Hukuk Terimleri

Aradığınız Kelime

Züyuf kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Züyuf

Zayiflamiş, Zayiflatilmiş. Ayari Bozulmuş, Satin Alma Gücü Kaybettirilmiş Para. Züyûf Akçe; Altin Ayari Bozuk Para. Kalp Hale Getirilmiş Para. Eskiden Madenî Alaşimlardan Yapilan Paralarin Bizzat Kendisi (Reel Olarak) Para Idi. Işte Bunlarin Altin Ve Gümüş Ayarlarinda Değişiklik Yapilmasi, Düşürülmesi Durumlarinda Satin Alma Gücü Azalmakta, Kalp Hale Gelmekte Idi. Şimdiki Paralarin Değerleri Nominal Ve Itibâridir.

Zürriyetsiz kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zürriyetsiz

Zürriyeti Olmayan. Bir Hakaret Ifadesi Olarak Kimden Ve Nereden Geldiği Belli Olmayan, Çoluğu Çocuğu Bulunmayan, Nesli Kesilmiş Güdük Kimse Demektir.

Zürriyet kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zürriyet

Soy Sop, Nesil. Insan Oğlunun Geldiği Kök. Hepimiz Hz. Adem'in Zürriyetindeniz (Kur'ân 19/58).
 • Döl, soy sop, sulp.
 • Çocuk.
 • Bk. yavru
 • Soy; bir soydan gelenler.
 • İngilizcesi :Offspring.
 • İngilizcesi :Descendants.
 • İngilizcesi :Progeny.
 • İngilizcesi :Descendance.
 • İngilizcesi :Descent.
 • İngilizcesi :Family.
 • İngilizcesi :Generation.
 • İngilizcesi :Posterity.
 • İngilizcesi :Seed.

Zümre kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zümre

Grup, Topluluk, Birbirine Benzerlerin Oluşturduk(Ari Bir Sinif. Insanlarin Oluşturduklari Küçük Gruplar. Mirâsçiliktaki Herbir Kuşağa Girenler. Mk Md. 439, 448. Islâm Mirâs Hukukunda Zümre Sistemi Değil, Ferdiyetçi Sistem Hâkimdir. O Nedenle De Diğer Miras Sistemlerinden Ayrilir.
 • Geri zeklı, çok kaba ve aptal.
 • Topluluk, takım, grup, camia
  Örnek:Ben de kardeş sadakasıyla, ötekinin berikinin lütfuyla yaşayan tufeyliler zümresinden çıktım. R. N. Güntekin
 • Tür, cins.
 • (kalıtmrs?ta)kök(Stamm).
 • İngilizcesi :Class.
 • İngilizcesi :Party.
 • İngilizcesi :Body.
 • İngilizcesi :Group.
 • İngilizcesi :Class or category (of people.
 • İngilizcesi :Category.
 • İngilizcesi :Clan.
 • İngilizcesi :Coterie.
 • İngilizcesi :Subbranch.

Zühul Etmek kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zühul Etmek

Unutmak, Farkina Varmadan Yanlişlik Yapmak. Hatâ Etmek. Kasidli Olmadan Yapilan Yanilgi, Geçiş. Unutmak Ve Farkina Varmadan Yanlişlik Yapmak Şartiyla Yapilan Sigorta.

Zührevi Hastaliklar kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zührevi Hastaliklar

Grubuna Frengi, Belsoğukluğu, Aids Vb. Leri Girmektedir.

Zührevi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zührevi

Tenasül Organlarina, Üreme Organlarina Ait. Bu Organlarda Meydana Gelen Bulaşici Hastalik. Frengi Veya Belsoğukluğu Gibi Hastaliklar.

Zula Etmek kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zula Etmek

Çalmak Ve Aşirmak, Başkalarina Göstermeden Ortadan Kaybetmek.

Zula kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zula

Gayri Meşrû Yollarla Elde Edilen Hirsizlik Veya Kaçak Bir Mali Saklamak, Iç Etmek. Araçlarin Gizli Bölmelerine Saklamak.

Zuhur kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zuhur

Doğmak, Ortaya Çikmak. Çoğulu Zuhurât Dir. Tesâdüfen Ortaya Çikanlar Bir Kimsenin Dahli Ve Isteği Olmadan Kendiliğinden Ortaya Çikmaktir.

Zorlayici Sebebler kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zorlayici Sebebler

Mücbir Sebebler. Vis Major Veya Force Major De Denilen, Karşi Konulmasi Zor Güçler Birer Zorlayici Nedendir Ve Kişinin Hukukî Ve Cezâî Sorumluluğuna Etki Eder. Bk Md. 52, Tck 49.

Zorla Yürütme kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zorla Yürütme

Daha Yaygin Ifadesi Ile Cebrî Icrâ. Bir Kimsenin Kanunen Yapmak Zorunda Olup Da Yapmadiği Bir Işi, Yerine Getirmediği Gibi Borcu Kanun Zoru Ile Yaptirtmak Ve Ödettirmektir. Bir Kimseyi Tahliye Etmek Zorunda Olduğu Evden Zorla Ve Zabita Marifetiyle Çikarmak.

Zorba kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zorba

Kanun Tanimayan, Her Işini Kanuna Rağmen Yapan Mütegallibe Kimse. Işini Yasalara Göre Değil De Kendi Fizikî Gücüne Başvurarak Yapan.

Zoralim kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zoralim

Müsâdere Karşiliğidir. Kanuna Aykiri Olarak Elde Bulundurulan Bir Malin Ya Da Suç Âlet Ve Edevâtinin Zorla Alinmasi. Her Zoralim Bir Elkoymadir Ancak Her Elkoyma Bir Zoralim Değildir. Zoralim Bir Tür Yaptirimdir. Tck Md. 36, Pvsk Md. 3 Vs.

Zor Kullanma kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zor Kullanma

Genel Kamu Düzenini Ve Güvenini Teminle Ve Korumakla Görevli Kolluğun, Verdiği Emirlere Karşi Gelenlere Karşi Kuvvete Başvurmasi. Kanunî Işlerini Yaparken Sözlü Ya Da Yazili Emirlerini Yerine Getirmeyenlere Karşi Zor Ve Silah Kullanmasi Durumu. Pvsk Md. 2, 9, 16, 17 Vs. Gibi.

Zom kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zom

Çok Sarhoş, Zilzurna Sarhoş Kimse. Kendisini Tartamayacak Kadar Içme Hali.

Ziyade kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ziyade

Fazlalik, Artiş. Bir Ekonomik Kiymetteki Maddî Veya Mânevî Artişlardir. Bu Artiş Da Maldan Ayrilip Ayrilamamaya Göre Kisimlara Ayrilir. Meselâ Semereler, Yavrular Gerçek Artiştir. Altin Değerindeki Artiş Ise Mânevîdir.
 • Çok, daha çok, daha fazla
  Örnek:Tevkifhane müdürü de bizden ziyade onlarla ahbaplık etti. F. R. Atay
 • Çoğalma, artma.
 • (Mimarlık) Caminin anayapısı ile çevre duvarları arasında kalan üstü açık bölümlere verilen ad.
 • İngilizcesi :More.
 • İngilizcesi :Much.
 • İngilizcesi :Too much.
 • İngilizcesi :Excessive.
 • İngilizcesi :Surplus.
 • İngilizcesi :Left over.
 • İngilizcesi :Excess.

Ziya kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ziya

Kaybolma, Yok Olma. Bir Şeyin Elden Çikmasi. Bu Da Ya Isteyerek, Terk Etmek Suretiyledir Ya Da Istemeyerek Tabî Bir Âfet Sonucu Elden Çikmak Suretiyledir. Yitmek Veya Yitirmek.
 • Işık, aydınlık
  Örnek:Dışarıda batmış güneşin bıraktığı ziya artık fersizleşiyor. R. H. Karay
 • Bk. ışık
 • Işık, aydınlık.
 • İngilizcesi :Light.
 • İngilizcesi :Light ışık.
 • İngilizcesi :Aydınlık.

Zirai Sigorta kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zirai Sigorta

Tabiî Âfetlere Karşi Tarim Ürünleri Ve Hayvanlari Güvence Altina Alan Sigorta. Meselâ, Yangin, Sel, Kuraklik, Hastalik Ve Haşere Gibi Tehlikelere Karşi Ve Belli Bir Pirim Ödemek Şartiyla Yapilan Sigorta.

Zirai Kazanç kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zirai Kazanç

Tarim Alanindaki Faaliyetlerden Sağlanilan Kazanç Ve Bundan Alinan Vergi.
123