Enveri Kimdir ?

Enveri Biyografisi

Enveri Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Enveri : Enveri . tarihçi, yazar
Manzum tarih yazarı. On beşinci asırda yaşamıştır. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Düstûrnâme isimli eserinden anlaşıldığına göre, Fâtih Sultan Mehmed ve İkinci Bâyezîd Han devirlerinde yaşamıştır. Vezîriâzam Mahmud Paşa'nın maiyetinde Eflâk, Midilli ve Bosna seferlerine katılmıştır. Arabî ve Fârisî lisanlarını öğrendi.
ESERLERİ:
Düstûrnâme; Mahmud Paşanın emriyle 1564-65 senesinde tamamladı. Eser, manzum târih kitabıdır. Mükremin Halil Yınanç tarafından neşredilmiştir.
Teferrücnâme isimli eserini Fâtih Sultan Mehmed Han için yazmıştır. Enverî, şâir olmaktan çok târihçi olarak tanınır.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Enveri Özgeçmişi

Enveri Hayatı

Sizde Enveri ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Enveri biyografisi 109 defa okunmuştur. [5947]