doktor İngilizce Çevirisi

Kaynak Dil

Çevirilecek Dil

DOKTOR kelimesi anlamı

Alm. Arzt (m), Fr. Medecin docteur (m), İng. Doctor, physician. Doktor kelimesinin aslı Ltince olup hoca mnsına gelir. Bugün iki mnda kullanılmaktadır.

1. Tedvi sanatlarında pratisyen, tıp fakültesi, dişçilik ve veterinerlik bölümlerinden derece alıp devlet tarafından uygulama (hekimlik) yapabilmek için lisans almış kişi. Hekim, kişilerde hastalık çıkmasını veya birinden diğerine geçmesini önlemeye yarayan bilgilerin uygulama alanına konması ve bunun için gerekli yeni metot ve uslleri araştırır. Nüfus tesbiti, periyodik muayeneler, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, çevre sağlığının düzeltilmesi, beslenme durumunun iyileştirilmesi, dejeneratif (yıkıcı) hastalıklarda erken teşhis ve koruma, iş ve meslek sağlığı çalışmaları, kazalarla ilgili çalışmalar, yaşlı bakım çalışmaları, rehabilitasyon çalışmaları ve bu hizmetlerin istatistik değerlendirilmeleri hekimin başlıca görevleri arasındadır. (Bkz. Hekim)

2. Belli bir öğrenim dalında uzman olarak nitelenen en yüksek diploma ünvanına ship kişi. Tıbbiye dışında doktor ünvanı, Türkiye Cumhuriyetinin ilk kuruluş yıllarında yabancı öğretim üyelerinin etkisiyle girmiştir. Üniversite öğretim üyesi sıfatını kazanabilmek için başlangıçta doktora yapmak mecburiyeti yokken, daha sonra 4936 sayı ve 1361946 trihli üniversiteler knununun 18/a maddesince mecbr olmuştur (Edebiyat doktorluğu, fen doktorluğu, ilhiyat doktorluğu buna misaldir).

Bu öğrenim dallarında bu ünvana shib olabilmek için o dalda doktora vermek gereklidir.

Doktora; fakülte ve yüksek okullarca tertiplenen, değişik yönetmeliklere tbi bir tez hazırlanmasıdır. Mastır tezini yapmış ve imtihanını vermiş doktora adayı, yabancı dil ve meslek shasından imtihna girer. Yönetici hocanın gösterdiği seminer ve doktora derslerine katılır. Başarılı olduğu takdirde tez konusunu alır ve çalışmaya başlar. Çalışmasını bitirince, ihtisas tezini görüşülmek üzere jüri heyetine sunar. Jüri heyetince tez incelenir sonra kabul edilirse doktor adayı jüri önünde sözlü imtihna tbi tutulur. İmtihnı başardığı takdirde doktor ünvnını almaya hak kazanır.
 • Hekim.
 • Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan.
 • Sagun
 • Bir fakülteyi ya da yüksek okulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yüksek öğrenim aşamasına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir yapıtla gösterenlere verilen san.
 • İngilizcesi :Doctoral , doc.
 • İngilizcesi :Doctor.
 • İngilizcesi :Leech.
 • İngilizcesi :Physician.
 • İngilizcesi :Therapist.
 • İngilizcesi :Medic.
 • İngilizcesi :Medico.
 • İngilizcesi :Healer.
 • İngilizcesi :Medico.
 • İngilizcesi :Practitioner.
 • İngilizcesi :Person with a doctorate.
 • İngilizcesi :Graduate.
 • İngilizcesi :Medical man.
 • İngilizcesi :Medic medico.
 • İngilizcesi :Public liability insurance.

doktor kelimesi imla klavuzuna göre benzer kullanışları

doktor
doktora
doktoralı
doktorasız
doktorculuk, -ğu
doktorluk, -ğu
Not : Türkçe Sözlük web sitesi üzerinden yaptığınız bu aramada doktor kelimesinin sözlük anlamı ve eşanlamı nedir, nasıl okunur hakkında bilgi verilmektedir. Doktor kelimesinin çevirisi veya eşanlamları ile ilgili açıklamalar, anlamlar, deyimler, imla kuralları, dini bilgiler, teknik bilgiler, tıp bilgileri ve diğer bilgileri eksik veya hatalı olabilir. Burada yer alan doktor kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çevirileri, imla klavuzu hatalarını, sözlük hatalarını lütfen bize iletiniz. Türkçe Sözlük ekibi tarafından tespit ettiğiniz hata kontrol edilip düzeltilecektir.