Hafız Osman Kimdir ?

Hafız Osman Biyografisi

Hafız Osman Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Hafız Osman : Hafız Osman . hattat
İsmi, Osman olup, 1642 (H. 1052) tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Haseki Camii müezzini Ali Efendidir.
Küçük yaşta Kur’an-ı Kerîm’i ezberlediğinden Hafız Osman adıyla anılmaya başlandı. Kur’an-ı Kerîm’e karşı hürmet ve edebi ile dikkati çekti. Sadrazam Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa tarafından himaye edildi. kabiliyet ve hevesi dikkate alınarak, hat ustalarından Derviş Ali Efendi’den ders alması temin edildi. O da ileri gelen talebelerinden Suyolcuzade Eyyûblü Mustafa Efendiye havale etti. Suyolcuzade’den “aklam-ı sitte” (altı yazı) adı verilen sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, tevkî ve rik’a yazı şekillerini öğrenip icazet aldı. Daha sonra meşhur hattat Nefeszade İsmail Efendi’ye talebe oldu. Ondan Şeyh Abdullah Efendi’nin yazı üslûbunun inceliklerini öğrendi ve Şeyh-i Sanî namıyla meşhur oldu. Kırk yaşına kadar Hamdullah Efendi’nin usûlünde yazılar yazdı. 1679 tarihinde sülüs ve nesihle kendi usûlünde eserler verdi. Zamanında hattan bahsedilen her yerde Hafız Osman akla geldi. Devrin padişahı Sultan İkinci Mustafa Han’a hat dersleri verdi. Hafız Osman Efendi yazı yazarken, padişah, hokkasını tutardı. Sultan Üçüncü Ahmed Han da Hafız Osman’ın hat dersi verdiği talebeleri arasındaydı.
Hafız Osman Efendi diğer taraftan, Sünbül Efendi dergahı büyüklerinden Seyyid Alaeddîn Efendinin sohbetlerinde yetişip, ilim ve feyzlere kavuştu. Çok mütevazî ve cömertti. Talebelerine büyük emek verir, onları yetiştirmeye çalışırdı. Vakitlerini ilim öğrenmek, öğretmek ve ibadetle geçirirdi. El alışkanlığı bozulmasın diye her gün hat yazmıştır. Kırk sene boyunca yirmi beş Mıshaf-ı şerîf, çok sayıda En’am-ı şerîf, Delail-i Hayrat yazdı. Resûlullah Efendimiz’i rüyada görüp, aldığı emir üzerine levha şeklinde ilk defa hilye-i seadeti yazdı. Eserlerini yeğeni Hafız Mustafa Çelebi ve Ahdeb Hasan Çelebi süslemiştir. Hafız Osman hattı ile yazılan mushaf-ı şerîfler tab’ edilerek bütün dünyaya yayılmıştır.
Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi, Anbarîzade Ali Efendi, Hasan Üsküdarî, Bursalı Mehmed, İbrahim, Derviş Mehmed, Kevkek ve Yûsuf-i Rûmî yetiştirdiği talebelerin en meşhurlarıdır.
1698 (H. 1110) tarihinde İstanbul’da vefat etti. Müdavimi olduğu Kocamustafapaşa’daki Sünbül Efendi Dergahı bahçesine defnedildi.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Hafız Osman Özgeçmişi

Hafız Osman Hayatı

Sizde Hafız Osman ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Hafız Osman biyografisi 75 defa okunmuştur. [5982]