Devlet Borçları Nedir

Devlet Borçları Nedir ? Devlet Borçları Ne demek ?

1-)Alm. Staatsschulden (pl), Fr. Dettes (pl) publiques, İng. Public debt, national debt. Devletin harcamalarını karşılamak için verginin yanısıra ve onunla birlikte kullandığı temel kaynak.

Devletin borçlanmaya müracaatı, genellikle mali sebeplerle olur. Vergi gelirleri, kamu hizmetlerinin maliyetini karşılama konusunda yeterli olmadığı zaman devlet borç alır. Borçlanma genellikle, olağanüstü ve istisnai bir finansman metodu olarak kabul edilir. Ne var ki günümüzde özellikle dış borçlanmaya başvurmak, bazı ülkeler açısından normal bir yol halini almıştır. Öte yandan devletler, iç borçlanmaya mali sebebin dışında, ekonominin dengesinin korunması amacıyla da müracaat etmektedirler.

Devlet borçlanmasının vergiden farkı, verginin kesin, borçlanmanın geçici bir finansman aracı olmasıdır. Borç alınan tutarlar, vadeleri geldiğinde alacaklılara ödenecektir. Üstelik borç bir menfaat karşılığı verildiğinden, alacaklılar başlıca faiz geliri de elde edeceklerdir. Devlet borçları, yabancı kaynaklardan (ülke ve piyasa) sağlanmışsa dış, iç piyasadan temin edilmişse, iç borç olarak adlandırılmaktadır. İç borçların bütçe dengesi ile alakalı bir husus olmasına mukabil, dış borçlar bir ödemeler dengesi meselesidir. Devlet borçları vadelerine göre kısa, orta ve uzun vadeli şeklinde üçe ayrılabilir. Öte yandan borçlanmanın yapılmış şekline göre cebri ve ihtiyari olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir.

Türkiye’de devletin iç borçlanması başlıca hazine bonoları, hazine tahvilleri, Merkez Bankasından kısa vadeli avans biçiminde, dış borçlanmada milletlerarası kurum ve kuruluşlardan, yabancı hükümetlerden, ticari bankalardan yapılmaktadır.


2-)Devletin içerden ve dışardan almış olduğu borçlar.


3-)Osmanlılarda 1854'ten beri sık sık yabancı ülkelerden alınan borçların tümü.


4-)Devletin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağladığı borçlar.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Public debts.
İngilizcesi İngilizce
Public debt.
Fransızcası Fransızca
Dettes publiques

Sizde içinde Devlet Borçları kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Devlet Borçları kelimesi anlamı 3 defa okunmuştur. [236885] Devlet Borçları kelime anlamı, Devlet Borçları nedir, Devlet Borçları ne demek, Devlet Borçları sözlük anlamı

Paylaş