Dinar Nedir ? Ne Demek ?

Dinar Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Alm. Dinar (r), Fr. Dinar (m). Unite monetaire Yougoslave. İng. Arabic gold coin. Çeşitli ülkelerde kullanılan para birimi. Irak, Kuveyt, Yugoslavya dinarı gibi.

Dinar, ilk defa M.Ö. 269 yılında Roma İmparatorluğunda “denarius” adıyla kullanılmıştır. Bu para birimi daha sonra Bizanslılara onlardan da Araplara geçerek dinar adını almıştır.

Emevi halifeleri ve Abbasilerin ilk zamanlarında İslam memleketlerinde basılan altın paraya da “dinar” denilmiştir. Fıkıh kitaplarında dinar denilince altın para anlaşılmaktadır.

Bugün Suriye, Irak, Kuveyt ve Yugoslavya’daki para biriminin adıdır.


2-)Bir kimsenin infak edeceği (harcayacağı) en faziletli dinar, çoluğuna-çocuğuna infak ettiği (harcadığı) dinar ile Allah yolunda hayvanına infak ettiği dinar, bir de yine Allah yolunda arkadaşlarına sarfettiği dinardır. (Hadis-i şerif-Müslim)

Allah yolunda infak ettiğin bir dinar, köle azadı için infak ettiğin bir dinar, bir fakire sadaka olarak verdiğin bir dinar, ailene sarfettiğin bir dinar vardır. Bunlardan sevabı çok olanı ailene sarfettiğindir. (Hadis-i şerif-Müslim)


3-)Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para.


4-)Bahreyn, Cezayir, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Tunus, Ürdün, Yemen ve eski Yugoslavya'da kullanılan para birimi.


5-)Sırbistan-Karadağ, Makedonya, Bahreyn, Ürdün, Irak, Tunus, Libya, Cezayir, Sudan ve Kuveyt'in kullandığı para biriminin adı.


6-)Dinar [fin.]


7-)Eski bir altın para, dinar


8-)Yugoslavya, İran, Irak, ürdün, Kuveyt ve Tunus'ta para birimi.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Dinar.
İngilizcesi İngilizce
Petty money of accounts of Persia.
İngilizcesi İngilizce
An ancient gold coin of the East.
İngilizcesi İngilizce
The monetary unit of Abu Dhabi, Aden, Algeria, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Libya, South Yemen and Tunisia.
İngilizcesi İngilizce
100 dinars equal 1 rial.
İngilizcesi İngilizce
The basic unit of money in Yugoslavia.
İngilizcesi İngilizce
The basic unit of money in Tunisia.
İngilizcesi İngilizce
The basic unit of money in Libya.
İngilizcesi İngilizce
The basic unit of money in Kuwait; equal 1,000 fils.
İngilizcesi İngilizce
The basic unit of money in Jordan; equal to 1,000 fils.
İngilizcesi İngilizce
The basic unit of money in Iraq; equal to 1,000 fils.
İngilizcesi İngilizce
The basic unit of money in Bahrain; equal to 1,000 fils.
İngilizcesi İngilizce
The basic unit of money in Algeria.

Sizde içinde Dinar kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Dinar kelimesi anlamı 683 defa okunmuştur. [236985] Dinar kelime anlamı, Dinar nedir, Dinar ne demek, Dinar sözlük anlamı

Paylaş