Fıcar Savasları Nedir

Fıcar Savasları Nedir ? Fıcar Savasları Ne demek ?

1-)FİCÂR SAVAŞLARICahiliye döneminde müşrik Araplar arasında
haram aylar* dan birisinde yapılan savaşlar.

İslam'da yasak olduğu gibi cahiliye
döneminde de Müşrikler arasında haram aylarda savaş
yapmak, kan dökmek, haksızlık ve kötülüklerde bulunmak
yasaklanmış idi. Muharrem, Receb, Zilkade ve Zilhicce aylarından
oluşan bu aylarda yasağın ihlal edilmesi, büyük bir
günah ve suç sayılıyordu.

Bu telakkiye rağmen cahiliyye döneminde zaman
zaman haram ayların kudsiyeti çiğnenmiş, kanlı
bazı savaşlar meydana gelmişti. İşte bu
savaşlar, müşrikler tarafından, günahın
işlendiği savaşlar anlamını ifade etmek üzere
"ficar savaşları" diye
adlandırılmıştır.

Arap tarihinde dört ficar savaşı vuku
bulmuştur. I. ficar savaşı, Gıfar kabilesinden bir
şahsın Ukaz Panayırı'nda ayaklarını
uzatıp oturarak "Arapların en şereflisi benim!"
demesine kızan bir şahsın, kılıcıyla onun
ayaklarını kesmesi üzerine iki tarafın adamları
arasında cereyan etmiştir.

II. Ficar savaşı, Kureyş'ten Benu Amir
ile Kureyş'ten Benu Kinane arasında meydana gelmiştir.
Yine Ukaz Panayırı'nda Benu Amir'den bir kadına Kinaneoğullarından
bazı gençlerin sarkıntılık etmesi bu savaşa
sebep olmuştur.

III. ficar savaşı ise, Kinaneoğullarından
bir şahsın, Âmiroğullarından birisine olan borcunu
zamanında vermediği gibi oyalama cihetine gidip ödemeye yanaşmaması
sebebiyle bu iki kabile arasında ortaya çıkmıştır.

IV. ficar savaşı ise, Kinaneoğullarının
yanısıra Kureyş ile Hevazin'in Kays-ı Aylan
kabileleri arasında meydana gelmiştir. Hıre hükümdarının
çıkardığı bir kervana kılavuzluk ve
muhafızlık etme konusunda aralarında ihtilaf ve husumet
çıkan Kinaneoğullarına mensup bir şahsın
Kays-ı Aylan'dan birisini öldürmesi bu savaşa sebep
teşkil etmiştir. Kinaneoğullarının yanında
Kureyş'in diğer sülaleleri de savaşa
katılmış, bu arada Peygamber efendimiz de amcalarıyla
birlikte bu savaşta bulunmuştur. Ancak genellikle kabul
edildiğine göre o sırada yirmi yaşında olup
savaşabilecek güçte olmasına rağmen sadece savaş
alanının gerisine düşen okları toplayıp
amcasına vermekle yetinmiştir. Sonunda bu savaş, iki
tarafın ölülerinin sayılıp ölüsü fazla olan tarafa
fazlalık miktarınca diyet verilmesi kararı ile sulha
bağlanarak neticelendirilmiştir.

Ahmet ÖNKAL


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Fıcar Savasları kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Fıcar Savasları kelimesi anlamı 250 defa okunmuştur. [241881] Fıcar Savasları kelime anlamı, Fıcar Savasları nedir, Fıcar Savasları ne demek, Fıcar Savasları sözlük anlamı

Paylaş