İflas Nedir ? Ne Demek ?

İflas Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Alm. Korkunrs; Bankrott (m), Fr. faillite, banqueroute (f), İng. failure, bankruptcy. Bir borç mükellefiyetinin, borçlu tarafından irâdî olarak îfâ edilmemesi hâlinde, devletin zor kullanma yollarından biri. İflâs, cebrî icrânın bir çeşididir. İflâsa toplu (küllî) icrâ denir.

İflâs hâlinde borçlunun bütün mal varlığına el konulur. Mal varlığının hepsinin, borçların tamâmına karşılık gösterilmesi söz konusudur. Ayrıca, kısmî icrâdan farklı olarak iflâs ancak tâcirler için uygulanır. Bir başka ifadeyle ancak tâcirler, müflis duruma düşebilir.

İflâs kararını, müflisin veya alacaklıların talebi üzerine ticâret mahkemesi verir. Müflisin haczedilebilen bütün mal ve haklarından bir “iflâs masası” teşkil edilir. İflâs masasına giren bütün mallar iflâs idâresince tasfiye edilir ve alacaklıların alacakları ödenir. Alacaklarda tahsil bakımından bir öncelik yoktur (istisnâlar hâriç).


2-)(Bankruptcy) 1. İddiaların gerçekleşmemesi; söz ile
ey­lemin, teori İle pratiğin birbirini tutmaması durumunu İfade et­mek üzere
kullanılan deyim.

2. Borçlunun
borçlarını Ödeme gücünden yoksun duruma düşmesi; ticarî yükümlülüklerini yerine
getiremeyecek hale gelmesi. İflas durumunun mahke­mece tespit edilmesi gerekir.
Kural olarak yalnızca tacir sıfatı­nı taşıyan gerçek ve tüzel kişiler iflas
hükümlerine tabidirler;


3-)Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan işadamının durumu, batkı, batkınlık
Örnek:Her gün küçük tüccarlardan birisi iflasa sürükleniyordu. N. Cumalı


4-)Yenilgiye uğrama, değerini yitirme.


5-)İşlevini veya görevini yapamama.


6-)Mahkemece borçlunun, borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunun saptanması.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
İn carey street.
İngilizcesi İngilizce
Bankruptcy.
İngilizcesi İngilizce
Failure.
İngilizcesi İngilizce
İnsolvency.
İngilizcesi İngilizce
Bust.
İngilizcesi İngilizce
Crash.
İngilizcesi İngilizce
Ruin.
İngilizcesi İngilizce
Smash.
İngilizcesi İngilizce
Smash-Up.
İngilizcesi İngilizce
Ruination.
İngilizcesi İngilizce
Failure of a project or policy.
İngilizcesi İngilizce
Commercial failure.
İngilizcesi İngilizce
Declaration of insolvency.

Sizde içinde İflas kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Kelime Anlamını Paylaş