfoter baz” denir. Ayrıca aynı grup içinde yukardan aşağıya inildikçe de bazlık artar. Mesela alkalimetal hidroksitleri içinde en kuvvetli baz, sezyum hidroksit (CsOH)dir.

Arrhenius (1887) bazı, sulu çözeltilerine hidroksid (OH-) iyonu veren bileşikler olarak tarif etmiştir. Bundan daha modern bir tanımlamayı Lowry ve Brönsted (1923) vermişlerdir. Bunlara göre baz, hidrojen iyonları tutabilen molekül veya molekül kısımlarıdır. Bu tarife göre de (OH-) iyonları hızlı bir şekilde proton tutarlar. Lewis (1916), protona verilen özel rolü elektron çiftlerine vererek daha geniş kapsamlı bir teori geliştirmiştir. Bu tariflerden sodyum karbonat (Na2CO3), kalsiyum oksit (CaO), amonyak (NH3) ve klorür (Cl) gibi (OH-) ihtiva etmeyen bileşiklerin de baz oldukları anlaşılıyor. Çünkü bunların hepsi çözeltide hidrojen iyonları tutarlar. Su (H2O) aynı konsantrasyonda (H3O+) ve (OH-) iyonlarına ayrışır. Böylece su hem baz hem de asid olarak davranır. Çünkü (H3O+) proton verir, (OH-) iyonu ise proton tutar.

Bazlar genel olarak, metal oksitlerinin su ile reaksiyonlarından elde edilir. Mesela sodyum oksit su ile kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksidi verir:

Na2O + H2O ® 2NaOH

Organik kimyada baz terimi amin ve alkaloitler için kullanılır. Organik bazlar genellikle zayıf bazlardır.


2-)Temel, esas.


3-)Taban.


4-)Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde, esas.


5-)Bk. taban


6-)Alkali


7-)Nükleotid yapısını oluşturan moleküller.


8-)Herhangi bir şeyin temeli veya en küçük parçası, bileşiğin ana maddesi.


9-)Kimyada tuzun asit olmayan kısmı veya tuzların oluşumu için asitlerle birleşmiş madde veya bir çözeltide hidrojen iyonu (proton) alan madde.


10-)Suda çözündüğünde hidroksil yükünü OH


11-)Alkali.


12-)Yeniden, tekrar oynatan, oynayan, geri ve arka tarafa doğru... gibi manalara gelir. Kelimenin sonuna veya baş tarafına getirilerek kullanılan bir "ek" dir. Mesela: Ateşbaz : Ateşle oynayan.


13-)Doğan. Yırtıcı kuş. Av kuşu. (Osmanlıca'da yazılışı:baz)


14-)Bir şeyin bir kısmı. Bir parça. Bazısı. Biraz. (Osmanlıca'da yazılışı: ba'z)


15-)Suda çözünebilen, çözelti içinde iken ortama hidroksil iyonları veren, pH değerleri 7'nin üzerinde olan ve asitlerle tepkimeye giderek tuz oluşturan maddeler.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Base Biyo.
İngilizcesi İngilizce
Base.
İngilizcesi İngilizce
Alcali.
İngilizcesi İngilizce
Alkali.

  • Forbes'ın Ekim 2011-Ekim 2012 dönemindeki kazançlar Baz alınarak yaptığı listede 13 isim yer alıyor.
  • İsrail'deki 503 katılımcıyı Baz alarak yapılan kamuoyu araştırmasında hata payı yüzde 4,5 olarak açıklandı.

Sizde içinde Baz kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Baz kelimesi anlamı 233 defa okunmuştur. [236209] Baz kelime anlamı, Baz nedir, Baz ne demek, Baz sözlük anlamı

Paylaş