Hacı Murat Kimdir ?

Hacı Murat Biyografisi

Hacı Murat Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Hacı Murat : Hacı Murat - (04.04.1853) Hayatı ünlü yazarların romanlarından, yüzlerce rivayete kadar konu olmuş Kuzey Kafkasya kahramanı Hacı Murat 19.yy başlarında Dağıstan’ın Hunzah bölgesinde dünyaya geldi. Kafkas-Rus savaşlarında ismini duyurmuş Gitino-Magoma’nın oğludur.
Çoçuk yaşta Hunzah medresesinde eğitim aldı, hiçbir zaman bir hedefe iki defa ateş etmediği söylenen Hacı Murat, daha genç yaşlarda at binmesi ve nişancılığı ile ün yapmaya başladı.
Süt akrabalığı bulunan Avar Han ailesi ile İmam Hamzat Beg arasındaki kan davası, Murat’ın Hamzat Beg’i öldürmesi ve müridlerin Hunzah’ı terk etmesi ile sonuçlandı.
Takip eden dönem içerisinde Hunzah halkının barışçı tutumlarını suiistimal eden Ruslara karşı silahını eline alan Hacı Murat, Rus işbirlikçisi Avar Hanı Ahmet’in komplosuyla tutuklandı.
Halkın üzerindeki büyük etkisi göze alınarak, gizlice Rusya içlerine sürülmesine karar verildi.Ancak Temirhan Şura’ya götürülürken firar etmeyi başararak Gotsatl köyüne gitti ve burada bir süre kaldıktan sonra Gimri’ye İmam Şamil’in yanına gitmeye karar verdi.
Hamzat Beg olayından dolayı şüphe ile karşılandığı Gimri’de, kendini ispat etme fırsatı verilerek Tloh bölgesi Naibliğine getirildi. Hunzah’taki yandaşlarınında kendisine katılmasıyla kısa sürede büyük başarılar elde etti.
Kendisini ele geçirmek için 1841 Şubat’ında Tselmes’e saldıran Rus birliklerini Hunzah’a kadar püskürttü ve bir süre sonra General Bakünin komutasındaki bu birlikleri Hunzah’ı terk etmeye mecbur bıraktı.Bu şekilde Avar bölgesinin neredeyse tamamında hakimiyet sağlayarak İmam Şamil’in etki alanına kattı.
Temirhan Şura’dan Doğu Gürcistan’daki Babaratmiskaya’ya kadar Rus kuvvetleri üstüne sayısız baskın düzenledi ve bir süre sonra İmam Şamil’in en cesur ve en başarılı Naibi olarak anılmaya başlandı.
1851 yılının Temmuz ayında düzenlediği Boynakh baskını son askeri zaferi oldu.Aynı yıl içerisinde,üzerindeki sır perdesi hiçbir zaman aydınlanamayan bir olay gerçekleşti, Hacı Murat Vozdveezhenskoy kalesine giderek Ruslar’ın tarafına geçtiğini bildirdi.
Bu olay kimilerine göre İmam Şamil ile beraber yaptıkları bir planın kimilerine göre ise Şamil ile aralarının bozulmasının bir sonucu idi.
Ancak Hacı Murat adına yakışır bir şekilde, 4 Nisan 1853 günü Vozdveezhhensky kalesi yakınlarında, çok sayıda Rus askerleriyle tek başına girdiği bir çarpışmada şehid oldu.
HAKKINDA YAZILANLAR
HACI MURAT
Yazan: L. N. Tolstoy
Rusçadan çeviren: Zeki Baştımar
Yaba Sahaf Cep Kitapları:
1. Basım: 2011
ISBN: 978-975-386-129-8
Sayfa: 216
Ebat: 12x17
«Hacı Murat» uydurma bir hikâye değildir, yaşanmış bir gerçektir, büyük bir sanatçının kalemiyle romanlaştırılmış bir gerçek. Eser Dağıstan ve Çeçeneli dağlıların yirmi beş yıl (1834-1859) süren kurtuluş savaşlarının acıklı bir olayını canlandırıyor. Yazarın bu olayı kendi gözleriyle görmesi, yaşaması, hele bu yazarın Tolstoy gibi büyük çapta bir sanatçı olması esere ayrı bir özellik veriyor.
Kafkas dağlılarının efsaneleşmiş önderi Şeyh Şamil bu eserin kahramanlarından biridir. Batının «Dağ kartalı» dediği bu halk adamı kudretli bir kumandan olduğu kadar mükemmel de bir devlet adamıydı, yokluktan varlık yaratmasını bilen gerçek bir önderdi. (Z.Baştımar)

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Hacı Murat Özgeçmişi

Hacı Murat Hayatı

Sizde Hacı Murat ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Hacı Murat biyografisi 132 defa okunmuştur. [3554]