Besim Bey Kimdir ?

Besim Bey Biyografisi

Besim Bey Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Besim Bey : Besim Bey (1828) İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
11 Rebiülevvel 1289-23 Cemaziyelevvel 1289
19 Mayıs 1872-29 Temmuz 1872
Emanet Müddeti: 2 ay 12 gün.
1243 (1828) tarihinde doğmuştur. Darphane-i Amire Defterdarı müşir ve vezir Ali Rıza Efendi’nin oğludur.Sıbyan Mektebi’nden sonra dini ilimler ve yabancı dil eğitimi almış ve 12 yaşında iken Mektubi-i Sadr-ı Ali odasına girmiştir.1854 senesinde Hariciye Nezareti’nde mektupçuluğa, ardından Deâvî Nezareti Muavinliği’ne ve Meclis-i Vâlâ üyeliğine gelen Besim Bey Hariciye’de çalışmış, Divan-ı Hümayun Beylikçiliği’nde, Şura-yı Devlet üyeliğinde bulunmuştur.1872 Mayıs’ında Şehremaneti’ne tayin olunun Besim Bey bu görevinden sonra Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi Reisliği’ne getirilmiştir.1888 yılında emekli olan Besim Bey’in, emeklilikten sonraki hayatı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Besim Bey Özgeçmişi

Besim Bey Hayatı

Sizde Besim Bey ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Besim Bey biyografisi 35 defa okunmuştur. [3017]