Hayır Nedir

Hayır Nedir ? Hayır Ne demek ?

1-)HAYIRDilimize Arapça'dan geçmiş olan bu kelimenin aslı "hayr" olup; herkesin beğendiği, rağbet ettiği şeyler, şeref, meşru iş, faydalı ve sevabı gerektiren amel, iyilik, ibadet ve mal gibi anlamlara gelir. Zıt anlamı ise şerdir.

Aynı kelimeden türemiş olan "hayrat"; beğenilen ve öğülen hasletler, sevap kazanmak için Allah rızası yolunda yapılan iyiliklere denir. Başkalarına maddi ve manevi yönden yararlı olan kimselere de, hayır sahibi anlamına gelen "ehl-i hayr" denir.

Hayır iki türlüdür. Birincisi "mutlak hayır" olup, herkes tarafından daima beğenilen, sevilen ve herkese göre iyi olandır. Adalet, yardımlaşma, cömertlik ve doğruluk gibi... Allah'ın bizler için hayır gördüğü her şey.

"Kim zerre kadar hayır yaparsa onun karşılığını görecektir. Ve her kim zerre kadar şer (kötülük) işlerse onu görecektir" (ez-Zilzal, 99/7,8).

"Ne hayır yaparlarsa ondan mahrum bırakılacak değildirler. Ve Allah takva sahiplerini bilir" (Âlu İmran. 3/115).

"Herkesin yüzünü döndürdüğü bir yönü vardır. Öyleyse siz de hayırlı işlere koşun. Birbirinizle yarışın. Nerede bulunursanız bulunun, Allah hepinizi getirir. Şüphesiz ki Allah herşeye kadirdir" (el-Bakara, 2/148).

Cenab-ı Allah'ın kullarının yapmış olduğu hiçbir hayrı boşa çıkarmayacağını açıkladığı bu ayetlerde geçen "hayr''dan maksat, iyilik, cömertlik, ibadet ve tüm salih amellerdir. Rabbimizin hoşnut olduğu bu filler ve özellikler, kullar tarafından da rağbet edilen ve benimsenen hasletler olmaları hasebiyle mutlak manada hayırdırlar.

İkinci tür hayır, "Mukayyed hayır"dır. Yani kişiden kişiye değişen birine göre hayır, bir başkasına göre şer ve kötülük sayılan şeyler... Kötü yolda harcanan çok mal gibi.

Arapça'da "hayr" kelimesi, sadece iyiliği ifade etmez, mal ve servet için de kullanılır. Mesela, Bakara suresi 180. ayette geçen "hayr", mal ve servet için kullanılır. Hayır kelimesinin nerede iyilik için, nerede mal ve servet için kullanıldığı ancak, kelimenin ayetin akışı içinde yer aldığı mevkiden anlaşılır. Aynı şekilde "Şüphesiz ki insan, Rabbine karşr pek nankördür. Buna kendisi de şahittir. Ve o, hayr sevgisine aşırı derecede düşkündür" (el-Âdiyat, 100/6-8) ayetinde geçen "hayr" kelimesi iyilik anlamında değildir. Çünkü 6. ayette, insanın Rabbine karşı nankörlüğünden sözedilmektedir.

İçindeki "hayr" kelimesinin, mal ve servet anlamına geldiği ayetlerden bazıları:

"Birinize ölüm geldiği zaman, eğer hayır (mal) bırakacaksa; anaya, babaya ve yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur" (el-Bakara, 2/180).

"Verdiğiniz her hayır kendi faydanızadır. Yalnız Allah rızasını kazanmak için infak ederseniz... İnfak ettiğiniz her hayır size eksiksiz verilir. Zerre kadar haksızlığa da uğratılmazsınız" (el-Bakara, 2/272).

"Hayırdan ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir" (el-Bakara, 2/273).

Hz. Ali (r.a), bir kölesinin yanına girdiğinde, kölesi "Vasiyet etmeyeyim mi?" diye sorar. Hz. Ali; "Hayır. Çünkü Allah "eğer hayr (çok mal) terkederse" diyor. Halbuki senin fazla malın yoktur" diye cevap verir (Rağıb el-Isfahani, Müfredat, HYR maddesi).

Âyetlerde kullanılan "hayr", her zaman hayır değildir. Ancak Allah rızası gözetilerek kullanılırsa hayır sayılır. Mal ve servet ne kadar çok olursa olsun, Rabb'ın rızası olmayan yerlere harcanırsa hayr yerine şer olur. O halde ister mal ister çocuk ister dünya nimetleri olsun, Allah'tan daima hayırlı olanı istenmelidir. Yüce Rabbimiz buna işaretle, şöyle buyurmaktadır:

"İhtimal ki hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinizedir ve ihtimal ki sevdiğiniz bir şey kötülüğünüzedir" (el-Bakara, 2/216).

"Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir" (en-Nisa, 4/19).

Rasulullah (s.a.s): "Kişinin kendinden sonra bıraktığı şeylerin en hayırlısı üç tanedir: Kendisine dua edecek salih evlat, kendisine sevabı ulaşacak olan sadaka-i cariye ve kendisinden sonra onunla amel edilecek ilim" diye buyurur (İbn Mace, Mukaddime 20).

O halde, Müslüman, hem kendisi için hem de tüm insanlık için hayrı istemek, hayra teşvik etmek ve kötülüklerden uzaklaşıp başkalarını da uzaklaştıramaya çalışmak durumundadır. Çünkü Hak Teala:

"Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, ma'rufu emreden, münkerden alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz" (Âlu İmran, 3/110) buyurur.

İslam ıstılahında "Maruf"; her türlü hayrı, "Münker"de her türlü kötülüğü ifade eder.

Halid ERBOĞA


2-)İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım.


3-)İyi, hayırlı, yararlı, faydalı.


4-)"Yok, öyle değil, olmaz" anlamlarında onamama, inkar bildiren bir söz.


5-)Olumsuz cümlelerde anlamı pekiştiren bir söz
Örnek:Hayır, zaferimiz bir masal olmayacak. F. R. Atay


6-)Bk. iyi


7-). İyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım. 2. Hayırlı, faydalı, iyi.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Nope.
İngilizcesi İngilizce
Good.
İngilizcesi İngilizce
Charity.
İngilizcesi İngilizce
Agape.
İngilizcesi İngilizce
Auspiciousness.
İngilizcesi İngilizce
Benefaction.
İngilizcesi İngilizce
Beneficence.
İngilizcesi İngilizce
Weal.
İngilizcesi İngilizce
Philantropy.
İngilizcesi İngilizce
Gift to charity.

  • Referandumda İskoçlara, cevabın"Evet"ya da"Hayır"olacağı bağımsızlığa ilişkin bir soru yöneltilmesi ve referanduma katılma yaşının 16 yaş ve üzeri olması bekleniyor.
  • Oy verme yaşının 18'den 16'ya düşürülmesi teklifi, senatoda 2 Hayır ve 1 çekimser oya karşın 131 evet ile kabul edildi.

Sizde içinde Hayır kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Hayır kelimesi anlamı 1605 defa okunmuştur. [243344] Hayır kelime anlamı, Hayır nedir, Hayır ne demek, Hayır sözlük anlamı

Paylaş