Felsefe Nedir ? Ne Demek ?

Felsefe Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Varlıklar yoktan yaratılmamış, böyle gelmiş böyle gider demek, îmân edilecek şeylere, helal-haram olanlara inanmaya gericilik demek felsefedir. Eski Yunan felsefesi başlıbaşına bir ilim değildir. Matematikçiler, geometri okuyanlar, mantık öğrenenler, tabiiyyeciler ve tabibler arasında bu felsefeye kayanlar çok oldu. Felsefeciler ilâhiyyât üzerinde yâni Allahü teâlâ ve onun sıfatları, emirleri yasakları üzerinde, kendi akılları, görüşleri ile konuştular. Hesab, hendese, mantık, tabiat bilgisi, fizik, kimyâ, tıb bilgisi öğrenmek mubahtır. Bunların hepsi İslâm bilgileridir. Fakat bunları İslâmiyete karşı bozuk düşüncelerine âlet etmek, gençleri aldatmak için kullanmak felsefe olur. (İmâm-ı Gazâlî)

İmâm-ı Muhammed Gazâlî, İmâm-ı Ahmed Rabbânî ve daha birçok İslâm büyükleri, Yunan felsefesini inceleyip, didik didik etmiş ve o felsefecilerin ne kadar câhil olduklarını bildirmişlerdir. Müslümanların, böyle kimseleri beğenmemelerini onlara aldanmamalarını birçok kitaplarında yazmışlardır. (Abdülhakîm Arvâsî)


2-)(Phılosophy) 1. Hikmet sevgisi. însan, toplum ve ev­ren
hakkında kûîlî, bütünsel, kapsayıcı bir izah denemesi.

2. însan
zihninin eşyayı yorumlaması; insan aklının varlık ve oluşu sorgulaması;
hakikati arama yolunda üretilen bilgiler bütünü.

3. Bîr şeyin
bizzat kendisinin sorgulanması. Örn. ko­nuşmanın konuşulması, düşünmenin
düşünülmesi, tartışmanın tartışılması.

4. Modern
anlamda bütün bilim dallarının, düşün­ce tarihinin değişik aşamalarında
kendisinden çıktığı ana di­siplin.


3-)Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
Örnek:Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir, yani olgudur. N. Cumalı


4-)Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü.


5-)Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi.


6-)Dünya görüşü
Örnek:Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız. H. Taner


7-)Bir konuda soyut düşünüş


8-)Bk. düşünbilim


9-)Gerçeğin (realitenin) tümünü, özdek ve yaşam ile ilgili türlü belirtileri neden, ilke ve erekler bakımından inceleme amacı taşıyan düşünce etkinliği.


10-)Bilgi, kavram, inanç ve kuramların çözümlenmesi ve eleştirilmesinde açıklık arayan düşünme yöntemi.


11-)Bir kimsenin kişisel davranış ve düşüncelerine kılavuzluk yapmaya yarayan toplu ve tutarlı görüş.


12-)Genel olarak mantık, ahlâk, estetik, fizikötesi ve bilgi kuramı gibi dallardan oluşan geniş bilim alanı.


13-)Liselerimizde okutulan vefelsefe düşünüşünün niteliği,felsefe sorunları, bilginin gelişmesi, ahlâk sorunları, sanat ilefelsefe arasındaki ilişkiler gibi konuları kapsayan ders.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Philosophy.
İngilizcesi İngilizce
Thought.

  • Her firsat bulduğu anda Felsefe yapmasi cok gicikca

Sizde içinde Felsefe kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Felsefe kelimesi anlamı 3 defa okunmuştur. [246072] Felsefe kelime anlamı, Felsefe nedir, Felsefe ne demek, Felsefe sözlük anlamı

Kelime Anlamını Paylaş