Hadım Sinan Paşa Kimdir ?

Hadım Sinan Paşa Biyografisi

Hadım Sinan Paşa Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Hadım Sinan Paşa : Hadım Sinan Paşa . sadrazam
Osmanlı Devlet Adamı
Doğu Bosna’da Boroviniç isminde asil bir aileye mensuptur. Enderun’da yetişti. Sarayda çeşitli görevlerde bulundu. Bosna Sancakbeyliği ile dış hizmete çıktı (1514). Yavuz Sultan Selim’in İran üzerine hareketi sırasında Maltepe mevkiinde (Nisan 1514) Mustafa Paşa yerine Anadolu Beylerbeyi oldu. Çaldıran Savaşı'nda Osmanlı ordularının sağ kanadına komuta etti. Savaş sırasında Şah İsmail’in komutanlarından Ustaclu Mehmed Han'ın saldırısını başarıyla karşıladıktan sonra karşı taarruza geçip, Safevî ordusunu arkadan çevirerek zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı. Savaş sonunda, şehid olan Hasan Paşa'nın yerine Rumeli Beylerbeyi oldu (Eylül 1514).
Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı dönüşünde daha önceki isyan teşebbüsleri sebebiyle suçlu bulduğu Veziriâzam Dukakinoğlu Ahmed Paşa'yı Amasya’da idam ettirdi ise de boşalan göreve kimseyi getirmedi. 1515 ilkbaharında Sinan Paşa'yı Dulkadiroğlu Alâüddevle üzerine gönderdi. Hadım Sinan Paşa, Alâüddevle’yi mağlub ettikten sonra başını keserek Yavuz Sultan Selim’e gönderdi ve bu başarısından dolayı boş bulunan vezîriazamlık makamı kendisine verildi. Bu vazîfede üç ay kalan Sinan Paşanın yerine beşinci defâ olmak üzere Hersekzade Ahmed Paşa getirildi. Ancak Hadım Sinan Paşa'nın azledilmesi herhangi bir hata sebebiyle olmadığından kendisine karşı padişahın teveccühü devam ediyordu. Nitekim çok geçmeden Diyarbekir taraflarında İranlıların bâzı hareketlerinden dolayı padişah, Hersekzade'yi azlederek hapsettirdikten sonra yerine tekrar Sinan Paşa'yı getirdi (1516). Hadım Sinan Paşa, Mısır Seferi'ne hazırlanan ordunun seraskeri olarak Diyarbekir’e gönderildi. Daha sonra Elbistan Ovası'nda Sultan Selim’in kuvvetlerine katıldı. Mercidabık Savaşı'nın kazanılmasında büyük kahramanlıklar gösterdi (1516). Kansu Gavri’nin yerine Mısır-Memluklu tahtına çıkan Tomanbay’ın mücadeleye devam etmesi üzerine Selim Han, onu dört bin kişilik kuvvetle Gazze üzerine gönderdi. Sinan Paşa, Gazze’yi kısa sürede fethetti. Daha sonra Ridaniye Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim, El-Mukattam Dağı'nı dolaşarak Mısır ordularının gerisine sarkarken, Sinan Paşa'yı ise kendi yerine Osmanlı merkez kuvvetlerinin başında bıraktı. Şiddetli saldırılarla geçen savaşı kaybetmek üzere olduğunu anlayan Tomanbay bütün kuvvetleri ile Selim Han'ı öldürmek için otağı hümâyuna saldırdı. Yavuz Sultan Selim düşmanı geriden çeviren kuvvetlerin başındaydı. Memlukler merkez kuvvetleri başındaki Sinan Paşa'yı pâdişâh zannederek bütün kuvvetleriyle bu hatta saldırdılar. Sinan Paşa göğüs göğüse yapılan bu çarpışmalar sonucu şehid düştü.
Savaşın kazanılmasından sonra Yavuz Sultan Selim, “Yusuf aleyhisselâmın tahtına nail oldum, fakat Sinân gibi sadık ve cesur serdarımdan ayrıldım!” sözleriyle elemini dile getirdi.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Hadım Sinan Paşa Özgeçmişi

Hadım Sinan Paşa Hayatı

Sizde Hadım Sinan Paşa ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Hadım Sinan Paşa biyografisi 35 defa okunmuştur. [5980]