Halil Halid Bey (Çerkesşeyhizade) Kimdir ?

Halil Halid Bey (Çerkesşeyhizade) Biyografisi

Halil Halid Bey (Çerkesşeyhizade) Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Halil Halid Bey (Çerkesşeyhizade) : yazar, araştırmacı. Ankara’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. İngiltere’ye gitti. Cambridge Üniversitesinde dört sene Türkçe öğretmenliği yaptı(1902-1906). Bir ara Cezâyir’de bulundu. Bu seyâhat ile ilgili hâtıralarını Kâhire’de yayımladı. Hayâtı hakkında fazla bilgi bulunmayıp, bu hususta hâtıraları kaynak teşkil etmektedir. Bâzı gazetelerde yazdığı makalelerde Türkiye’nin siyâsî, ekonomik ve sosyal durumunu dile getirmiş ve 1934 yılında İstanbul’da ölmüştür.

Eserleri:

Bir Türk’ün Günlük Hâtıraları, İngiltere’de Türk Düşmanlığı Üzerine Bir Araştırma,Cezâyir Hâtırâtından, Hilâl ve Salîb Münâzarası, İslâm ile Nasrâniyyetin Münâsebât-ı Asliyesi, Rodos Fethinde Sultan Süleymân’ın Tedâbir-i Siyâsiyesi, Türkler ve İngilizlerin İlk Teması, Fusûl u Mütenevvia, Şehzâde Cem Vak’asında Mes’ele-i Hâmiyet, Bâzı Berlin Makâlâtı, İngiliz İşçisi ve Doğu, Türk Hâkimiyeti ve İngiliz Cihângîrliği, İntişâr-i İslâm Târihi’dir.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Halil Halid Bey (Çerkesşeyhizade) Özgeçmişi

Halil Halid Bey (Çerkesşeyhizade) Hayatı

Sizde Halil Halid Bey (Çerkesşeyhizade) ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Halil Halid Bey (Çerkesşeyhizade) biyografisi 42 defa okunmuştur. [629]