Yeni kelimeler

öruç kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? öruç

(Bak: Savm Ramazan)(Oruç en gafillere ve mütemerridlere za'fını ve aczini, fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtası ile midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkata muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin fir'avunluğunu bırakıp kemali acz ve fakr ile dergâhı İlâhiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükrü manevî eliyle rahmet kapısını çalmağa hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise... M.), ruze, ZER, Haz veren şeylerden sağlanan yoksunluk, Tanrı'ya ibadet amacıyla yeme, içme gibi birçok şeyden belli bir süre veya biçimlerde kendini alıkoyma, SİYAHA,

kolkorçak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kolkorçak

anadolu'nun birçok yöresinde içine el sokularak oynatılan kukla, el kuklası.

Steady State Oscillation kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Steady State Oscillation

Kalıcı Durum Salınımı

En son çeviriler

En son eklenen örnek cümleler

Akdi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Akdi

akdi kuvvetli bir insan

çirkef kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? çirkef

çirkef ne demek

vasıf kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? vasıf

Onun vasıflar değişik bir şey

Risale kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Risale

Bir zamanlar RİSALET kavgası, Erkam'ın evinde bir avuç inanmış gencin omuzlarında başladı.

Kontinental kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Kontinental

KONTİNENTAL İKLİME HAKİMDİR