Holding

Holding Nedir ? Holding Ne demek ?

1-)Alm. Holdinggesellschaft (f), Fr. holding (m), İng. Holding company. Genel kurullarında çoğunluğu sağladığı aynı özellikleri çeşitli şirketler arasında menfaat birliği kuran mali şirket. Holdinglere müsade eden ilk mevzuat 1888-1889 yıllarında Amerika’nın New Jersey eyaletinde hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Holding, hukuki niteliği bulunan bir şirket olmayıp, tröst (tekelleşme) kurma amacıyle gerçekleştirilen şirketler topluluğunu ifade eden bir terimdir. Holdinge özelliklerini veren, hukuki bakımdan şirketin tabi olduğu kuruluş şekli değil, ekonomik yönden kendisine mevzu olarak aldığı faaliyet sahası ve çalışmalarında gösterdiği değişikliktir.

Holdinglerin gayesi; başka şirketlerin sermayelerine katılmak, onlara ortak olmak yolu ile kendi sermayelerine kar sağlamaktır. Holdingin ortaya çıkması için bir şirketin diğer şirketlere iştiraki yeterli olmayıp, bu iştirakin, sermayesine katılan şirketin yönetiminde söz sahibi olması gerekir. Bir şirket grubu içinde söz sahibi olan şirkete “ana şirket”, “ana ortaklık”; sermaye yatırılan şirketlere de “tabi şirket”, “yavru şirket” denir. Türk hukuk sisteminde holdingleri düzenleyici hükümler getirilmemiştir. Sadece Türk Ticaret Kanunu’nun 46. maddesinde holding; gayesi başka işletmelere iştirakten ibaret olarak ele alınır.

Holdingin faydaları: 1) Holdingler yavru şirketlerin çeşitli problemlerini tek bir merkezden ele almak ve çözümlemek imkanına sahiptir. 2) Holdingler, yabancı ülkelere yaptıkları yatırımlarla, ait oldukları ülkenin ekonomisine yardım ederler ve sermaye yatırımlarının güvenliğini sağlarlar. 3) Holdingler küçük tasarruf ve sermayelerin birleşmesini temin ile sermaye şirketlerine halkın katılmasını mümkün kılarak sosyal bir hizmet görürler. 4) Güçlenen öz kaynaklarını yeni yatırımlara yöneltmek suretiyle ekonomik kalkınmaya destek olurlar.

Holdingin mahzurları: 1) Holding şirket mekanizması, az bir sermaye ile büyük varlıklara tasarruf edilebilen şirketler üzerinde kontrol kurma imkanı vermektedir. 2) Holdingler yaptığı harcamaları yavru şirketlere yüksek bedelle intikal ettirebilirler. 3) Holding mekanizması, topluluk içinde karşılıklı iştiraklere girişilmek suretiyle sermaye şişirilmesine imkan vermektedir. 4) Şirketin idari yönetimi, teknik gelişmelere uymaması halinde, diğer şirketlerin durumu kötüleşebilir. 5) Yavru işletmeler yeteri kadar amortisman ayırmamaya, aşırı kar dağıtmamaya ve lüzumlu karşılıklar ayırmamaya zorlanabilir.

Holding şirketleri faydalıdır veya zararlıdır şeklinde sonuca varabilmek için faaliyetlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

Holding çeşitleri: Holding şirketi diğer şirketin pay senetlerini satın aldığı takdirde “Saf Holding Şirketi”; bir işletmeyi kendi sorumluluğu altında işlettiği halde diğer şirketlerin pay senetlerine sahip ise “Ana Holding Şirketi” adını alır. Sadece şirketlere sermaye vererek yatırım yapan, fakat sermaye verdiği şirketin işlerine ve yönetimine karışmayan holdinglere “Saf Holding”, “Yatırımcı Holding” denir. Bir veya muhtelif branşlardaki şirketlerin yönetimine karışabilecek miktarda pay senedine sahib olan holdinge “Ufki Holding Şirketi” adı verilir. Sermaye yatırdıkları şirketin yönetimini ele alan holdinge “İşletmeci Holding” denir.


2-)(Holding) 1. Aynı sermaye grubuna bağlı, değişik
alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin tek çatı altında toplan­ması ve
yönetiminin merkezileştirilmesi ile oluşan ana şirket.

2.
Kapitalist sistemde büyük tekelci imparatorluklann oluştu­rulması İçin
başvurulan örgütlenme biçimlerinden biri olan ve biçimsel olarak
bağımsızlıklarını koruyan birçok firma üzerin­de hukuki ve mali denetimi
merkezileştirmeye İmkan veren İştirak şirketi.


3-)Ana ortaklık.


4-)İktisadi gücün belli ellerde toplanması amacıyla hukuksal kişilik sahibi ve bağımsız olan şirketlerin hisselerini elde ederek bunları kontrol altına alan, bu şirketlerdeki yönetim kurulu üyeleri veya bu üyelerin seçilmelerini etkileyen kuruluş.


5-)Tutma


6-)Kira ile tutulmuş arazi


7-)Spot engelleme


8-)Mal, mülk ve tahvil gibi eldeki değerler, edinç


9-)Tutan, elinde bulunduran


10-)Tutma, toprak kiralama, arsa, hisse, mal, stok, alacak, karar


11-)meşgul etme


12-)i. 1. tutma. 2. (birinin/bir kuruluşun sahip olduğu) hisseler/emlak/mülk/mallar. 3. kira ile tutulmuş arazi.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Holding company.
İngilizcesi İngilizce
The act or state of sustaining, grasping, or retaining.
İngilizcesi İngilizce
Tenure; a farm or other estate held of another.
İngilizcesi İngilizce
That which holds, binds, or influences.
İngilizcesi İngilizce
Grabbing and holding onto an opponent or the opponent's stick; incurs a minor penalty.
İngilizcesi İngilizce
Using your hands on an opponent or the opponent' equipment to impede your opponent's progress.
İngilizcesi İngilizce
When a parachute is flying directly into the ambient wind, it is said holding See running and crabbing.
İngilizcesi İngilizce
When you use your hands to grab your opponent or his or her stick A minor penalty.
İngilizcesi İngilizce
Using the hands or arms to impede an opponent's movements A personal foul, and the penalty is a direct free kick.
İngilizcesi İngilizce
Judge's decision in a case - the legally operative part of a decision.
İngilizcesi İngilizce
The ruling contained in a judicial opinion upon which the result depends.
İngilizcesi İngilizce
Land and buildings held by a freehold or leasehold occupier.
İngilizcesi İngilizce
All the shares , contracts , or face amount you own of an investment.
İngilizcesi İngilizce
The designated area to which the Extra Performers report and stay while waiting to go on set.
İngilizcesi İngilizce
An Aircraft flying a 'racetrack' pattern based on a defined constraint point.
İngilizcesi İngilizce
Keeping another player from advancing by literally holding him back with one's hand Usually illegal.
İngilizcesi İngilizce
Using hands or stick to hold an opponent It is illegal and calls for a penalty.
İngilizcesi İngilizce
The portion of the thermal cycle during which the temperature of the object is maintained constant.
İngilizcesi İngilizce
Maintaining full draw whilst aiming.
İngilizcesi İngilizce
Minor penalty called when a player uses his or her hands to hold an opponent or their stick.
İngilizcesi İngilizce
Conglomeration.
İngilizcesi İngilizce
Conglomerate.
İngilizcesi İngilizce
The burden or chorus of a song.
İngilizcesi İngilizce
Designed for retention; 'a holding pen'; 'a retaining wall'.
İngilizcesi İngilizce
Community company.
İngilizcesi İngilizce
Consolidated company / corporation.
İngilizcesi İngilizce
Holding.
İngilizcesi İngilizce
Overhead s company.

  • Eşref'in Su İşleri ve Enerji Bakanılığı yaptığı 2010 yılında mobil enerji üretimini gerçekleştirmek üzere ülkeye giden Karadeniz Holding bünyesindeki Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.

Sizde içinde Holding kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Holding kelimesi anlamı 70 defa okunmuştur. [237837] Holding kelime anlamı, Holding nedir, Holding ne demek, Holding sözlük anlamı

Paylaş