Dini Terimler

Aradığınız Kelime

ŞÖHRET kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞÖHRET

Mal ve şöhret hırsının insana yapacağı zarar, iki aç kurdun, bir koyun sürüsüne girdiği zaman yaptıkları zarardan daha çoktur. (Hadsi şerfMektbtı Rabbn)

Bir kimse, dünyda şöhret elbisesi giyerse, Allahü tel ona kıymet günü aynı elbiseyi giydirerek kötü şöhretle teşhir eder ve nihyet onu ateş alır. (Hadsi şerfRmzülEhds)

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; "Din ve düny işlerinde iyi tanınarak parmakla gösterilmek, bir kimseye zarar olarak yetişir. Bu zarardan ancak Allahü telnın koruduğu kurtulabilir" buyurdu. Bunun için şöhret shibi olmaktan çok korkmalı, titremeliyiz. (İmmı Rabbn)

Tevzu'un başı, bir müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selmı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya rzı olman ve şöhretten uzak durmandır. (Hazreti ÖmerülFrk)

Ey oğul! Her hlinde ilim, edeb ve takv üzere ol. İslm limlerinin kitaplarını oku. Fıkıh ve hads öğren. Chil tarkatçılardan sakın. Şöhret yapma. Şöhrette fet vardır. (Abdülhlık Goncdüvn)

Şöhret için vz vermek, nashat etmek, kitap yazmak riy (gösteriş) olur. (Ali bin Emrullah)

Şöhreti seven kimse, Allah'tan korkmaz. (Bişri Hf)
 • Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
  Örnek:Kıran Bey, çetesinin şöhretini her tarafa yaydı. R. H. Karay
 • Tanınmış, ünlü kimse
  Örnek:Bu salonda hepsini ilk defa gördüğüm altı şöhret var. Y. Z. Ortaç
 • Ün, san. Yazmaların fişlenmesinde kullanılan ve doğu İslm yazarlarının en yaygın olarak bilinen ünleri. (İbni Sina, Gazali, Ktip Çelebi gibi.)
 • şöhretli, ünlü, şöhreti ağızlarda dolaşan
 • İngilizcesi :Bays.
 • İngilizcesi :Fame.
 • İngilizcesi :Laurels.
 • İngilizcesi :Reputation.
 • İngilizcesi :Renown.
 • İngilizcesi :Publicity.
 • İngilizcesi :Celebrity.
 • İngilizcesi :Distinction.
 • İngilizcesi :Kudos.
 • İngilizcesi :Notability.
 • İngilizcesi :Notable.
 • İngilizcesi :Odor.
 • İngilizcesi :Odour.
 • İngilizcesi :Prominence.
 • İngilizcesi :Record.
 • İngilizcesi :Report.
 • İngilizcesi :Repute.
 • İngilizcesi :Eminence.
 • İngilizcesi :Name.
 • İngilizcesi :Standing.
 • İngilizcesi :Stardom.
 • İngilizcesi :Repute ün.
 • İngilizcesi :Famous person.
 • İngilizcesi :Agnomen.
 • İngilizcesi :Character.
 • İngilizcesi :Glory.
 • İngilizcesi :Honour.
 • İngilizcesi :Lustre luster.
 • İngilizcesi :Mark.
 • İngilizcesi :Note.
 • İngilizcesi :Prestige.
 • İngilizcesi :Prominent.

ŞÜÛNÂT kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞÜÛNÂT

T

ŞÜPHELİ ŞEYLER kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞÜPHELİ ŞEYLER

Hell olan şeyler bellidir, haram olan şeyler de bellidir. İkisi arasında örtülü bulunan şüpheli şeyleri tanımak güçtür. Şüpheli şeylerin etrfında dolaşan harama düşer. (Hadsi şerfKimyyı Sedet)

Şüphelilerden sakınmaya vera', haramlardan sakınmaya takv denir. Şüpheli olmak korkusu ile mübahların (yapılıp yapılmamasında serbest bırakılanların) çoğunu terk etmeğe de zühd denir. Eb Bekr radıyallahü anh buyurdu ki: "Biz, harama düşme korkusundan yetmiş helli terk ederdik." (İbni bidn)

Allahü tel lutf ederek, kerem ederek, acıyarak kullarına çok şeyleri mubh (serbest) etmiş, izin vermiştir. Rhu hasta, kalbi bozuk olduğu için, mübahlarla doymayıp, bitmez tükenmez mübahları bırakarak İslmiyet'in huddundan dışarı taşanlar, şüpheli ve haramlara uzananlar ne kadar bedbaht (kötü tali'li) ve zavallıdır. det üzere, alışkanlık ile namaz kılan ve oruç tutan çoktur. Fakat İslmiyet'in huddunu gözeten, haram ve şüphelilere düşmemeye dikkat eden pek azdır. Doğru ve hlis ibdet edenleri, det (alışkanlık) üzere bozuk ibdet edenlerden ayıran fark; Allahü telnın emirlerini gözetmektir. Çünkü namaz ve orucun hlisi de, bozuğu da görünüşte berberdir. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Dininizin direği, temeli ver'dır." Başka bir hadsi şerfte de; "Hiçbir şey ver' gibi olamaz" buyurdu. (İmmı Rabbn)

İbdetlerden lezzet alamamanın sebeblerinden biri de haram ve şüpheli yemeklerdir. Eğer yenilen lokma şüpheli ise, ondan, hırs, şehvet, hased, advet, düşmanlık ve riy doğar. limler buyurdu ki: "Kim şüpheli bir şey yerse, Allahü telya giden yolu doğru olarak bulamaz. Kim haram yerse, kendisine o yol kapanır. (Abdullah İsfehn)

Şüpheli olan bir dirhemi shibine geri vermeyi, bin dirhem sadaka vermekten daha çok severim. (Abdullah bin Mübrek)

Kırk gün şüpheli lokma yiyenin kalbi kararır ve lekelenir. (İmmı Gazl)

İnsan mubh olan, düny işlerine çok dalarsa, şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Belki hellden çok yiyen, mütteklerin (takv shiplerinin) derecesine eremez. Çünkü mde hell ile dolunca, şehvet harekete gelir. Böylece, ciz olmayan şeyler yapılabilir. (İmmı Gazl)

Şükr Secdesi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Şükr Secdesi

Şükür secdesi, tilvet secdesi gibidir. Allahü tel için şükür secdesi yapmak müstehbdır. Secdede önce "Elhamdülillah", sonra üç kere"Sübhne rabbiyela'l" denir. Namazdan sonra şükür secdesi yapmak mekrhtur. (İmmı Nesef)

ŞÜKR Şükür kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞÜKR Şükür

Allahü tel Kur'nı kermde melen buyuruyor ki:

mn eder ve şükür ederseniz azb yapmam. (Nis sresi: 46)

Nmetlerime şükür ederseniz elbette arttırırım. (İbrhim sresi: 7)

İnsanlara teşekkür etmeyen, Allahü telya şükür etmiş olmaz. (Hadsi şerfKeşfülHaf)

Şükürden maksad; aczini tirf edip, kulluğunu bilmektir.

Nmetlere şükreden, onun elden çıkacağından korkmasın. Nmete şükredenlere, onu arttıracağını Allahü tel bildirdi. Nmetin kıymetini bilmeyip, nankörlük edenlerin elinden o nmet alınır. Nmetin kıymetini bilmemek onun elden çıkmasına sebebdir. Şükür ise, onu devamlı kılar ve arttırır. (Hazreti Ali)

Cenbı Hakk'a şükürden yüz çevirme ki, yarın mahşer günü boynu bükük kalmayasın (Sa'd Şirz)

Herhangi bir kimse, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi bir kimseye, herhangi bir şeyden dolayı, herhangi bir sretle hamd ve şükr ederse, bu medh ü senların ve teşekkürlerin hepsi, Allahü telya mahsstur. Çünkü, her nmeti yaratan, gönderen hep O'dur. O hatırlatmazsa ve kuvvet ve kolaylık vermezse, kimse kimseye iyilik ve kötülük yapamaz. (M. Sıddk Gümüş)

Hak tel hazretleri buyurdu ki: Y Ms! Bir kimse kendine verdiğim nmeti benden bilip kendinden bilmezse nmetlerimin şükrünü ed etmiş olur. Bir kulum rızkını kendi çalışması ile bilip, benden bilmez ise nmetin şükrünü ed etmemiş olur. (Ka'bülAhbr)

Ne zaman Hak tel, size sağlık gibi, mal gibi, evlt gibi nmet verse, sevinip Elhamdü lillah, bizim Rabbimiz bize ikrm eyledi dersiniz. Ne vakit Allahü tel size musbet verse, yni size bir bel verse, gam çekersiniz, sabr etmezsiniz, şükr etmeyi unutursunuz. (Kutbüddn İznik)

İyilik edene, mal ile hizmet ile karşılığı yapılır. Bunu yapamayan, hamd ve sen, teşekkür ve du eder. Karşılık yapmayanın başına kakılır. Kötülenir, incitilir. Çünkü, iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazfesidir. Böyle olunca, her iyiliği yapan, en büyük iyilik olarak, yok iken var eden, en güzel şekli veren, lüzmlu uzuvları, kuvvetleri ihsn eden, her birini bir henk ile işleterek sıhhat veren, akıl ve zek bahşeden, çoluk çocuk, ev, ihtiyaç eşysı, gıd, içecek, elbiselerimizi yaratan yüce bir shibe, bu nmetleri sebebsiz, karşılıksız ihsn eden ve her an yok olmaktan, düşmandan, hastalıktan muhfaza eden ve bize hiç ihtiycı olmayan, sonsuz kuvvet, kudret shibi olan Allahü telya şükr etmemek, kulluk hakkını ödememek ne büyük kabaht, ne çok zulüm ve ne alçak bir vaziyyet olur. Hele O'na ve nmetlerin O'ndan geldiğine inanmamak ve bunları başkasından bilmek en büyük zulüm, en çirkin yüzkarası olur. (Ali bin Emrullah)

Vücdumun her kılı, dile gelse de

Şükr etmiş olamam, nmetlerine!

(İmmı Rabbn)

Şühûd i İlâhî kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Şühûd i İlâhî

Şühdi tecell nasıl olursa olsun hep seyri fkde hsıl olmaktadır. Seyri fkde ele geçen şeyler ise aslın yanında hiçtir. (İmmı Rabbn)

Şühûd i Enfüsî kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Şühûd i Enfüsî

Şühdi enfüsye kavuşmak için önce seyri fk lzımdır. (İmmı Rabbn)

ŞÜHÛD kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞÜHÛD

Keşf (gizli bilgilerin açılması) ve şühd shibi milyonlarca şık, Fahri lemi (sallallahü aleyhi ve sellem) ziyret ederek, Allahü telnın sonsuz nmetlerine kavuşmuşlardır. (Seyyid Abdülhakm Arvs)

Cezbe (çekilmek) ancak bir üst makma olur. Daha üst makmlara çekilmez. Şühd da böyledir. Bir makam görülebilir. O hlde kalb makmında bulunup sülk yapmadan (tasavvuf yolunda ilerlemeden) cezb edilenler ancak, kalbin üstündeki rh makmına çekilirler. Rhun şühdünü şühdi hak bilirler. (İmmı Rabbn)

ŞÜF ŞÜF'A

Şüf'a hakkı bulunan kimsenin, satış yapıldığını işitince, hemen hakkını istemesi, iki şhit yanında tekrr söylemesi ve bir ay içinde mahkemeye başvurması lzımdır. (Mecelle)

Müşterinin teslim etmesi ile vey hkimin karar vermesi ile şüf'a shibi, satılan binya mlik olur. (Mecelle)

Nakl edilebilen şeylerin ve vakıf ve mr (devlete it) toprak üzerindeki mülklerin satılmasında şüf'a hakkı yoktur. (Mecelle)

ŞUÛR kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞUÛR

Allahü telya karşı sorumluluğunun şuruna varan nice akıllı kişiler var ki, halk katında tibrı, kıymetleri yoktur; fakat hirette kurtulacak olanlar, onlardır. Halk nazarında nice tatlı dilli, giyimlikuşamlı da vardır ki, yarın kıymet gününde kurtulamayacaklardır. (Abdullah bin Ömer)

2. Tasavvufta kendi varlığından haberi olma; sekrin zıddı, uyanıklık.

Sekr (şursuzluk) hlinde bulunan evliynın uygunsuz sözleri söylemeleri suç sayılmayabilir. Fakat hep şurlu olanların böyle sözler söylememeleri lzımdır. (İmmı Rabbn)

ŞÛRÂ SÛRESİ kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞÛRÂ SÛRESİ

Şr sresi, Mekke'de nzil oldu (indi). Elli üç yeti kermedir. Otuz sekizinci yetinde geçen Şr kelimesinden dolayı, SretüşŞr denilmiştir. Srede; Allahü telnın kudret ve azameti, müşriklerin hiretteki cezları, Allahü telnın lütfu ve affının çokluğu bildirilmektedir. (Kurtub, Eb Hayyan, İbni Abbs, Rz)

Allahü tel Şr sresinde melen buyuruyor ki:

hireti kazanmak için çalışanların kazançlarını arttırırız. Düny menfaati için çalışanlara da, ondan veririz. Fakat hirette bunların eline bir şey geçmeyecektir. (yet: 20)

Kim Şr sresini okursa, meleklerin istiğfr ve merhamet istedikleri kimselerden olur. (Hadsi şerfKdı Beydv Tefsri)

ŞUHH kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞUHH

Kur'nı kermde melen buyruldu ki:

Şuhhtan korunan kimse, dünyda ve hirette kurtuluşa ericidir. (Haşr sresi: 9)

Şuhhtan kaçının. Çünkü sizden evvel geçenleri o helk etti. Onları kanlarını dökmeye ve kendilerine haram olan şeyleri hell görmeye sürükledi. (Hadsi şerfMüslim)

ŞUARÂ SÛRESİ kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞUARÂ SÛRESİ

Şuar sresi Mekke'de nzil oldu (indi). İki yüz yirmi yedi yeti kermedir. İçinde şirlerden bahsedildiği için, SretüşŞuar denilmiştir. Srede; hazreti Ms ile Fir'avn arasında geçen olaylar, İbrhim, Nh, Hd, Slih, Lt ve Şuayb peygamberlerin kavimlerindeki inkrcılara karşı verdikleri mücdelelerden bahsedilmektedir. (İbni Abbs, Rz, Senullah Dehlev)

Kim Şuar sresini okursa, Nh'u tasdk edenlerin, Hd, Slih, Şuayb ve İbrhim'i yalanlayanların ve s'yı yalanlayanların ve Muhammed'i (aleyhisselm) tasdk edenlerin adedinin on katı sevb verilir. (Hadsi şerfKdı Beydv Tefsri)

ŞİT ŞÎS ALEYHİSSELÂM kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞİT ŞÎS ALEYHİSSELÂM

Eb Zer Gıfr radıyallahü anh şöyle rivyet etti. Reslullaha sallallahü aleyhi ve sellem; "Y Reslallah! Allahü tel kaç kitap gönderdi?" diye sordum. "Yüz dört kitap gönderdi. Şit'e elli sahfe indirdi..." buyurdu. (Hadsi şerfHilyetülEvliy)

dem aleyhisselmın oğullarından Kbil'in Hbil'i şehd etmesinden beş veya otuz sene sonra dünyya gelen Şit aleyhisselmın alnına son peygamber Muhammed aleyhisselmın nru intikl etti ve onun alnında parladı. dem aleyhisselm, Şt aleyhisselmı diğer evldlarından çok severdi. Bütün evldı üzerine onu res yaptığı gibi, veft edeceği sırada bütün yeryüzünün halfeliğine onu tyin etti. Ayrıca ilh sırları bildirip, bütün ilimleri öğretti. Şit aleyhisselm babası dem aleyhisselm ile veya kardeşleriyle Kbe'yi balçık çamuru kullanarak taştan yaptı. dem aleyhisselmın veftından sonra, Şit aleyhisselma peygamber olduğu bildirilip, vahiy geldi. Allahü tel Şit aleyhisselma elli suhuf (forma) gönderdi. Şit aleyhisselma nzil olan elli suhufta; hikmet ve riyziye (matematik) ilimleri, kimy, simy ilmi ve çeşitli san'atlar ve daha pekçok şey bildirildi. Şit aleyhisselmın dninin esasları, dem aleyhisselmın bildirdiği dnin esaslarına uygun idi. Şit aleyhisselm bin şehir kurup sınırlarını tesbit etti. Her şehrin kapısında "L ilhe İllallah, dem Safvetullah, (Safiyyullah), Muhammed Habbullah" yazılı idi. Şit aleyhisselmın çocukları ve torunları kurdukları şehirlerde huzrlu ve mes'd yaşadılar. Şam'dan Yemen'e de giden Şit aleyhisselm, Hbil'i şehd ettikten sonra Yemen'e gidip azgınlaşan Kbil'in çocuklarına ve torunlarına Allahü telnın emir ve yasaklarını anlattı. Bu kavim Şit aleyhisselmın dvetini kabl etmeyip, azgınlık gösterdiler. Şit aleyhisselm onlar ile cihd (harb) etti. Bu savaşta kılıç kullandı. Şit aleyhisselm veft etmeden önce yerine oğlu Enş'u halfe tyin etti. Şit aleyhisselm veft ettikten sonra kuvvetli rivyete göre Min'daki mescidin minresi dibinde medfn olan dem aleyhisselmın yanına defn edildi. (İbnülEsrTaber, Kis, Muhammed Msm)

dem aleyhisselm veft edeceği zaman oğlu Şit aleyhisselma; "Yavrum! Bu alnında parlıyan nr, son peygamber olan Muhammed aleyhisselmın nrudur. Bu nru mü'min, temiz ve iffetli hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyyette bulun" buyurdu. (Altıparmak Muhammed Efendi)

Şirk i Hafî kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Şirk i Hafî

İslmiyet'te şirketler iki kısımdır. 1) Mülk şirketi: İki veya daha çok kimsenin mrs ve hediye sretiyle veya parasını belirli oranda verip, satın alarak bir mala berber shib olmaları. 2) Akd ile yni sözleşerek kurulan şirket: Bir yazılı mukvele yaparak ortakların kabl etmesi ile kurulur. (İbrhim Haleb)

Şirk i Asgar kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Şirk i Asgar

Sizde bulunmasından en çok korktuğum şey, şirki asgara yakalanmanızdır. Şirki asgar, riy demektir. (Hadsi şerfBerka)

ŞÎÎ kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞÎÎ

Reslullah'ın sallallahü aleyhi ve sellem Eshbının kıymetlerini, üstünlüklerini anlıyarak hepsini sevenlere, hepsine saygı gösterenlere ve onların yolunda gidenlere Ehli sünnet denir. Birkaçını severiz, başkalarını sevmeyiz diyerek çoğunu kötüleyenlere, böylece hiçbirinin yolunda bulunmayanlara şi denir. Şiler İran'da, Hindistan'da ve Irak'ta çoktur. (İmmı Rabbn, Mahmd ls)

Şiler, kendilerine Cfer diyorlar. Hlbuki büyük lim ve vel olan Cferi Sdık, Ehli sünnet idi. Ehli sünnet limlerinin ve evliynın üstdı idi. Kendilerine Cfer diyen şilerin, Cferi Sdık'la bir ilgileri yoktur, onun yolundan çok uzaktırlar. (ls, İmmı Rabbn)

Şilerin, yaptıkları müt'a nikhı ve para ile muvakkat (geçici) nikh yapmak yni metres tutmak haramdır. (Abdullahi Msul)

ŞİFÂ kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞİFÂ

Allahü tel harm olan şeylerde size şif yaratmamıştır. (Hadsi şerfBuhr)

Du ile ilç, ömrü uzatmaz. Eceli geleni ölümden kurtarmaz. Ömür, ecel bilinmediği için, du etmek, ilç kullanmak lzımdır. Eceli gelmemiş olan sıhhate, kuvvete kavuşur. Şifyı ilçtan değil, Allahü teldan beklemelidir. (İmmı Kastaln)

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem üç türlü ilç kullanırdı. Kur'nı kerm veya du okurdu. Fen ile bulunan ilaçlar kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. "Kur'nı kermden şif beklemeyene şif nasb olmaz" buyururdu. Ftiha sresini okumanın şif olduğu çeşitli hadsi şerflerde bildirilmiştir. (İmmı Kastaln)

İmmı Ali Rız hazretleri Nişbur'a gelince, Ehli sünnetten yirmi binden çok lim ve talebe, kendisini karşıladı. Dedelerinden (yni Peygamber efendimizden sallallahü aleyhi ve sellem) gelen bir hadsi şerf okuması için yalvardılar. İmm hazretleri bütün dedelerinin isimlerini sayarak şu kuds hadsi okudu; "L ilhe illallah kal'amdır. Bunu okuyan kal'ama girmiş olur. Kal'ama giren de azbımdan kurtulur!" İmmı Ahmed bin Hanbel hazretleri buyurdu ki: "Bu hadsi şerf, rvlerin (bildirenlerin) isimleri ile berber deliye okunursa, aklı başına gelir. Hastaya okunursa, şif bulur. (Eb Nuaym İsfehn)

Balda şif vardır. Yetmiş peygamber bala bereket ile du etmiştir. (Seyyid Abdülhakm Arvs)

Şif için okunacak du yazmamı istiyorsunuz. Şif için, istiğfrı (Allah'ım! Senden günahlarımı, kusurlarımı affetmeni, bağışlamanı istiyorum, mnsına Esteğfirullah ve benzerlerini) çok okuyunuz. Bütün derdlere, sıkıntılara karşı fidelidir. Hd sresinin elli ikinci yetinde melen; "İstiğfr okuyunuz! İmddınıza yetişirim." buyruldu. İstiğfr insanı her murda, dileğe, fiyete (sıhhate, iyi hle) kavuşturur. (M. Osman Shib)

ŞÎA kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞÎA

"Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem veftından sonra, halfelik hazreti Ali'ye itti. Her asırda da imamlık (halfelik) onun çocuklarının hakkıdır. Başka kimse hiçbir zaman müslümanlara imm (halfe) olamaz. Başkaları ancak zulüm ile, bunların hakkına saldırmakla başa geçer" inancı etrfında birleşen Şayı kuran ve ilk olarak ortaya çıkaran Abdullah ibni Sebe adlı Yemenli bir yahddir. (Abdülazz Dehlev)

Eshbı kirma düşman olan Şa fırkası üç grupta toplanmaktadır:

1) Tafdliyye; hazreti Ali, Eshbın en üstünüdür, diyorlar.

2) Sebbiyye; Eshbı kirmdan birkaçından başkası, zlim, kafir oldular, diyorlar. Bunları sebbediyorlar yni kötülüyorlar.

3) Gult; hazreti Ali tanrıdır, diyorlar. Bunlar ibdet etmezler. (Abdülazz Dehlev)

Şa yirmi fırkadır. On sekizinci fırkası İsmiliyye fırkasıdır. Bu fırkaya Btıniyye de denir. Şanın şimdi İran'da ve Hindistan'da en çok bulunan fırkaları İmmiyye fırkasıdır. Bunlar kendilerine Cfer diyorlar. (İmmı Rabbn)

Şa'ya göre immlar yni devlet başkanları msm yni günh işlemezler. Peygamberlerden tek farkı immlara vahy gelmemesidir. Yine Şanın Cfer koluna göre herkes kazandığının beşte birini din adamlarına vermeye mecburdurlar. (Şehristn, KşifülGıt)

ŞEYHAYN kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ŞEYHAYN

Şeyhayn bu ümmetin en üstünüdür. Beni onlardan üstün sanan, iftir etmektedir. İftir edeni dövdükleri gibi, onu sopa ile döverim. (Hazreti Ali)

2. Fıkıh ilminde, İmmı a'zam ile İmmı Eb Ysuf'a verilen lakab.

Mdeden ve ciğerden gelen kan sıvı, şeyhayne göre az olsa dahi abdesti bozar. (Haleb İbrhim)

3. Hads ilminde İmmı Buhr ile İmmı Müslim'e verilen lakab
123