Hafız-I Post Kimdir ?

Hafız-I Post Biyografisi

Hafız-I Post Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Hafız-I Post : bestekâr, hattât, şâir. 1630 senesinde doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Genç yaşta hâfız oldu. Hacca gitti. Dönüşte Tophâneli Mahmûd Efendiden hat derslerine devâm ederek, icâzet aldı. Kasımpaşalı Ömer Efendiden mûsiki öğrendi. Tanbûrî, hânende olarak geniş şöhret sâhibi oldu. Dîvân-ı Hümâyûnda kâtiplik yaptı. Kâğıt emini oldu. Aynı zamanda şâirdi. Bâzı tezkirelerde şiirlerine rastlanmaktadır. Itrî’den sonra en çok parça besteleyen mûsiki-şinas olarak tanınır.

1693 senesinde İstanbul’da vefât etti.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Hafız-I Post Özgeçmişi

Hafız-I Post Hayatı

Sizde Hafız-I Post ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Hafız-I Post biyografisi 40 defa okunmuştur. [612]