İdadi Nedir ? Ne Demek ?

İdadi Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Osmanlı Devleti eğitim sisteminde orta tahsili veren mektep. Sultanilere ve meslek yüksek okullarına öğrenci yetiştirmek gayesiyle kuruldu.

İlk olarak 1838’de açılmaya başlanan rüştiyelere öğrenci yetiştirecek sıbyan okullarına hazırlık sınıfı manasına idadi denildi. Daha sonra Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Harbiye gibi yüksek askeri okulların hazırlık sınıflarına da askeri idadi adı verildi. 1869’da çıkarılan Maarif Nizamnamesinde de bu ad altında okullar açılması isteniyordu. Buna göre idadilerin öğretim süresi, rüştiye sınıfları ile birlikte yedi yıldı. İdadiler yaygınlaştırılarak her vilayete birer tane açıldı. Sancaklarda ise idadilerin öğretim süresi beş yıldı. Vilayet merkezlerindeki idadiler, İkinci meşrutiyet döneminde sultaniye dönüştürüldü. 1923’ten sonra ise ortaokul ve lise adı altında faaliyetlerini sürdürdüler.


2-)Lise derecesindeki okul.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Hist.
İngilizcesi İngilizce
Senior high school.

  • İdadi kişiler alahın kulu
  • atatürk manastır İdadisine gitmiştir
  • İdadi lise anlamına gelir.Manastır askeri İdadisi yani lisesi anlamındadır
  • İdadini anlamı nedir.
  • Akif mulkiye İdadisinde okumus
  • Şimdi liseye gidenler eskiden İdadiye gidiyorlardı

Sizde içinde İdadi kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

İdadi kelimesi anlamı 4119 defa okunmuştur. [240927] İdadi kelime anlamı, İdadi nedir, İdadi ne demek, İdadi sözlük anlamı

Paylaş