Biltekin Özdemir Kimdir ?

Biltekin Özdemir Biyografisi

Biltekin Özdemir Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Biltekin Özdemir : Biltekin Özdemir (1939) Dr.Biltekin ÖZDEMİR

Doğum Yeri Ve Tarihi : Mesudiye-Ordu – 5.10.1939
Öğrenim Durumu : Mesudiye-Topçam Beldesi İlk Okulu (1950);Mesudiye Orta Okulu (1953)
Samsun 19 Mayıs Lisesi (1954) ; Sivas 4 Eylül Lisesi (1957)
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans (İşletme- Maliye) (1957-1961)
Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yüksek Lisans (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi)(1998)
Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Doktora (2006)
YABANCI DİLİ : İngilizce-Fransızca
MEDENİ DURUMU : Evli, 2 çocuklu
E-Posta ve SMS : [email protected] ;
0532 618 0004
BULUNDUĞU ESAS GÖREVLER :
• 1962-1965 : Maliye Müfettiş Muavini
• 1965-1972 : Maliye Müfettişi
• 1972-1974 : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Müşaviri ve Genel Sekreter Yardımcısı
• 1974-1977 : Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Yardımcısı ve Başyardımcısı
• 1977-1980 : Kopenhag (Danimarka) Büyükelçiliği Ekonomi ve Maliye Müşaviri
• 1980-1981 : Maliye Tetkik Kurulu Başkanı
• 1981-1986 : Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
• 1987-1991 : Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı
• 1993-1994 : Radyo-Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kurucu Üyesi
• 1995-1999 : Samsun Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı
• 2000-2001 : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) II. Başkanı
• 2001-2001 : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kurucu Üyesi ve II. Başkanı ve Başkan V.
• 2006-2007 : Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi (19.01.2006)
• 2007-2008 : Ankara Ü.Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi
• 2002-2013 : Türk Parlamenterler Birliği Başdanışmanı
2008-2012
: Türk Vergi Konseyi Üyesi
&
61623;
1987-2015 : Yeminli Mali Müşavir (YMM)
2014-2015 : Yeminli Mali Müşavir (YMM)
ve Yetkili Denetçi
• 2005-2015 : Fahri (Onursal) Maliye Müfettişi (30.6.2005 tarihli R.Gazetede yayınlanan 2005/7185 sayılı Kararname)
BULUNDUĞU EK GÖREVLER;
• Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi (1982)
• Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi (1983)
• BOTAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (1984); DMO Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (1985-1986)
• TSK Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi (1983-1985)
• KOSGEB İcra Kurulu Üyesi (1988-1991)
• Emlak Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (1987); T.C.Ziraat Bankası Danışma Kurulu Başkanı (1988-1991)
• Ray Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi (1992-1993)
• Özel Sektörde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (2003-2007)
-Doğan Holding (Bireysel Emeklilik) Yönetim Kurulu Üyesi (2003-2004)
-Ciner Holding (Park Elektrik ve Ceydaş) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2007)
• Ankara Ü.Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi (2007-2008)
YAYINLARI;
• Kentsel Bölgelerin Yönetimi; DPT, Yayın No. 1373, (1973).
• Katma Değer Vergisinde Matrah, Oran ve İndirimler; İ.T.İ.A,Yayın No. 151/93 (1973).
• Danimarka Vergi Sistemi; Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu, Yayın No. 1373, (1979).
• Ülkemizde 8 Yıllık Eğitimin Hedefleri (1997).
• Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması (1988, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi).
• Küreselleşme Bağlamında Türk Vergi Sistemi’nin Değerlendirilmesi (2006, Hacettepe Üniversitesi İİBF, Doktora Tezi).
• Küresel Kirlenme, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri, MÜ İİBF, 23. Maliye Sempozyumu (2008).
• Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış, Maliye Dergisi, 2009.
• Osmanlı Devleti Dış Borçları, ATO yayını 1. baskı (2009), Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2. baskı, 2010/403.
• Yunanistan Borç Krizi, Vergi Dünyası Dergisi, Şubat 2016 Sayısı.
• 1923-2015 Döneminde Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Milli Gelirin Oluşumu ve Bölüşümü, Türkiye Ekonomisinin Bugünkü
Gerçek Durumu (yayımlanmamış çalışma, 2015).
&
61623; Türkiye &
39;Cumhuriyetinde İstikrar Arayışları ve Kalkınma Çabaları . (üzerinde çalışmalar devam etmektedir)
&
61623; Makro İktisat, (henüz yayınlanmamıştır; çalışmalar son aşamasına gelmiştir. (üzerinde çalışmalar devam etmektedir)
• Mesleki çeşitli etüt, makale, bildiri, çeviri ve raporlar.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Biltekin Özdemir Özgeçmişi

Biltekin Özdemir Hayatı

Sizde Biltekin Özdemir ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Biltekin Özdemir biyografisi 121 defa okunmuştur. [4093]