saz İngilizce Çevirisi

Kaynak Dil

Çevirilecek Dil

saz kelimesi anlamı

Hile Düzen, tertip, sıra At takımı Kuvvet, kudret Benzer, misil, eş () f. (Sâhten: Yapmak mastarından emir köküdür) Eden, yapan, uyduran, düzen mânalarına gelir ve birleşi KELİMELER YAPILIR. MESELÂEvham veren Ustalık Menfaat Öğrenme Takım, silâh, edevat Bir çalgı âleti f. Kamış dıngıra Çalgılı eğlence yeri Birden çok çalgının bulunduğu takım ince kamış Türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi ağaçtan oyularak yapılmış, telli, uzun saplı çalgı, bağlama Büyük ve Küçük Ağrı dağlarının eteklerinde bulunan göller Sazdan yapılmış İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa:"Köyün saz kaplı, karanlık çökmüş damlarına seslendi." H. E. Adıvar Türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi ağaçtan oyularak yapılmış, telli, uzun saplı çalgı, bağlama:"İnce ve yüksek bir sanat eseri olan saz da milliyetimizin bir hususiyetidir." A. Ş. Hisar Türk halk müziğinde bağlama, cura, tar vb. mızraplı çalgıların genel adı Her tür müzik aracı, çalgı İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
Not : Türkçe Sözlük web sitesi üzerinden yaptığınız bu aramada saz kelimesinin sözlük anlamı ve eşanlamı nedir, nasıl okunur hakkında bilgi verilmektedir. Saz kelimesinin çevirisi veya eşanlamları ile ilgili açıklamalar, anlamlar, deyimler, imla kuralları, dini bilgiler, teknik bilgiler, tıp bilgileri ve diğer bilgileri eksik veya hatalı olabilir. Burada yer alan saz kelimesi ile ilgili tüm açıklamalar bilgi amaçlıdır. Eksik veya hatalı çevirileri, imla klavuzu hatalarını, sözlük hatalarını lütfen bize iletiniz. Türkçe Sözlük ekibi tarafından tespit ettiğiniz hata kontrol edilip düzeltilecektir.