Call 1 Nedir ? Ne Demek ?

call 1 Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Bağ?Irma, çağ?ırma, bağ?ırış?, haykırma: I heard a call for help. Birinin ´´İmdat!´´ diye bağ?ırdığ?ını duydum. telefon konuş?ması, konuş?ma. ötüş?, ötme (av hayvanlarını çağ?ırmak için kullanılan) düdük veya baş?ka bir alet. kısa ziyaret: They paid me a call. Beni ziyaret ettiler. ask. çağ?rı. lüzum, ihtiyaç: There was no call for you to do that. Onu yapmanın hiç gereğ?i yoktu. istem, talep: We don´t get any calls for that anymore. Artık kimse onu talep etmiyor.


2-)i. 1. bağırma, çağırma, bağırış, haykırma: I heard a call for help. Birinin ´´İmdat!´´ diye bağırdığını duydum. 2. telefon konuşması, konuşma. 3. ötüş, ötme (kuş). 4. (av hayvanlarını çağırmak için kullanılan) düdük veya başka bir alet. 5. kısa ziyaret: They paid me a call. Beni ziyaret ettiler. 6. ask. çağrı. 7. lüzum, ihtiyaç: There was no call for you to do that. Onu yapmanın hiç gereği yoktu. 8. istem, talep: We don´t get any calls for that anymore. Artık kimse onu talep etmiyor.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Sizde içinde Call 1 kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Paylaş