Bidat Ne Demektir Ehli Bidat Kafir Midir, Müslüman Mıdır Nedir ? Ne Demek ?

Bidat Ne Demektir Ehli Bidat Kafir Midir, Müslüman Mıdır Kelime Anlamı Nedir ?

1-)

Bidat bir şüpheye istinaden Peygamber (sav)'den varit olan sünnetin hilafına inanmak veya onu yapmaktır. Şafii mezhebine göre Bidat Kur'an, sünnet, icma ve esere ters düşen şey kötü bidat, bunların hiçbirisine ters düşmeyen iyi görülen şey, güzel bidattır (Fethü'l-Mübin). Mesela Şiilerin yıkamak yerine ayaklarını mesh etmeleri bidattır. Çünkü namaz farzolduktan sonra Hz. Peygamber'in (sav) her aldığı abdestinde mesti olmazsa mutlaka ayaklarını yıkadığı ve yıkamasını emr eden çok hadisler vardır. Ancak Şiiler bir şüpheye istinaden ayakları yıkamayarak meshediyorlar. Bu şüphelerinin durumu beyan etmek için abdest ayetinde yer alan "ercüleküm" kelimesinin hem mensup hem mecrur olarak okunmasını ileri sürüyorlar. Mensup okunursa vücüheküm kelimesi üzerine matuf olacaktır ve ayetin manası şöyle olacaktır: "Yüzünüzü, dirseklerle beraber ellerinizi yıkayınız. Başınızı meshediniz ve ayaklarınızı da" (yıkayınız). Mecrur okunursa iki ihtimalı vardır, birincisi Ercüliküm yine vüzühekim kelimesi üzerine matuf olmalıdır. Ancak cerri civar ile yani komşusu olan Ruüsiküm cerri ile mecrurdur. Ehli sünnet de bunu kabul etmektedir, ikinci ihtimal Ercüliküm kelimesi Ruüsiküm kelimesi üzerine matuftur. Buna göre ayetin manası şu olur: "Yüzünüzü, dirseklerle beraber ellerinizi yıkayınız, başınızı meshediniz, ayaklarınızı da " (meshediniz). Görüldüğü gibi Şiiler de bunu kabul ediyor. Zayıf da olsa Şiilerin de bir hüccetleri vardır.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Bidat Ne Demektir Ehli Bidat Kafir Midir, Müslüman Mıdır kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bidat Ne Demektir Ehli Bidat Kafir Midir, Müslüman Mıdır kelimesi anlamı 19 defa okunmuştur. [243548] Bidat Ne Demektir Ehli Bidat Kafir Midir, Müslüman Mıdır kelime anlamı, Bidat Ne Demektir Ehli Bidat Kafir Midir, Müslüman Mıdır nedir, Bidat Ne Demektir Ehli Bidat Kafir Midir, Müslüman Mıdır ne demek, Bidat Ne Demektir Ehli Bidat Kafir Midir, Müslüman Mıdır sözlük anlamı

Paylaş