Haslet Nedir ? Ne Demek ?

Haslet Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Sakatat


2-)Şu dört haslet kimde varsa o hâlis münâfıktır. Bunlardan bir tânesi kendisinde bulunan kimse, onu terk etmedikçe, kendisinde münâfıklıktan bir haslet bulunur. Birincisi emânete hıyânet etmek, ikincisi konuşunca yalan söylemek, üçüncüsü sözünde durmamak, dördüncüsü başkalarına devâmlı kötülük yapmak. (Hadîs-i şerîf-Tebyîn)

Kimde şu dört haslet bulunursa, bu hasletler o kimseyi yüksek derecelere kavuşturur. Hem Allah katında, hem de insanlar yanında kıymeti çok olur. Birincisi hilm (yumuşaklık), ikincisi ilim, üçüncüsü cömertlik, dördüncüsü güzel ahlâk sâhibi olmak. (Cüneyd-i Bağdâdî)

Türkleri maddeten yıkmak ve ezmek mümkün değildir. Çünkü Türkler, müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukâvemetli (dayanıklı) insanlardır. Kuvvetli îmân sâhibidirler. Çok çalışkan ve zekîdirler. Bu hasletleri; dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ göstermelerinden, devlet adamlarına itâat duygularından gelmektedir. Türkleri parçalamanın ve yenmenin tek yolu; evvelâ itâat duygusunu kırmak ve mânevî bağlarını parçalamak, dînî metânetlerini (sağlamlığını) zaafa uğratmak (zayıflatmak)tır. Bunun da en kısa yolu, millî geleneklerine ve mânevî duygularına uymayan hâricî (yabancı) fikirler ve hareketlere alıştırmaktır... (Patrik Gregoryus-Rus sefîri İgnatiyef'in hâtıralarından)


3-)İnsanın yaradılışından gelen özellik, huy.


4-)insanın yaratılışındaki huyu, tabiatı, mizacı


5-)İnsanın yaradılışındaki huyu, doğası.


6-)Huy. Ahlak. Yaradılıştan olan tabiat.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Heart and liver and other edible viscera especially of hogs; usually chopped and formed into a loaf and braised.
İngilizcesi İngilizce
The edible viscera, as the heart, liver, etc., of a beast, esp.
İngilizcesi İngilizce
Of a hog.
İngilizcesi İngilizce
Trait.
İngilizcesi İngilizce
Characteristic.

Sizde içinde Haslet kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Kelime Anlamını Paylaş