Ehli Kitapla Evlenmek Nedir

Ehli Kitapla Evlenmek Nedir ? Ehli Kitapla Evlenmek Ne demek ?

1-)

Bakara suresi 221. ayetinin bir bölümünün meali şöyle dir: "(Ey mü'minler) müşrik kadınlarla, onlar imana gelmedikçe evlenmeyin... Müşrik erkeklere de, onlar imana gelmedikçe (mü'min kadınları) nikahlamayın... Onlar sizi cehennem'e çağırırlar..." Bazılarına göre Yahudi ve Hiristiyanlar (ehli kitap) müşrik sayılmadığından, bazılarına göre onlar da müşrik olmakla beraber, evlenme konusunda daha sonra gelen Maide suresi 5. ayeti ile bu ayetin kapsamından (umumundan) çıkarıldıkları için onların kadınları ile evlenmek caizdir ve bunda selefin hemen hemen ittifakı (icma) vardır. Hatta Hz. Osman, Talha, Huzeyfe gibi, kitabi kadınlarla evlenmiş sahabiler de mevcuttur (bk. Cessas, N/16).

Ancak çocukların terbiyesinde ortaya çıkacak risklerden dolayı bunu da mekruh görenler, harp halinde olunanlarla evlenmenin hiç helal olmadığını söyleyenler de vardır (bk. Cessas, N/17; Kurtubi, III/67, 69). Mecusi, putperest ve ateistlerin kadınları ile evlenmek ise ittifakla caiz değildir ve sözü geçen Bakara 221. ayeti ile evlenilmesi yasak edilenler arasında bunların bulunduğu konusunda kimsenin şüphesi yok gibidir (bk. Cessas, N/16; Kurtubi, NI/70). Rasulüllah Efendimiz (sav)'in mecusiler hakkında "Karılarını nikahlamaksızın, boğazladıklarını da yemeksizin onlara ehli kitaba davrandığınız gibi davranın" (Razi, VI/58; Hadis diğer kaynaklarda sadece "... Onlara ehli kitap gibi muamele edin" şeklindedir. bk. Muvatta, zekat 42; Baci, el-Münteka, N/173; Beyhaki, S. kubra, IX/189; el-Hindi, Kenz, IV/502 (Ibn Ebi Şeybe'den)) buyurması, hem ehli kitabın karılarının alınabileceğini, hem de mecusilerin karılarının alınamayacağını gösterir.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Ehli Kitapla Evlenmek kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Ehli Kitapla Evlenmek kelimesi anlamı 17 defa okunmuştur. [243692] Ehli Kitapla Evlenmek kelime anlamı, Ehli Kitapla Evlenmek nedir, Ehli Kitapla Evlenmek ne demek, Ehli Kitapla Evlenmek sözlük anlamı

Paylaş