Hançer Nedir

Hançer Nedir ? Hançer Ne demek ?

1-)Alm. Kurzer, Gebogener Dolch; Handschar (m), Fr. Poignard (m), court et courbé, İng. Short, curved dagger, khanjar. Ucu eğri ve sivri, yanları keskin, silah olarak kullanılabilen kamadan küçük bıçak. Hançerler şekil olarak düz veya tırtıllı olurlar. Bulunan ilk hançer boyutlu bıçaklar, çok eski çağlara aittir. Bu hançerlerde kabz, sap gibi ayrıntılar kullanılmakla birlikte, yekpare olarak yapılmışlardı. Eski tarihlerde yapılmış bu tip hançerlere çakmaktaşı, bronz ve demir olanları misal verilebilir. Çakmaktaşı ve bronzdan yapılmış hançerler, ince, iki yüzü keskin, demir hançerler ise bunlardan daha geniş ve sağlamdır.

Daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde değişik hançer tipleri ortaya çıktı. Osmanlı Devleti zamanında kullanılan hançerler genellikle demirden, bu tip hançerlere uygun şekilde imal edilirlerdi. Tanzimat dönemine kadar hançer, hemen ekseri erkeğin taşıdığı, mertlik, cengaverlik timsali bir nesne olarak görülürdü. Hançerin Osmanlılarda itibar görmesi, kabza ve kınların süslemesinin kuyumculuğun bir dalı haline gelerek, bu dalda en güzel örneklerin verilmesine sebeb oldu. Yakut, elmas, pırlanta, zümrüt gibi kıymetli taşlarla süslenmiş hançerler, padişahlara verilen hediyelerin belli başlılarından olmuştur. Topkapı Sarayı Müzesinde Osmanlı döneminden kalma kıymet biçilmez hançerler vardır. Yavuz Sultan Selim Hanın sapı neceften yapılmış hançeri bunların en ünlüsüdür.

Yirminci yüzyılın başlarında hançerler önemlerini kaybetti ise de Birinci Dünya Savaşında elde edilen tecrübeler bunların hala yakın mücadele için kullanışlı ve geçerli silah olduklarını ortaya koymuştur. İkinci Dünya Savaşında ise, zamanın en modern ordusu olan ABD askerlerinin tamamına hançer dağıtılmıştır. Günümüzde de hemen hemen bütün ordularda hançer (kasatura) kullanılmaktadır. Bu silahlar kasatura, kama gibi özel isimler almakta, ancak ölçü ve biçim olarak yine hançer sınıfına girmektedir.

Hançerler genellikle iki yüzlü olmakla beraber, ince üçgen prizma şeklinde yapılanları da vardır. Bazı hançerlerin bir ağzı keskin diğer ağzı kör olabilir. Uzunlukları 10-15 cm arasında değişir. Bu boyutları aşan bıçaklar değişik isimler alırlar. Hançerler asıl olarak düzdürler. Fransız, Alman, Malezyalılara mahsus hançerler ile Çinlilerin Kore Savaşında kullandığı gibi; kavisli, tırtıllı olanları da vardır.


2-)Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir tür bıçak.


3-)Namlusu çift ağızlı ve uca doğru meyilli, üzerinde oluklar bulunabilen, balçak ihtiva eden veya kabzası elde tutma kolaylığı sağlayacak biçimde girintiye sahip, sivri uçlu ateşsiz silah.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Dagger.
İngilizcesi İngilizce
Short curved dagger.
İngilizcesi İngilizce
Khanjar.
İngilizcesi İngilizce
Poniard.

  • Bir yıl sonra İsrail devletinin işgal toprakları üzerinde kurulmasıyla Filistin sorunu dünya ve insanlık vicdanına bir Hançer gibi saplandı.
  • Rendell, Amerikan Polisiye Yazarları Birliği’nin verdiği"Edgar"ödülleriyle İngiliz Polisiye Yazarları Birliği’nin verdiği"Altın Hançer"ödüllerini değişik tarihlerde birden fazla kazanmıştır.

Sizde içinde Hançer kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Hançer kelimesi anlamı 238 defa okunmuştur. [237703] Hançer kelime anlamı, Hançer nedir, Hançer ne demek, Hançer sözlük anlamı

Paylaş