EKVADOR kelime anlamı EKVADOR nedir EKVADOR ne demek EKVADOR sözlük anlamı EKVADOR

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

DEVLETİN ADIEkvador Cumhuriyeti

BAŞŞEHRİQuito

NÜFSU11.490.000

YÜZÖLÇÜMÜ270.667 km2

RESM DİLİİspanyolca

DNİHıristiyan (Katolik, Protestan)

PARABİRİMİSucre

Güney Amerikanın kuzeybatı kıyısında yer alan bir devlet. Kuzeyinde Kolombiya, doğu ve güneyinde Peru, batısında ise Büyük Okyanus yer alır. Büyük Okyanus kıyılarına yaklaşık 1000 km mesfedeki Galapagos adalar topluluğu da Ekvadora ittir. Ülke topraklarının genişliği kuzeygüney doğrultusunda 720 km, doğubatı doğrultusunda ise 640 kilometredir.

Trihi

On beşinci asrın ilk yarısında, dağlık bölgelerdeki beş yerli kültürü ile, kıyıdaki iki yerli kültürü birleşerek Quito Krliyeti kuruldu. Burası daha sonra İnkalar tarafından işgl edildi. Quito mühim bir İnka şehri hline geldi. 1531 senesinde İspanyol Francisco Pizarro bugünkü Ekvador kıyılarına ayak bastı. Burayı fetheden İspanyollar, sömürgeleri olarak Lima genel vliliğine bağladılar. Ltin Amerika bağımsızlık savaşlarında Simon Bolivar ve Jose Antonia de Sucre liderliğinde Ekvadorun bağımsızlığı için mücdele eden halk, 1822de İspanyol sömürgesi olmaktan kurtuldu. 1830 senesine kadar kendisi gibi yeni bağımsızlığına kavuşan Venezuella ve Kolombiya ile berber Büyük Kolombiya Devletini meydana getirdiler. 13 Mayıs 1830da Ekvador kendi bağımsızlığını ln etti. 1832de Galapogos Adaları tammen Ekvadora geçti. Çeşitli karışıklıklar ve sınır anlaşmazlıklarından doğan savaşlar ülkeye istikrr kazandırmadı. 19411942 yıllarında meydana gelen bir sınır anlaşmazlığı savaş netcesinde, topraklarının yaklaşık yarısını kaybetti. Ekvadorun temel gyesi o zaman kaybettiği toprakları elde etmekti. 1963te yapılan ihtilalle bir cunta kuruldu. 1966da yeni bir asker darbe oldu. 1968de başkan seçilen J.M. Valisco anayasayı kaldırarak ülkeyi diktatörlükle idre etmeye başladı. 1972de o da devrildi. Ülke sivil idreye ancak 1978 yılında kavuşabildi. Halen sivil hükmet başta bulunmaktadır.

Fizik Yapı

And Dağları, kuzeygüney istikametinde ülkeden geçer. Sıradağların batısı alçak kıyı bölgesidir. Costa adı verilen kıyı bölgesi, yer yer alçak ve bataklık veya tepe ve kuşak teşkil eden dağlık bölgelerden meydana gelir.

And Dağlarının Ekvadordan kalan kısmının teşkil ettiği dağlık bölgeye Sierra bölgesi denir. Doğu ve batı dağları arasında yüksek platolar bulunur. Bzı coğrafyacılar bu dağları iki parelel zincire benzetirler. Ekvador Andlarının bzı zirveleri kıtadaki en yüksek tepeler arasındadır. Eskiden bu bölge volkanikti. Bu volkanik dağlar arasında Chimboraze (6850 m), Tungurahua (5500 m), Cotopaxi (6440 m, dünydaki en yüksek faal volkandır) ve Sangay (5810 m) gibi dağlar yer alır. Bu volkanik bölgede pekçok kaplıca ve mineral kaynak vardır. Andların güney bölümü ile Kolombiya arasında en alçak geçit bulunur. Arzi sulak ve nehirlerin olmasına rağmen pek azı taşımacılığa elverişlidir. Güney Amerikanın Büyük Okyanus (Pasifik) kıyılarının ve Ekvadorun en mühim nehir şebekesi Guayas ve kollarından meydana gelir. Bu nehir Büyük Okyanus kıyıları boyunca güneye akan Guayaquil akıntısına karışır. Emeraldes Nehri daha küçük olup, kuzeye doğru pasifik istikmetinde akar. Amazonun kollarından olan Nepo ve bunun kolları ise kaynağını And içlerinden ve doğudaki dağlık bölgeden alır. Pekçok küçük göl vardır. Fakat en mühimi Sadedir.

İklimi

Kıyıdaki düz bölgeler, sıcak ve rutbetli olup, sıcaklık 24C30C arasında değişir. Guayaquilin batısı sıcak ve kuraktır. İç bölgelerde sıcaklık 32C, yüksek platolarda 10Cdir. Dağların etek kısımlarında yatağan karlar vardır. (23102772 m) arasında değişen And Dağları arasındaki düz bölgelerde iklim serin bir bahar havası niteliğinde olup, ahlinin çoğu burada yaşar. Buralarda bütün sene boyunca sıcaklık pek az değişir. İki mevsim vardır: Aralıktan mayısa kadar yağışlı geçen mevsim ve hazirandan kasıma kadar süren kurak mevsim.

Tabi Kaynakları

Yüksek And Platoları ve ülkenin Pasifik kıyılarındaki bölgeler hriç, çok orman vardır. Umm olarak ormanlık bölge denizden başlayıp, 3000 m yüksekliğe kadar devm eder. Bu ormanlık bölgelerde çok çeşitli ağaçlar bulunur. En mühimlerinden birisi, hafifliği ve mukvemeti sebebiyle talep gören balsa ağacıdır. Jeolojik şartlar ekvatordaki mineral kaynakların çokluğunu gösteriyorsa da, bu kaynaklar bakımından Ekvador pek zengin sayılmaz. Petrol, sülfür, altın, ticret bakımından mn ifde eden kaynaklar arasında yer alır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Nüfsu, Amerindolar (yerli halk) ile melezler meydana getirir. Azınlık olarak zenciler de bulunur. Nüfus yoğunluğu dağlık bölge (Sierra) ve kıyı bölgesinin (Costa) bzı yerlerinde fazladır. Kızılderili olan yerli halk yüksek bölgelerde tarımla uğraşırlar. Doğu bölgelerde göçebe olarak yaşayanlar da vardır. Doğudaki balta girmemiş ormanlarda yaşayan Jivarolar ile Saparoslar hakkında iyi bir inceleme yoktur. Nüfsun 27si Kızılderilidir, 54ü melezdir. İspanyollar 8 gibi bir azınlığa ship olmalarına rağmen ülke hkimiyeti ellerindedir. Nüfsun büyük bir kısmı dağlarda yaşar. Doğu kısımlarla alçak yerlerde nüfus azdır. Resm dili İspanyolcadır. İlköğretim 612 yaşları arasında mecbri olmasına rağmen bu knun genellikle tatbik edilmemektedir. Ülkede okumayazma oranı yüksektir. Dört adet üniversitesi mevcuttur. Bunlar Quito, Quayaguil, Cuenca ve Lojadadır.

Ekvador halkı Hıristiyan olup, Katolik mezhebine bağlıdır. Ülkede 1904 senesinden beri kilise devletten ayrıdır. Önemli şehirleri; başkenti Quito, Guayaquil, Cuencadır.

Siys Hayat

Hükmet şekilleri, ABD ve Latin Amerikaya benzer. Bağımsızlıklarını kazandıklarından beri on altıncı def siys hayat değişmesine rağmen 1967 anayasası da asılda pek değişiklik getirmemiştir. Trihine bakılacak olursa, Ekvador Cumhriyetinin politik tekmülü anayasa değişiklikleriyle düzelecek bir halde değildir.

Mill hükmet: Kuvvetlerin ayrılığı prensibine uyulur. Oy verme hakkına ship olanlar tarafından 4 sene iş başında kalacak şekilde bir başbakan seçilir. Bu başbakan bir daha seçilemez. Bakanlar kurulu zları 2 sene müddetle seçilir. Her il, en az iki z seçer. Her bir z 80.000 kişiyi temsil eder. Dört sene müddetince iş başında kalacak şekilde her ilden iki senatör seçilir. Buna ilve olarak silahlı kuvvetlerden, üniversitelerden kıyı bölgelerindeki zirat alanlarından ve Sierralardan da toplamı 15 kişiyi tutacak kadar senatör seçilir. Bu fonksiyonel temsiliyet sistemi birkaç anayasa değişikliğiyle berber sürmüş olup, bunun başka bir memlekette benzeri yoktur.

Ekonomi

Zirat başlıca geçim kaynağıdır. Kıyıdaki alçak nehir yataklarında tropikal nebatlar yetişirken, yüksek nehir yataklarında, iç bölgelerdeki dağ yamaçlarında ise meyve ve sebzecilik ehemmiyet kazanır. 74,1i ormanlık, 4,5u tarıma elverişli olup, geri kalan kısmı tarıma elverişsizdir. Ana üretim maddesi kakaodur. 1920den beri kakaonun hastalıkla mücdelesinin zor olması, pekçok ziratçiyi muz, kahve, pirinç vs. yetiştirmek zorunda bırakmıştır. Yılda 20 bin tonu geçen kakao üretimi vardır. Bunun ekserisi ihraç edilir. Dünyda muz üretimi yapan ülkelerin başında Ekvador gelmektedir. Pirinç, şeker, tütün, mısır, patates ve diğer sebzelerle, portakal, limon, ananas gibi meyveler üretilir. Ziratin dörtte birini teşkil eden Tagua fındığından başka, ormanlardan elde edilen maddeler arasında kapak lifi, kırmızı hindmeşesi (tanik asit elde edilir) ve pek az da kauçuk yer alır. Hayvancılık önemlidir. 1923 ve 1948 trihlerinde, Santa Elena Yarımadasında çıkan petrol, ülkenin ihtiycını karşıladığı gibi, önemli bir bölümü de ihrç edilmektedir. İkinci Düny Savaşı sırasında altın çok çıkmıştır. Bugün eski ehemmiyetini kaybetmiştir. Altınla berber, bakır, gümüş ve kurşun da elde ediliyorsa da pek önemli değildir. Yılda 30.000 ton sülfür üretilir. Santa Elena Yarımadasında mutfak tuzu çıkarılır. Endüstri malları olarak tekstil, ilç, kimyev maddeler, süs eşyları, konfeksiyonculuk, bisküvi, kauçuk mmulleri, selülozik maddeler ve çimento sıralanabilir. Bunların yanında şeker, ayakkabıcılık, mobilya sanyii, konservecilik, yemeklik yağlar, zımpara tozu, domuz yağı sayılabilir. Alkol, tütün, tuz ve kibrit hükmet tekelindedir. Ekvador petrol ihraç eden ülkelerin meydana getirdiği OPECin tam üyeleri arasına girmiştir.
  • İngilizcesi :Ecuador.

Kelime Dili

EKVADOR kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

EKVADOR kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen EKVADOR kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde EKVADOR kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde EKVADOR kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Benzer Kelimeler

ekvadorlu
Bu sayfa üzerinde EKVADOR kelime anlamı gösterilmektedir. EKVADOR nedir ? EKVADOR ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. EKVADOR kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.