Dini Terimler

Aradığınız Kelime

Zühd kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zühd

Zühd: Az Şey. Bir Şeye Değer Vermeme. Dünya Güzelliklerini Ve Çekiciliğini Önemsememe.

Zur kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zur

Zur: Zor. Batıl, Yalan Ve Çirkin. Aslı Astarı Olmayan, Gerçeğe Dayanmayan Ifade Ve Açıklama. Yalan Şahidlik.

Zulumat kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zulumat

Zulumat: Nurun Ve Aydınlığın Zıddı. Zulmet. Kur'an'da, Cehalet, Şirk Ve Fısk Içinde Yaşama Tarzı. Katmerlenmiş Iç Ve Dış Karanlık.

Zulüm kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zulüm

Zulüm: Karanlık. Bir Şeyi Olması Gerekenin Dışında Bir Yere Koyma. Haksızlık. Incitme, Can Yakma. Adaletin Zıddı. Kur'an'da, Küfür Ve Şirk. Cehalet, Nankörlük, Günahların Iyiliklerden Oldukça Fazla Olma Durumu. Toplumsal Baskı, Tiranlık. Meşru Sınırları Ve Hakları Çiğneme, Yok Sayma. Zalum: Çok Zalim, Haksızlığa Çok Eğilimli. Allah'a Ve Kullara Karşı Sorumluluklarını Gereği Gibi Yerine Getirmeyen, Kendine Yazık Eden.

Zebur kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zebur

Zebur: Kelime Anlamı Büyük Demir Parçası. Içinde Öğüt, Hikmet Ve Hüküm Bulunan Kitap. Şeriatler Ve Yükümlülükler Kitabı. Hamd, Övgü Ve Öğüt Kitabı. Hz. Davud (A.S.)'A Indirilmiş Kitap.

Zebani kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zebani

Zebani: Cehennemde Bulunan Azab Melekleri.

Zan kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zan

Zan: Kesin Bilgiye Dayanmayan Şey. Vehim Ve Kuruntu. Gerçek Olarak Bilinen, Fakat Aslında Gerçek Olmayan Şey. Yanlış Bilgi Veya Tahmin.

Zakkum kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zakkum

Zakkum: Tihame'de Biten Küçük Yapraklı, Tadı Acı Ve Kokusu Oldukça Kötü Bir Ağaç. Kur'an'da, Cehennem Tasvirlerinde Geçen Zehirli Ve Acı Bir Ağaç.

Zaf kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zaf

Za'f: Güç Ve Kuvvetin Zıddı. Zayıflık. Ruhi, Akli Ve Bedeni Güçsüzlük. Insanın Zayıf Yaratılması, Çeşitli Ihtiyaçlarını Karşılamaksızın Yaşayamaması Şeklinde Açıklanmıştır.

Yemîn kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Yemîn

Yemîn: Kuvvet Ve Sağlamlık Sembolü Olan Sağ El'den Gelir. Bir Sözü Allah'ın Ismini Özel Bir Amaçla Anarak Güçlendirmek, Yani Yemin Etmek. And, Kasem.

Yecüc Ve Mecü kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Yecüc Ve Mecü

Ye'cüc Ve Me'cüc: Tefsir Kaynaklarına Göre Hz. Nuh'un Oğlu Yasef'in Soyundan Gelme Iki Kabile Ismi.

Yakîn kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Yakîn

Yakîn: Gerçeğe Ve Vakıaya Uygun Ve Hiç Bir Şüphe Ile Aksi Düşünülmesi Mümkün Olmayan Kesin Bilgi, Inanç, Ilim. Her Türlü Kuşkunun Ötesinde Apaçık Olan Şey. Kur'anın Bildirdiklerini Hiç Şüphesiz Olarak Görmeyi Sağladığı Için Ölüm.

Vesvese kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Vesvese

Vesvese: Fısıltı, Gizli Ses. Gönülden Geçen Ve Tekrar Edilen Gizli Söz. Fiskos. Avcının Ve Av Köpeklerinin Avı Ürkütüp Kaçırmamak Için Fısıltı Ile Haberleşmeleri. Kuruntu. Vehim. Şeytanın Ve Şeytan Yolunda Olanların Zayıf Kalblere Ilka Ettikleri Şeyler, Yanıltmalar; Kalblerde Doğurdukları Kuşkular, Huzursuzluk Verici Düşünceler, Buhran Duyguları. Vasvas: Vesvese Veren, Saptıran, Huzursuzluklara Ve Kuruntulara Düşüren. Şeytan.

Vecih kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Vecih

Vecih: Büyük Ün Ve Üstün Şeref Sahibi Kimse. Güçlü Ve Saygın. Yeri, Makamı Ve Değeri Yüksek Tutulan.

Vasiyet kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Vasiyet

Vasiyet: Tavsiye Anlamında Söz. Bir Kimsenin Hayatında, Ölümü Veya Yokluğunda Başkalarından Bir Şey Yapmalarını Istemesi. Ismarlama. Kendi Malına Başkasını Malik Kılma. Emir. Farz. Gerisi Için Tavsiyede Bulunma. Ailesinin Ve Malının Yararına Başkalarını Tasarruf Sahibi Kılma.

Vakıa kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Vakıa

Vakıa: Olay, Gerçek, Olgu. Kur'an'da, Gerçekleşmesi Kesin Olan Kıyamet. Vuku': Düşüş. Başa Gelen, Çatan Büyük Iş.

Vahy kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Vahy

Vahy: Büyük Bir Sürat Ve Bir Gizlilik Içinde Verilen Işaret, Remiz. Fısıltı, Ilka. Risalet. Allah'tan Peygambere Dini Iletme Tarzı. Ilham. Cebrail'in Peygambere Haber Getirmesi.

Vad kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Vad

Va'd: Bir Işin Sonucunu Yer Ve Zaman Göstererek Bildirme, Haber Verme. Kur'an'da, Allah'ın Helak Ve Azabla Uyarıp Korkutması. Ölümden Sonra Diriliş, Haşr Ve Hesap Günü. Vaid: Bir Işin Kötü Sonucunu, Bir Şerri Haber Verme.

Üsve kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Üsve

Üsve: Örnek. Arkasından Gidilmesi, Takip Edilmesi, Kendisine Uyulması; Taklid Edilmesi Gereken Timsal. Hz. Peygamber.

Ümmî kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ümmî

Ümmî: Anadan Doğduğu Gibi. Okuma Yazması Olmayan. Yabancı Kültürlerden, Etkili Dış Şartlardan Etkilenmemiş. Kur'an'da, Kitap Ehli Olmayan. Mekke Müşrikleri.
123