Hayret Nedir ? Ne Demek ?

Hayret Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Sûfî yâni tasavvuf yolunda bulunan bir kimse, başlangıçta kendi makâmından bahseder, hâli ile ilgili şeyleri anlatır. Fakat kalb gözü açılınca, hayrette kalarak sükût eder, susar. (Ebû Abdullah Nebâcî)

Şükrün sonu hayrettir. Çünkü şükür de Allahü teâlânın şükredilmesi icâbeden bir nîmetidir. Bu ise, sonsuza kadar, böyle gider. (Yahyâ bin Muâz)

Geldi hûrîler bölük bölük buğur

Yüzleri nûrundan evim doldu nur

Hem havâ üzre döşendi bir döşek

Adı sündüs döşeyen anı melek

Çün göründü bana bu işler ayân

Hayret içre kalmış idim ben hemân

(Süleymân Çelebi)


2-)Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma
Örnek:... hayret ve teessüründen masanın yanındaki sandalyeye yığılmıştı. Ö. Seyfettin


3-)Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz.


4-)şaşma, şaşırma, şaşakalmış, ne yapacağını bilmeme


5-)Şaşkınlık, şaşma.


6-)Hiçbir cihete teveccüh edemeyip kalmak. Şaşkınlık. Ne yapacağını bilememek.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Wow!, my!, indeed; what indeed!, surprise; what a surprise!, gracious goodness!, gracious me!, hi!, hat; my hat!.
İngilizcesi İngilizce
Astonishment.
İngilizcesi İngilizce
Wonder.
İngilizcesi İngilizce
Amazement.
İngilizcesi İngilizce
Bewilderment.
İngilizcesi İngilizce
Wonderment.
İngilizcesi İngilizce
Consternation.
İngilizcesi İngilizce
Gape.
İngilizcesi İngilizce
Maze.
İngilizcesi İngilizce
Nonplus.
İngilizcesi İngilizce
Surprise.
İngilizcesi İngilizce
Gosh.
İngilizcesi İngilizce
Wow!.
İngilizcesi İngilizce
How surprising.
İngilizcesi İngilizce
Suprise.
İngilizcesi İngilizce
How amazing.
İngilizcesi İngilizce
Puzzle.
İngilizcesi İngilizce
Puzzlement.
İngilizcesi İngilizce
Quandary.

Sizde içinde Hayret kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Hayret kelimesi anlamı 24 defa okunmuştur. [246296] Hayret kelime anlamı, Hayret nedir, Hayret ne demek, Hayret sözlük anlamı

Kelime Anlamını Paylaş