Friedrich Engels Kimdir ?

Friedrich Engels Biyografisi

Friedrich Engels Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Friedrich Engels : Friedrich Engels (1820)- (1895) yazar, düşünür
1820 yılında Prusya’nın Romanya eyaletine bağlı Barmen kentinde doğdu. Fabrikatör bir ailenin çocuğudur. Liseyi bitiremeden bir ticarethanede çalışmaya başladı. Aynı dönemde politik eğitimine devam etti.
İngiltere'de Manchester işçilerini yakından tanıdı. Buradan hareketle “İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu” adlı eserini yazdı. Marx'la birlikte, “Komünist Manifesto”yu yazdı.
Sosyalizmin teorik sorunları yanında işçilerin örgütlenmesiyle de yakından ilgilendi. 1895 yılında öldü.
ESERLERİ:
“Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni”
“Doğanın Diyalektiği”
“İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu”
HAKKINDA YAZILANLAR
1.Friedrich Engels
Biyografi
SSCB Marksizm-Leninizm Entitüsü Bilimler Akademisi Sorun Yayınları / Bilimsel İnceleme – Araştırma Dizisi
... Kitap üzerindeki çalışmalarımız sırasında sayısız ve çeşitli kaynaklar incelendi. Bunlar arasında, gerek yaşamlarında yayımlanmış, gerekse -bir bölümü tamamlanmış- el yazmalarını ve son derece zengin mektup miraslarını içeren, Marksizmin kurucularının tüm yapıtlarının tam baskısı, Rusça ikinci baskıdan aktarılmış Marx ve Engels'in yapıtları ve mektupları ana yeri alıyordu. Ayrıca adı geçen baskıda olmayan, önceden "Marx-Engels Arşivleri" adlı ciltlerde ve başka birkaç baskıda yayımlanmış yapıtlarına başvuruldu. Yazarlar, kitabın hazırlanmasında, Lenin'in, Engels ve yapıtları üzerindeki demeçlerinden de yararlandılar...
2.General Engels
E. A. Stephanova
Ceylan Yayıncılık / Biyografi – Anı Dizisi
Friedrich Engels, 28 Kasım 1820'de, Ren Prusyası'nda, Barmen'de bir tekstil fabrikatörünün oğlu olarak dünyaya geldi. Engels'in doğduğu yer, o dönemde sanayi bakımından Almanya'nın en gelişmiş bölgesiydi. Engels'in doğduğu Wuppertal'da gözlediği yoksulluk ve mutsuzluk sahneleri, onda, belleğinden asla silinmeyecek bir etki yaptı. İlk gazetecilik eseri olan Wuppertal Mektupları'nda (1839) Engels, fabrika işçilerinin ve Barmen ve Elberfeld zanaatkarlarının korkunç şartlarının coşkun bir tasvirini yapar. Engels tek bir demokratik Alman Devleti'nin kurulması için savaşırken, ülkenin birleşmesi sırasında Prusya'nın üstünlüğü ele geçirme girişmine karşı çıkar. Tarihsel sürecin "muhafazakarlık ve Prusya ruhu engeli"ni altedeceğine inanarak, Almanya'nın bu en gerici devletine amansız bir savaş açar. Engels, Marks'ın sağlığında, Marks'ın dehasına yol açmak, büyük dostuna Kapital'i yazarken yardım etmek için, insan yeteneklerine göre ne mümkünse hepsini yapmıştı; onun ölümünden sonra da, geri kalan günlerini, Marks'ın hastalık ve ölüm dolayısıyla yarıda kalan bilimsel araştırmalarını, yani Kapital'in baskısını tamamlamaya hasretmek için kendi bilimsel araştırmalarını tereddütsüzce erteledi. Her şeyden önce, Marks'ın hakkında, ölümünden kısa bir süre önce kızı Eleanor'a Engels'in "birşeyler yapması" gerektiğini söylemiş olduğu gibi, Kapital'in ikinci cildinin elyazmasını yayınlamak lazımdı. Daha sonra da Kapital'in üçüncü cildini ve nihayet dördüncü cildin (Artıdeğer Teorileri) elyazmalarının müsveddelerini gözden geçirmek gerekiyordu. Friedrich Engels, yeni bir çağın eşiğinde öldü. Emperyalizm ve proletarya devrimleri çağı. Tarih şimdi işçi sınıfının karşısına, Marks ve Engels'in eserlerinin doğrudan ve tam cevaplar veremediği bir takım yeni, karmaşık sorunlar çıkarıyordu. Marks ve Engels örneğine uygun olarak, teorilerini, proletaryanın sınıf mücadelesinin yeni koşullarına göre geliştirmek gerekiyordu.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Friedrich Engels Özgeçmişi

Friedrich Engels Hayatı

Sizde Friedrich Engels ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Friedrich Engels biyografisi 113 defa okunmuştur. [1924]