akarlar İngilizce Çevirisi

Kaynak Dil

Çevirilecek Dil

akarlar kelimesi anlamı

Gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu veya emici örümceğimsiler takımı Bir tür kırmızı örümcek Tıknaz yapılı, gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu veya emici örümceğimsiler takımı Korku ve dehşetten kişinin ayakları titreyip dövüşememesi Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk, akaret Dehşetli olmak. Yaralamak. Boğazlamak Bâbil vilayetinde bir yer adı Taşınmaz mal; halk arasında kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler anlamında kullanılır Köşk, yüksek bina akaret Sıvı Kira geliri getiren mülk Kısırlık Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağgibi mülk

akarlar kelimesi imla klavuzuna göre benzer kullanışları

akarlar
Not : Türkçe Sözlük web sitesi üzerinden yaptığınız bu aramada akarlar kelimesinin sözlük anlamı ve eşanlamı nedir, nasıl okunur hakkında bilgi verilmektedir. Akarlar kelimesinin çevirisi veya eşanlamları ile ilgili açıklamalar, anlamlar, deyimler, imla kuralları, dini bilgiler, teknik bilgiler, tıp bilgileri ve diğer bilgileri eksik veya hatalı olabilir. Burada yer alan akarlar kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çevirileri, imla klavuzu hatalarını, sözlük hatalarını lütfen bize iletiniz. Türkçe Sözlük ekibi tarafından tespit ettiğiniz hata kontrol edilip düzeltilecektir.