Haydar Efendi Kimdir ?

Haydar Efendi Biyografisi

Haydar Efendi Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Haydar Efendi : Haydar Efendi (29.08.1240)- (1885) İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
15 Cemaziyelahir 1287-29 Cemaziyelahir 1288
15 Eylül 1870-15 Eylül 1871
Emanet müddeti: 1 yıl
Hicri 1241 yılında İstanbul’da doğmuş, Sıbyan Mektebi’nde ilk tahsilini yaptıktan sonra Mekteb-i Maarif-i Adliye’de Arapça ve Farsça tahsil ederek diploma almış, Tercüme Odası’nda Fransızca, umumi tarih ve aritmetik okumuştur.
1844 tarihinde Divan-ı Hümayun Kalemi’ne giren ve Mühimme Odası ile Tercüme Odası’nda görev yapan Haydar Efendi 1851’de Serkatiplik göreviyle Romanya’ya tayin olunmuş, daha sonra Tahran Sefareti’ne müsteşar olmuştur.
Paris’te ve Petersburg’da maslahatgüzarlık yapan Haydar Efendi 6 yıl Viyana Sefareti’nde görev yaptıktan sonra Şehremaneti’ne getirilmiştir. Bu vazifeden sonra Ankara Valiliği, çeşitli sefaret görevleri, Tanzimat Meclis Azalığı, Hariciye Müsteşarlığı yapan Haydar Efendi Telgraf ve Posta Nezareti’nde iken azledilmiştir.
1885 yılında vefat eden Haydar Efendi Haydarpaşa’daki kabristana defnedilmiştir.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Haydar Efendi Özgeçmişi

Haydar Efendi Hayatı

Sizde Haydar Efendi ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Haydar Efendi biyografisi 69 defa okunmuştur. [3003]