Darülharb Nedir

Darülharb Nedir ? Darülharb Ne demek ?

1-)İslam dininin hükümlerinin tatbik edilmediği ülke, islam ülkesinin siyasi hakimiyet sınırları dışında kalan yer, siyasi ekonomik ve sosyal düzenlemelerin İslam dininin hükümlerine göre yapılmadığı ülke.

Darülharbde yasama, yürütme ve yargı yetkileri Müslümanların elinde değildir. Darülharb terimi Müslüman olmayan ülkelerin hepsini ifade eder. Bu sebeple o ülkede yaşayan insanların Müslüman olup olmaması önemli değildir.

Darülharb olan bir ülke belli şartlarda İslam ülkesine dönüşür. Birincisi; darülharb olan ülke halkının tamamen Müslüman olmasıdır. Bu durumda İslamiyetin hükümlerine göre yapılan kanunlar yürürlüğe girer, dolayısıyla bu ülke darülharb olmaktan çıkıp İslam ülkesi olur. İkincisi de Müslümanların darülharb olan ülkeyi feth ederek İslam hükümlerini yürürlüğe koymasıdır. Halkının çoğunluğu Müslüman olmasa bile İslam hakimiyetinin tanındığı, siyasi, hukuki, ekonomik ve idari düzenlemelerin İslam dininin hükümlerine göre yapıldığı bir ülke darülharb olmaktan çıkıp İslam ülkesi olur.

İslam ülkesiyle harb (savaş) durumunda olan ülke bu duruma son vererek barış antlaşması yaparsa darüssulh (barış ülkesi) olarak adlandırılır. Bu andlaşma geçici olabileceği gibi devamlı da olabilir. Bu andlaşmanın devamlı olabilmesi için barış ülkesi halkının İslam devletine cizye ve haraç ödemeyi kabul etmesi lazımdır.

İmam-ı A’zam Ebu Hanife’ye göre bir yerin darülharb olması için; darülharb olan bir memleketle sınır olması, içerisinde İslamiyetin hükümlerinden başka küfür ahkamının icra edilmesi, daha önceki eman (güven) andlaşmalarına bağlı olan bir Müslüman ve zimminin kalmamış olması lazımdır. İmameyne yani İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed’e göre; herhangi bir İslam beldesinde küfür ahkamı icra edilmeye başlandığı, küfür ehli bir hükümdarın istilasına uğradığı takdirde o belde darülharb haline gelir. Hükümdarı harbi yani müslüman olmayan herhangi bir ülke darülislam olan bir memlekete bitişik olsa dahi darülharb olur.

Bir İslam ülkesinde bulunan zimmiler yani İslam devletinin himayesindeki gayr-i müslim vatandaşlar, İslam hükumetine isyan edip bazı İslam şehirlerini istila etseler ve Müslümanlarla harb etmeye teşebbüs etseler bu insanların yerleştiği yerler darülharb olur.

Kendilerine Müslüman dedikleri halde harama helal diyen, güneşe tapan, İblise (şeytana) tazim (hürmet) eden, İslam hükumetine isyan edip bulundukları yerde, başkalarıyla birlikte İslamiyetin dışındaki hükümleri uygulayan kimselerin bulundukları yer darülharb olur. İslam askeri bunlarla harb eder, harbilere uygulanan hükümler uygulanır.

Darülharbde İslamın vekarını, şerefini korumak ve fitneden sakınmak Müslümanlara vaciptir. Düşman ordusu kuvvetli ise sulh yapmak, mal vermek bile caiz olur. Mürtedler (dinden dönenler) kuvvetli olup şehirleri alırlar ve oraları darülharb olursa hükümetin zaruret halinde onlarla da sulh yapması caiz olur.

Darülharbde imana gelen kimsenin farzı, haramı işitince, darülislamda imana gelen veya baliğ olan kimsenin o anda farzları yapması, haramlardan kaçınması lazım olur. Darülharbde imana gelen kimse, farz olduğunu işitinceye kadar kılmadığı namazları kaza etmez.

Darülharbde bulunan Müslümanların işlerini, İslamiyetin hükümlerine uygun yapması, İslam dininin emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınması lazımdır.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Sizde içinde Darülharb kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Paylaş